Revolvingový úvěr – podmínky, zkušenosti, recenze

Téměř každý se v průběhu svého života ocitne v situaci, kdy potřebuje půjčit peníze. Ať už na bydlení, auto nebo třeba domácí spotřebiče, které se náhle rozbijí. Za tímto účelem si lidé berou úvěry. K čemu slouží revolvingový úvěr? A jaké jsou podmínky pro získání revolvingu?

Na trhu existuje celá řada úvěrů, které mají mnoho způsobů dělení. Základní dělení úvěrů je na úvěry bankovní a nebankovní.

Bankovní úvěry poskytují, jak už z názvu vyplývá, bankovní instituce. Dohled nad bankovními úvěry provádí Česká národní banka. Bankovní úvěry mají větší požadavky na bonitu klienta a zajištění úvěru a naopak jsou výhodnější pro nižší úrokové sazby.

Nebankovní půjčky poskytují jednak společnosti, které se poskytováním úvěrů zabývají primárně, a dále právnické osoby i fyzické osoby, jakožto soukromí investoři.

Výhoda nebankovních úvěrů spočívá v menší náročnosti na bonitu klienta a zajištění úvěru. Naopak mezi nevýhody nebankovních úvěrů patří vyšší úroková sazba a důraz na včasné splácení.

Úvěry se dále dělí podle jejich splatnosti na krátkodobý úvěr (splatný max. do 1 roku), střednědobý (splatný do 4 let) a dlouhodobý (splatný nad 4 roky).

Podle formy poskytnutí a splácení se pak rozlišují druhy úvěrů např. na kontokorentní úvěr, eskontní úvěr, hypotéční, spotřebitelský úvěr, syndikovaný úvěr či revolvingové úvěry.

Jaké jsou výhody revolvingového úvěru a kdo u něj může žádat?

Co je revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je bankovní krátkodobý úvěr. Svou podstatou se jedná o finanční půjčku, která umožňuje opakované čerpání.

Revolvingový úvěr je běžnou variantou spotřebitelského úvěru.

Klient úvěr splácí postupně a může ho opakovaně čerpat až do výše schváleného úvěrového limitu. Typicky jde o úvěr, ke kterému se vydává kreditní karta.

Stále dostupná finanční zásoba je velkým lákadlem, ovšem je potřeba být obezřetný. U revolvingu člověk poměrně snadno ztratí přehled o tom, kolik už utratil na dluh.

Půjčky na principu revolvingu jsou proto vhodné jen pro ty, kteří mají dobrou platební morálku a zodpovědný přístup k financím. Pokud toto člověk nemá, může snadno spadnout do dluhové pasti.  

Jak funguje revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr funguje podobně jako kontokorent. Pokud banka schválí žádost o revolvingový úvěr, klient získá určitou finanční částku (rezervu), kterou může libovolně čerpat až do výše smluvené částky

Je na klientovi, zda a kdy revolvingový úvěr čerpá. Pokud ho nečerpá, neplatí žádné splátky.

Revolvingový úvěr se nejčastěji čerpá prostřednictvím kreditní karty. Tou může klient z načerpaných peněz až do výše úvěrového limitu platit přímo u obchodníků.

Revolvingový úvěr je zpravidla bezúčelový, tzn. že poskytnuté peníze je možné použít na cokoliv. Např. k běžným nákupům, na zařízení domácnosti či nenadálé výdaje. 

Revolving je krátkodobý úvěr, který umožňuje opakované čerpání.

Pro koho je vhodný revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr se hodí pro případ neočekávaných výdajů či financování pohledávek. Revolving je vhodný především pro klienty s proměnlivým, avšak kladným kapitálem na svém osobním účtu.

Revolvingovým úvěrem se klientovi poskytují prostředky na překlenutí období mezi fakturací a splatností pohledávek.

Revolving by si měli brát jen lidé, kteří jsou si jistí, že dokáží půjčení peníze včas splatit, tedy měli by mít pravidelný příjem.

Výhody a nevýhody revolvingového úvěru

Mezi hlavní výhody revolvingového úvěru patří následující:

 • možnost čerpání a splácení úvěru současně
 • administrativní nenáročnost
 • opakované čerpání peněz
 • neustálá finanční rezerva
 • není třeba pokaždé žádat o nový úvěr
 • lze ho čerpat prostřednictvím kreditní karty

Tak jako každý úvěr má i revolvingový úvěr svoje nevýhody. Mezi ně patří:

 • nižší úvěrový limit
 • vysoké úroky v případě nesplácení
 • vysoké úroky v případě výběru peněz z bankomatu

Kreditní karty mají tu výhodu, že disponují tzv. bezúročným obdobím. To bývá různě dlouhé, většinou je to maximálně 50 dnů. Pokud v rámci tohoto bezúročného období stihne klient peníze na kreditní kartu vrátit, má velice výhodnou úrokovou sazbu.

Pokud naopak klient nestihne v rámci bezúročného období “srovnat účty”, úroková sazba se prudce zvýší a stává se nevýhodnou.

Je tedy vždy třeba si hlídat včasné splacení částky, která byla z revolvingového úvěru v daném období vyčerpána.

Úroky má každá banka jinak vysoké a účtují se jen z částky, kterou klient vyčerpal, a ne z celého úvěrového rámce.

Také je třeba vědět, že nákupy placené přímo kreditní kartou spadají do bezúročného období, zatímco peníze vybrané z bankomatu jsou z tohoto období automaticky vyňaty a úročí se vyšší úrokovou sazbou hned od začátku. Proto se v případě revolvingového úvěru doporučuje peníze z bankomatu příliš nevybírat.

Co je třeba k získání revolvingového úvěru

Každá banka má své vlastní požadavky a podmínky k získání revolvingového úvěru. Zpravidla se ověřuje bonita klienta, tzn. schopnost úvěr řádně splácet.

Nejčastější požadavky na doklady k žádosti o úvěr:

 • doklad totožnosti
 • výpisy z běžného účtu v bance za poslední tři měsíce
 • některé banky požadují doložit poslední daňové přiznání
 • podnikatelé musí doložit platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku

Než se člověk rozhodne vzít si revolvingový úvěr, vždy by si měl porovnat dostupné nabídky, udělat si průzkum trhu a především zvážit, zda je v jeho silách úvěr řádně splácet.

Je třeba pamatovat na to, že pravidelné splácení by mělo být samozřejmostí. A u revolvingu toto pravidlo platí dvojnásob.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang