Jak efektivně spořit

Spoření peněz je základním aspektem finanční stability a nezávislosti. Bez ohledu na výši vašeho příjmu nebo finanční situaci vám zavedení účinných strategií spoření může...

První půjčka zdarma – při splacení do 3 měsíců

V dnešním uspěchaném a neustále proměnlivém finančním světě je nutnost hledat stále inovativnější a účinnější způsoby, jak zvládat různé finanční výzvy, které přináší...

Osobní finanční plán – recenze, zkušenosti

Má-li podnik dobře fungovat, je důležité, aby měl finanční plán. U podnikání je jeho tvoření téměř samozřejmostí, ovšem i jedinec či domácnost bude lépe nakládat s penězi,...

Předmanželská smlouva – vzor, cena, společné jmění manželů

Předmanželská smlouva je právní dokument, který může být velmi užitečný pro páry před uzavřením manželství. Tato smlouva slouží k upravení majetkových vztahů mezi manžely a...

Předkupní právo, modrorůžový dům - dva majitelé

Předkupní právo 2023 – co to je, kdo ho může uplatnit

Napříč historií bylo a je lidem přirozené, že chtějí zabezpečit sebe a své blízké. S tím jde často ruku v ruce investice v podobě nákupu nemovitostí, akcií,...

Vydědění potomka – kdy lze vydědit dítě, nepominutelný dědic

Dědictví a pojem "nepominutelného dědice" jsou pro lidskou společnost od nepaměti předmětem trvalého zájmu. V našem rychle se měnícím světě je vydědění dítěte stále...

Příplatek za noční směnu 2023

Práce na noční směny je pro mnohé zaměstnance méně žádoucí, přesto je u mnoha typů pracovních míst stále vyžadována. Počet lidí pracujících na noční směny roste po celém...

Neplacené volno – vzor žádosti 2023, odvody, podmínky

Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou. V některých případech má zaměstnanec také nárok na neplacené volno. V jakých situacích vzniká nárok ze zákona? Kdy je nutnost...

Dluhy po zemřelém – kdo je platí a jak probíhá vypořádání dědictví?

Obecně platí, že veškeré dluhy budou uhrazeny z pozůstalosti zesnulého před rozdělením majetku mezi oprávněné osoby. Pokud pozůstalost nemůže dluhy pokrýt, mohou věřitelé vznést...

Odmítnutí dědictví – notářské poplatky, postup

V České republice je možné za určitých podmínek dědictví odmítnout. Když osoba zemře, její majetek, včetně aktiv a pasiv, obvykle přechází na dědice podle dědického práva....

Stavební spoření u ČSOB

Možnosti stavebního spoření jsou dnes poměrně rozsáhlé a je možné volit stavební spoření přesně podle svých představ. Záleží pouze na tom, pro kterou konkrétní společnost se...

Stavební spoření Liška – Moje Liška – přihlášení není složité

Českomoravská stavební spořitelna nabízí širokou škálu produktů. Pro většinu lidí určitě není novinkou stavební spoření Liška. Využít se dá také její internetové...

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang