Název firmy – ověření, jak vymyslet, registrace a jak ověřit?

Název firmy je základ. Název bude představovat firmu často jako první a první dojmy jsou nejdůležitější. Správný název usnadňuje cestu mezi lidi. Pečlivé a promyšlené vymýšlení názvu je důležité jak pro nadnárodní společnosti, tak pro drobné lokální podniky. Jak vybrat název firmy? Jak na ověření názvu firmy? Co obnáší registrace názvu firmy či změna názvu firmy?

Vybrat správný název firmy je jeden z nejtěžších úkolů, které podnikatele při budování firmy a značky čekají. Název firmy je vždy na očích. Ať už jde o katalogy, loga nebo cedule, je třeba počítat s důležitou věcí. Název firmy je velmi dobře vidět.

Názvem firmy se podnikatel představuje do telefonu a vyslovuje jej při nejrůznějších příležitostech. Název firmy používají samozřejmě i zákazníci. Dobrý název může firmě pomoci v budoucím růstu, proto se jeho vybírání vyplatí věnovat dostatek času.

TIP: Jak na založení akciové společnosti krok za krokem a založení s.r.o. popisují tyto články.

Jak vymyslet název firmy

Jak vybrat správný název firmy je jedním z prvních úkolů podnikatele, který zakládá novou firmu. Dobrý název otevírá firmě dveře k úspěchu. Správný název firmy rozhoduje o tom, zda si ji zákazníci zapamatují. Název musí být trefný, jednoduchý a zároveň originální.

Jak vymyslet název firmy? Oblíbenou a funkční metodou na začátku každé tvůrčí činnosti je brainstorming. Cílem každého brainstormingu je vytvořit množství nápadů nejrůznější kvality. Je třeba vyslovovat a zapisovat vše, co tvůrce napadne, nic nehodnotit a ideálně přemýšlet ve více lidech.

Výsledkem brainstormingu bude seznam slov zahrnující nejrůznější asociace, metafory a další slova související s firmou. S těmito slovy se dá dále pracovat a různými způsoby tvořit případný název.

Výsledkem brainstormingu může být klidně třicítka slov, kterou je dobré rovnou přeložit do angličtiny.

Existuje řada kreativních metod, jak vymyslet název pro firmu. Na začátku je určitě dobré udělat dvě veci:

 • zjistit, jak se jmenují přímí i nepřímí konkurenti
 • vytvořit seznam slov, která se ke společnosti nějakým způsobem vztahují (brainstorming)

Při vymýšlení názvu firmy pak jde většinou o hru se slovy, která s novou firmou souvisí a která jsou výsledkem při brainstormingu. Tato slova lze upravovat, zkracovat, spojovat anebo také překládat do cizích jazyků. Lze použít synonyma, akronymy, metafory, anagramy či zkratky.

Hra se slovy

Hra se slovy je aktuálně nejběžnější způsob vymýšlení názvu firmy. Stačí vzít seznam slov, který vznikl při brainstormingu a začít s nimi pracovat. Různě je propojovat, přidávat předpony a koncovky, mixovat je, rýmovat nebo vynechávat písmenka.

Při hře se slovy lze využívat online nástroje, které celý proces zrychlí a usnadní:

 • Naminum.com – přidává ke slovu různé přípony a předpony
 • Wordoid.com – má podobnou funkci a k tomu rovnou kontroluje i volné domény .com, zároveň umožňuje nastavit maximální délku koncového slova
 • Portmanteaur.com – vždy ze dvou zadaných slov dokáže vytvořit kombinace slov nových

Tyto online nástroje lze využít při vytváření názvu firmy v angličtině. Anglický název je velmi vhodný, zvláště když má společnost tendence expandovat na zahraniční trhy.

Akronymy a zkratky

Zkratky byly dříve velmi oblíbené. Dnes už se jedná o poněkud překonaný způsob tvorby značky, který může působit zastarale a tradičně. Namísto zkratky se dnes tvůrci značek přiklánějí k akronymům.

Akronym se tvoří tak, že se vezmou počáteční slabiky vybraných slov a z těch se vytvoří zcela nové originální slovo. Toto slovo a budoucí název firmy je často smyšlený a ve slovníku se nenachází.

Akronymy mají oproti zkratkám velkou výhodu. Dají se skloňovat, a tak lze o značce snáze mluvit. Pro tvorbu akronymů existuje užitečný online nástroj Acronymify.com.

Metafory

Metafory lze najít v nejrůznějších systémech: mezi barvami, zvířaty, rostlinami, chutěmi, vesmírnými objekty, bohy a patrony, nerosty, kovy nebo zeměpisnými názvy. Metafora je vhodná pokud jde podnikateli o působení na zákazníky přes emoce, pocity a asociace.

Metafora se hledá ke slovu, které přímo souvisí s firmou. Pokud to má být třeba rychlost, nabízí se asociace spojené s rychlostí. To může být například nejrychlejší zvíře gepard. S těmito se pak dá dále pohrát anebo je použít přímo.

Překlad do cizích jazyků

Seznam slov souvisejících s firmou je dobré přeložit do cizích jazyků. Nemusí to být jen angličtina, němčina nebo jiný známý jazyk. Zajímavé a originální jsou především překlady do exotických jazyků. Oblíbené exotické jazyky jsou například svahilština nebo havajština, které obsahují spoustu zvukomalebných slov.

Překladem do cizího jazyku vznikla například značka Volvo – latinsky valit se nebo Reebook – afrikánsky antilopa.

Existuje dlouhá řada dalších metod, jak vymyslet úspěšný název firmy. Nejčastěji se používá odkaz k zakladatelům, název spojený s lokalitou nebo institucionální názvy. Inspirací mohou být články 6 nápadů jak vymyslet název firmy a Jak vytvořit název firmy.

Vymyšlené názvy je třeba otestovat

Favoritní názvy je dobré podrobit testování u lidí. Není vhodné ptát se přímo, jak se lidem daný název líbí. Hodnotnější je položit v souvislosti s názvem tři otázky:

 • co si lidé vybaví, když slyší daný název značky
 • co by firma s tímto názvem mohla prodávat nebo nabízet
 • za dva dny položit otázku, který z dotazovaných názvů si oslovený pamatuje

Podobné otestování na lidech rozšíří obzory a je velmi přínosné. Čím víc lidí se zúčastní testování, tím líp pro tvůrce značky. Snadněji tak zjistí, který název je pro firmu nejlepší.

Jak vybrat správný název firmy

Podnikatel může vymyslet název firmy sám anebo využít pomoci agentur, které se tvorbou značek profesionálně zabývají. V každém případě je třeba mít na zřeteli několik důležitých věcí.

Název firmy by měl splňovat následující:

 • zapamatovatelnost – dobře zapamatovatelný název firmy by měl být smysluplný a ne příliš dlouhý
 • nezaměnitelnost – název firmy by měl být originální a nezaměnitelný s názvem jiné společnosti
 • kreativita a originalita – název firmy může ukázat důvtip společníků firmy
 • solidnost a jistota – v některých oborech je vhodný seriózní název firmy
 • vyslovitelnost – název firmy by měl být srozumitelný a snadno vyslovitelný i po telefonu
 • poutavost – název firmy by měl být úderný, a schopný upoutat pozornost v reklamách v rádiu, televizi, na internetu i vytištěný v novinách a časopisech
 • univerzálnost název firmy by měl být použitelný i v zahraničí a v jiných kulturách, v tomto kontextu je dobré dát pozor na slova, která mohou mít jinde pejorativní charakter
 • skloňovatelnost – název firmy by neměl být skloňován do různých patvarů, snadná skloňovatelnost je pro zákazníka komfortní a neuvede ho do rozpaků
 • souvislost s předmětem podnikání – název firmy může dát lidem ihned najevo, čím se zabývá, při tvorbě webových stránek lze navíc uvést název přímo do URL adresy stránek a ty budou pak lépe zapamatovatelné
 • slušnost – název firmy nesmí být vulgární a nesmí obsahovat klamná slova, která s oborem činnosti vůbec nesouvisí

Název firmy je také označovaný jako tzv. obchodní firma. Pod touto obchodní firmou je společnost zapsaná v Obchodním rejstříku. K samotnému kmeni názvu firmy patří ještě dodatek, který je ze zákona povinný. Dodatkem se označuje typ obchodní společnosti. V případě akciové společnosti je dodatek a.s., společnost s ručením omezeným používá dodatek s.r.o.

Ověření názvu firmy

Po vymyšlení názvu firmy přichází další důležitý krok. Ověření názvu firmy je velmi důležité a není vhodné je podcenit nebo úplně vynechat. Ověření názvu firmy je důležité u všech typů společností včetně společnosti s.r.o., akciové společnosti apod.

Správně zvolený název ještě úspěch začínajícího podnikatele nezaručuje, může k němu však výrazně pomoci.

Název firmy musí být unikátní a je třeba jej schválit u rejstříkového soudu příslušného kraje, který rozhoduje o zápisu do Obchodního rejstříku. Je podstatné, aby se název odlišoval od existujících firem, a to hlavně od firem konkurenčních. Název firmy by neměl být ani podobný názvu konkurenční firmy.

Ověřením názvu firmy lze předejít případným soudním sporům o značku. Unikátní název, který žádná jiná firma nepoužívá, také usnadní vytvoření vlastní domény.

Jak na ověření názvu firmy?

Ověření názvu firmy lze provést poměrně jednoduše pomocí online nástrojů. Nejlepší je vyhledat potenciální volný název firmy na online Veřejném rejstříku, dostupném na adrese or.justice.cz. Tento veřejný rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti.

Kromě veřejného rejstříku existuje na internetu řada dalších ověřovačů a registrátorů. Jedná se o spolehlivé a velmi rychlé online služby, kdy stačí zadat jméno firmy do vyhledávače. V současné době je tak velmi snadné zjistit, že vybraný název firmy je volný nebo naopak používaný.

V České republice je registrováno desítky tisíc společností a názvy firem tak bývají často obsazené. Pro ověření volného názvu firmy je třeba přihlížet i na podobné názvy. Nelze tedy v názvu firmy změnit pouze pár písmenek.

Název firmy a název domény

Při vymýšlení názvu firmy je dobré přemýšlet také nad volnou webovou doménu. V ideálním případě podnikatel registruje doménu shodnou s názvem firmy. Ověření domény je možné u akreditovaných registrátorů domén. Samozřejmě je možné doménu koupit nebo využít domény zdarma.

Drtivá většina firem se dnes věnuje mimo jiné podnikání na internetu. Proto je dobré před rozhodnutím o názvu firmy ověřit, zda je doména se stejným názvem volná. Je nepříjemné po zavedení nové značky zjistit, že doménu se stejným názvem už někdo vlastní.

Co je internetová doména, jak koupit doménu a kde hledat domény na prodej popisují tyto články.

Pro vytvoření webových stránek firmy lze používat například oblíbený redakční sytém WordPress. Tento systém nabízí neomezenou dostupnost WordPress šablon, díky nimž lze web přizpůsobit vlastním představám.

Registrace názvu firmy a ochranné známky

K registraci názvu firmy lze využít některý z prověřených online registrátorů a značku evidovat rychle a pohodlně z domova či kanceláře. Registrací značky podnikatel předejde případným nepříjemnostem.

Registrovat název firmy lze také jako ochrannou známku, která se dá následně použít i na název výrobku nebo služby. Registrovaná ochranná známka souvisí také s ochranou logatvaru produktu nebo obalu.

Název postavený na zkratce existují u mnoha značek jako jsou například IKEA, KFC, ČVUT, ČSOB či ČT.

Databáze ochranných známek je dostupná online a spadá pod správu Úřadu průmyslového vlastnictví. Registrace ochranné známky probíhá rovněž u Úřadu průmyslového vlastnictví. Stejný nebo zaměnitelný název nesmí mít nikdo jiný ve zvolené produktové třídě.

Změna názvu firmy

Podnikatel má právo změnit název své firmy. Změna názvu firmy je poměrně častou změnou, kterou prochází řada obchodních společností.

Při změně názvu firmy je třeba počítat s několika povinnostmi, které se k této změně vážou:

 • změna stanov společnosti – nezbytná podmínka pro změnu názvu firmy
 • valná hromada – je třeba platného rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti
 • předložení návrhu na zápis změny do Obchodního rejstříku – zápis změny názvu firmy provede příslušný soud

Změna názvu firmy nabývá právní moci provedením zápisu do Obchodního rejstříku. Do té doby figuruje firma v Obchodním rejstříku pod svým původním názvem. Ke změně názvu společnosti je vždy zapotřebí notářský zápis, na jehož základě se změna názvu společnosti zapisuje do Obchodního rejstříku.

Příslušný rejstříkový soud musí do 15 dnů od podání návrhu provést kroky, které směřují k rozhodnutí ve věci změny názvu firmy. Jakmile usnesení o povolení zápisu nabyde právní moci, může příslušný soud provést vlastní zápis. Lhůta na provedení tohoto zápisu je 10 dnů po nabytí právní moci.

TIP: Podnikatel může koupit tzv. ready made společnost nebo společnost s historií. Získá společnost, která je zapsaná v Obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál a ušetří tak čas a úsilí. Název společnosti lze v případě potřeby změnit.

Pokud podnikatel expanduje na zahraniční trh a založí tzv. odštepný závod, může jej pojmenovat stejně, jako mateřskou firmu. Podle zákona o obchodních korporacích může také zvolit nový název. Název odštěpného závodu nesmí být klamavý ani nijak zavádějící.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang