Vlastní doména – proč vlastnit svou doménu a mít e-mail s vlastní doménou

Správný výběr domény zlepší povědomí o firmě a důvěryhodnost. Doména by měla být nezaměnitelná snadno zapamatovatelná, krátká a jednoduchá. Složité názvy si lidé nebudou pamatovat, a zbytečně tak firma přichází o věrné zákazníky. Proč vlastnit svou doménu a proč mít e-mail s vlastní doménou?

Nezaměnitelnost, jednoduchost, zapamatovatelnost – to jsou obecná pravidla pro doménové jméno. Téměř stejná pravidla lze uplatnit také při vymýšlení názvu firmy, s nímž by se koneckonců doména měla shodovat.

Nejprve je dobré vysvětlit, co je to doména. Doména je unikátní adresa na internetu, kterou lidé zadávají přímo do internetového prohlížeče. Firmy by doménu měly psát do e-mailové adresy za znak „@“. Důležitým krokem je registrace domény a také ověření domény.

Vlastní internetová doména plní několik důležitých funkcí. Díky doméně firma:

  • Propaguje sama sebe a své vlastní produkty
  • Oslovuje nové zákazníky
  • Buduje důvěryhodnost
  • Soutěží s většími podniky a konkurenty
  • Ovládá značku a udržuje marketing aktuální

TIP: Nejdůležitějším prvkem pro začínající podnikatele je především název firmy. Článek Jak vytvořit název firmy nabízí proto veškeré informace.

Výhody vlastní domény

Je několik faktorů, které ovlivní kvalitně zvolená vlastní doména. I proto je důležité doménu zvolit do nejlepší, a pořádně se nad její volbou zamyslet. Nabízí se také možnost vybrat z již existujících domén na prodej nebo vyhledat volné webové domény.

  • Stálá adresa pro prezentaci firmy

Firma, která má svou vlastní doménu, má naprostý přehled nad svými daty. Držitelem vlastní domény může být firma dlouhodobě, a neustále její platnost prodlužovat.

  • Vlastní e-maily

Vlastní doménové jméno může firma využít i do adres své elektronické pošty. Firma si snadno vytvoří mail s vlastní doménou. Firma tak propaguje sebe, nikoliv komerční poskytovatele e-mailu.

Emailová adresa pak vypadá následovně: „jméno@vlastnídomena.cz.“

E-mail na vlastní doméně působí na zákazníky důvěryhodně, a je vidět, že si firma dala práci s marketingem, a doménou jako takovou.

  • Zjednodušení komunikace

Pokud chce firma zvýšit návštěvnost stránek, měla by si zvolit snadno zapamatovatelnou doménu. Ta se dá odvodit od názvy firmy či jejich zboží.

Pokud nemá firma vlastní doménu, na některé zákazníky to může působit tak, že je firma neúspěšná a nemá ani na zaplacení vlastní domény. Toto jistě není dojem, který chce firma na první pohled vyvolat.

Vlastní doména reprezentuje firmu, a dá se využít i do e-mailových adres zaměstnanců.

Proč mít e-mail na vlastní doméně

V první řadě se posiluje firemní značka. Příjemce snadno identifikuje odesílatele, a v neposlední řadě si pak snadno roztřídí doručenou poštu od více zaměstnanců jedné firmy.

TIP: Nabízí se i možnost využít e-mailové domény zdarma.

Před výběrem je nutné, aby si firma stanovila, co od služby očekává a kolik schránek pro doménu lze vytvořit. Služby zdarma poskytují 10 – 15 emailů vlastních domén. Naopak ty placené žádné omezení nemají a firma může mít e-mailových adres kolik chce.

S velikostí schránek je to stejné. Důležité je myslet také na pravidelné zálohování.

Placené e-mailové navíc nabízí i další služby – například sdílený kalendář, adresář kontaktů či úložiště dokumentů.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang