Škodní událost

Škodní událost je vznikem škody. Tuto událost je třeba prošetřit. Na to má pojistník tři měsíce po oznámení pojistné události. Jde o zákonnou lhůtu, která však neběží...

Co dokáže moderní HR systém?

I v dnešní době práci personalisty ve firmách často ztěžuje zbytečná administrativa. Jak řešit agendu personalisty moderně a efektivně? Řekněte sbohem nekonečnému papírování s...

Likvidátor

Likvidátor pojistných událostí je odborník, který posuzuje pojistné události, aby určil jejich oprávněnost, a rozhoduje o jejich krytí a výplatě. Likvidátoři pojistných událostí...

Likvidace pojistné události

Likvidace pojistné události vede k jejímu vyřešení. Pojišťovna vyšetří pojistnou událost, během čehož zjistí, jestli byly dodržené všechny podmínky potřebné k plnění...

Frekvence placení pojistného

Pojistné je pro mnoho jednotlivců, rodin i podniků nezbytným výdajem. Pojistné jsou platby, které se platí výměnou za krytí poskytované pojistnou smlouvou. Četnost plateb pojistného se...

Flotilová smlouva povinného ručení

Smlouvy o povinném ručení vozového parku jsou důležitou součástí odvětví dopravy. Poskytují ochranu majitelům vozových parků a zajišťují, že vozidla, na která se smlouva...

Záznam o dopravní nehodě – postup

Pořídit záznam o dopravní nehodě je povinností při dopravní nehodě, ke které nemusí být přivolaná police. Je žádoucí, aby záznam o dopravní nehodě vozili řidiči s sebou...

Spoluúčast

Spoluúčast je důležitou součástí každé pojistné smlouvy. Představují částku, kterou musí pojistník zaplatit z vlastní kapsy, než pojišťovna vyplatí zbytek pojistného plnění....

Skupinové pojištění

U skupinového pojištění není známá totožnost konkrétních osob, které ve smlouvě figurují. Skupinového pojištění bývá hojně využíváno ve firmách, kde často zaměstnanec...

Ceník Yello Energy – eYello, a.s.

Jedním ze zástupců v poli dodavatelů elektřiny je společnost eYello a.s, se svým produktem Yello Energy, který je od roku 2012 na tuzemském trhu. Yello energy je vidět mimo jiné v...

Postoj společnosti PRE k podomnímu prodeji

Společnost PRE jsme se dotázali, jaký je její postoj k podomnímu prodeji a jestli tohoto obchodního kanálu využívá. Odpověď si nyní můžete přečíst v krátkém shrnutí společnosti...

Povinné ručení cena – jak zjistit výši pojistného

Pojistit odpovědnost z provozu vozidla musí každý vlastník ze zákona. Pojištění je označováno jako povinné ručení. Díky němu je majitel vozidla pojištěn před možným vznikem...

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang