Prodej společností s historií – výhody, nevýhody, cena

Poptávka po společnostech, které za sebou mají podnikatelskou minulost, stále roste. Proto řada firem nabízí prodej společností s historií. Co je společnost s historií? Jaké jsou výhody společnosti s historií? Kdo nabízí prodej společností s historií? Má nákup společností s historií nějaká rizika?

Prodej společností s historií je určen podnikatelům, kteří potřebují podnikat okamžitě. Stejně tak podnikatelé, kteří se chtějí vyhnout možným průtahům při zakládání společností či jejich daňové registraci, využívají možnost vybrat si z již existujících firem. Existující firmy jsou buď firmy bez historie nebo firmy s historií.

Co je společnost s historií?

Společnosti s historií jsou obchodní společnosti, které už v minulosti aktivně podnikaly. Tyto společnosti s historií jsou obvykle odkoupené od původních majitelů, podrobeny důslednému auditu a následně nabízeny zákazníkům k prodeji a převodu na jejich osoby.

Společnost s historií na prodej musí pocházet od prověřených podnikatelů, kteří se zároveň při odkupu své firmy zaručují za její 100% bezdlužnost. Nezbytné je řádně vedené účetnictví a plnění všech právních předpisů po celou dobu existence společnosti.

Společnosti bez historie

Existující firmy bez historie nikdy nevykonávaly žádnou podnikatelskou činnost. Tyto společnosti se označují jako tzv. ready made společnosti.

Při koupi společnosti s historií si podnikatel ušetří byrokracii spojenou se zakládáním firmy. S podnikáním může začít ihned

Ready made společnost neboli předzaložená společnost je firma, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Společnost však nevyvíjí žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi.

Hlavním důvodem koupě Ready made společnosti je vyhnutí se zdlouhavému administrativnímu procesu, který zakládání společností provází. V porovnání s vlastním založením společnosti se jedná o úsporu až 10 pracovních dní.

Výhody společností s historií

Společnosti s historií na prodej vítají podnikatelé kvůli řadě výhod, které starší obchodní společnosti přinášejí. Podnikatelé si je nejčastěji pořizují z těchto důvodů:

 • přístup k dotacím – mezi podmínky poskytnutí dotace patří stáří firmy, společnosti s historií tak mají vyšší šanci získat dotace
 • přístup k úvěrům – stáří firmy je jedním z rozhodujících prvků při žádostech o bankovní úvěr, bankám obvykle stačí jako potvrzení historie firmy pouze údaj o jejím stáří
 • registrace k DPH – v případě registrace plátce DPH musí žádající firma doložit předchozí činnost, společnosti s historií tuto podmínku splňují, vyřízení registrace k DPH je tak rychlejší
 • důvěryhodnost – v některých oblastech může být stáří firmy jedním z měřítek, jakými zákazníci a partneři posuzují její důvěryhodnost, společnost s historií budí u partnerů větší důvěru
 • krátkodobý projekt – pokud podnikatel potřebuje společnost s historií pouze na krátkodobý jednorázový projekt, může být jednodušší koupě a následný prodej společností s historií
 • výběrové zakázky a výběrová řízení – podnikatel se potřebuje účastnit výběrových zakázek či výběrových řízení, společnost s historií má lepší šanci na dobré umístění

Společnosti s podnikatelskou historií se hodí podnikatelům, kteří potřebují jednat rychle a úspěšně ať už jde o otázku poskytnutí bankovního úvěru nebo o získání výběrové zakázky či řízení.

Jaké druhy společností s historií jsou na prodej?

Firmy zabývající se prodejem společností s historií nejčastěji nabízejí společnosti s ručením omezeným.

Společnost s ručením omezeným neboli s.r.o. je jeden z typů obchodních společností, které lze v České republice za účelem podnikání založit. V Česku jde o nejrozšířenější formu podnikání.

Prodej akciových společností s historií není příliš rozšířený. Firmy je nabízejí na vyžádání a dokáží jejich prodej zprostředkovat individuálně dle přání klienta.

Některé firmy nabízejí k prodeji také evropské společnosti s historií, i tato služba je obvykle na zakázku a realizovaná podle konkrétních požadavků klienta. V nabídce některých firem jsou i offshore společnosti v daňových rájích.

TIP: Podrobný postup, jak založit s.r.o. nabízí tento článek.

Prodej společností s historií

Pokud se podnikatel chystá koupit společnost s historií, čeká ho několik kroků, které musí podniknout:

 • výběr – vybrat rozsah změn ve společnosti a dodat k těmto změnám potřebné údaje, jako je změna společníků a jednatele, změna názvu firmy, změna sídla společnosti, výše základního jmění a jiné
 • účetnictví – řádně zkontrolovat daňovou dokumentaci společnosti s historií k prodeji
 • úhrada – uhradit cenu a poplatky spojené s prodejem společnosti s historií
 • podpis – podepsat dokumenty, které budou podkladem ke změnám společníků a jednatelů nebo k doplnění živností a změně sídla
 • podání – podání dokumentů a vyřízení zápisu do obchodního rejstříku obvykle zařídí právníci zprostředkovatelské firmy
 • zápis – za společnost lze jednat obvykle okamžitě po zaplacení poplatků

TIP: Duševní vlastnictví je důležitou součástí majetku podniku. Vše podstatné je o něm shrnuto v tomto článku.

Rozhodující výhodou koupě společnosti s historií oproti klasickému zakládání nové společnosti je rychlost a dostupnost.

Proces prodeje společností s historií je rychlý a jednoduchý. Je ovšem třeba vybrat seriózního poskytovatele s dobrými recenzemi

TIP: Jak vytvořit název firmy případně jak se řeší změna názvu firmy a jak vymyslet dobrý název firmy popisují tyto články.

Kolik stojí společnost s historií?

Cena společností s historií na prodej se liší podle zprostředkovatelské firmy a především podle stáří společnosti.

Společnosti na prodej se označují také jako Ready made společnosti. Ceny společností s historií se liší podle roku založení. Delší historie znamená vyšší cenu.

Některé zprostředkovatelské firmy nabízí prodej za poměrně nízké ceny u společností s historií v akci. Při nákupu levných společností by se zákazník měl mít na pozoru. Nejnižší cena za prodej společností s historií obvykle přesahuje 20 000 Kč.

Rizika nákupu společnosti s historií

Nákup společnosti s historií sebou může nést určitá rizika a nevýhody, na které je třeba dát pozor. Podnikatel by měl být obezřetný v těchto bodech:

 • poskytovatel společnosti s historií – poskytovatel prodeje společností s historií by měl mít dostatečné zkušenosti a reference od spokojených zákazníků
 • společnost s historií v obchodním rejstříku – je dobré ověřit, zda je společnost skutečně zapsaná v obchodním rejstříku, má splacený základní kapitál v plné výši a nemá žádné závazky
 • nízká cena společnosti s historií – je dobré dát pozor na prodej společností s historií výrazně pod cenou, může se jednat o podvodné obchody anebo se objeví skryté poplatky
 • dluhy a břemena společnosti s historií – nemusí se jednat jen o finanční závazky, ale i o jiná břemena, u kterých je potřeba ověřit, že neexistují

Podnikatel by si měl ověřit zprostředkovatelskou firmu a vybrat takovou, která na trhu působí déle a má dobré ověřené recenze. Pak by riziko spojené se společností s historií na prodej mělo být minimální.

Transparentní společnosti s jasnou historií

Při nákupu společnosti s historií je vhodné dbát na transparentnost společnosti. Součástí prodeje společností s historií by měly být tyto doklady:

 • potvrzení o bezdlužnosti  – od finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a celní správ
 • prohlášení o bezdlužnosti – od bývalého majitele a jednatele
 • účetnictví společnosti – jasné vedení účetnictví po celou dobu existence
Při nákupu levných Ready made společností by se zákazník měl mít na pozoru a všechno raději dvakrát ověřit.

Každá firma zabývající se nákupem a prodejem společností s historií by měla každou společnost před koupí důkladně prověřit.

Je zvykem, že zákazník dostane k nahlédnutí účetní a provozní doklady a ručitelská prohlášení bývalých majitelů a statutárních orgánů o bezdlužnosti společností.

TIP: V současné době uvažuje řada lidí o podnikání na internetu. K tomu jsou často potřeba vlastní webové stránky.

Při zakládání webových stránek je třeba mimo jiné zaregistrovat doménu, která by se měla shodovat s názvem firmy. Pokud člověk nechce vlastní doménu, může se podívat na domény na prodej.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang