Koupě nového kotle – jak ušetřit

Moderní plynové kotle jsou schopny ušetřit poměrně značné množství finančních prostředků. Při jejich výběru si však člověk musí dávat pozor na několik faktorů.

Plyn je poměrně drahou topnou komoditou, která povětšinou slouží pro vytápění nemovitosti nebo samotný ohřev vody. Pokud člověk bydlí ve starším objektu, kde je ztrouchnivělý plynový kotel a staré radiátory, měl by rozhodně uvažovat o řádné výměně celé topné soustavy, jejíž návratnost se může projevit již během několika let.

Při nákupu nového plynového kotle je však nutné si pohlídat několik obecných faktorů, jež se projeví ve finálních úsporách a nižší spotřebě.

Ušetřit peníze při nákupu nového plynového kotle lze několika jednoduchými kroky. Jedním z prvních kroků je prozkoumání různých typů a modelů plynových kotlů. Dobrá znalost různých typů plynových kotlů, jakož i nákladů a účinnosti každého z nich, může pomoci ušetřit peníze. 

Srovnání cen u různých prodejců se určitě vyplatí, nebo také člověk může pořídit kotel na doporučení někoho z rodiny či přátel. Nový kotel do domácnosti je ovšem nákladná investice a člověk by s tím měl počítat. Není tedy dobré se snažit ušetřit tam, kde by se to později mohlo negativně projevit. 

Plynový kotel

Plynový kotel je účinný a úsporný způsob vytápění domu nebo celých budov. Plynové kotle využívají zemní plyn nebo propan k ohřevu vody nebo výrobě páry. Páru lze následně použít k vytápění v radiátorech nebo podlahových systémech, stejně jako k ohřevu vody pro sprchování, praní nebo mytí nádobí. 

Plynové kotle jsou nejběžnějším typem kotlů používaných v domácnostech a komerčních budovách a lze je snadno instalovat do stávajících topných systémů. Plynové kotle jsou k dispozici v kondenzačních i nekondenzačních provedeních a jejich velikost se pohybuje od menších „kombinovaných“ kotlů, které zajišťují vytápění prostor i ohřev teplé vody, až po větší volně stojící modely. 

Plynové kotle je třeba pravidelně servisovat a udržovat, aby zůstaly v dobrém stavu a nadále fungovaly bezpečně a efektivně. Četnost servisu závisí na stáří a typu kotle a může se pohybovat od pouhého jednoho servisu ročně u novějších kondenzačních plynových kotlů až po častější servis u starších modelů. 

Pravidelná revize plynových kotlů je důležitá zejména u kondenzačních plynových kotlů, protože jsou složitější než nekondenzační modely a vyžadují pravidelnou údržbu, aby fungovaly bezpečně a efektivně. Pravidelnou údržbou plynového kotle mohou majitelé domů zajistit jeho bezpečný a účinný provoz a zároveň se vyhnout nákladným opravám nebo poruchám.

Výběr nového plynového kotle

V první řadě se je dobré se zamyslet nad tím, zda si člověk pořídí klasický nebo kondenzační kotel. Kondenzační kotel je sice o trochu dražší, nabízí však možnost daleko úspornějšího režimu fungování a ohřevu vody.

Aby byla investice opravdu efektivní a úspora plynu značná, je zapotřebí přihlížet k výkonu, jímž bude plynový kotel disponovat. Špatnou volbou je výběr nejen nízkého, ale i příliš velkého výkonu. Právě naddimenzování tohoto parametru zapříčiňuje časté spínání kotle a jeho neefektivní provoz. Důležité je hlídat i účinnost kotle.

S těmito parametry samozřejmě každému zákazníkovi pomůže specializovaný odborník, člověk se však může zaměřit na to, aby kondenzační kotel umožňoval plynulou regulaci výkonu. Úspora plynu totiž přichází v okamžiku, kdy kotel pracuje na polovinu nebo čtvrtinu svého výkonu, jehož regulaci má zákazník plně ve své moci.

Nespornou výhodou kondenzačního kotle je napojení na podlahové vytápění. Člověk však musí počítat s odvodem kondenzátu, pro nějž by měla být zřízena odpadní hadice.

Obměna plynového kotle není jedinou činností, kterou by měl člověk provést pro dosažení snížení nákladů za plyn. Je-li nemovitost vybavena starými litinovými radiátory, je dobré zainvestovat i do jejich obměny.

Moderní kondenzační kotel pracuje s podstatně nižšími teplotami, než které jsou zapotřebí pro ohřátí starých radiátorů. Teplota vody v podání moderního kotle se pohybuje kolem 40 °C až 50 °C. Pokud jde o podlahové vytápění, bohatě bude dostačovat teplota vody do 40 °C.

Výběr vhodného kondenzačního plynového kotle není tedy radno podceňovat a člověk by se měl zaměřit na důležité, výše zmíněné elementy, které do značné míry rozhodují o tom, jaká bude nadcházející úspora plynu. Kondenzační kotel lze pořídit již od 25.000,– Kč a výše. Jeho reálná návratnost se pohybuje v rozmezí od 5 do 8 let.

Kondenzační plynový kotel

Kondenzační plynový kotel je moderní topné zařízení, které je mnohem účinnější než tradiční kotle. Zachycuje totiž velkou část energie, která vzniká při spalování plynů, včetně tepla a vodní páry, a plně ji využívá. Kondenzační kotel vyrábí nejen teplo, ale také teplou vodu a obvykle se používá v obytných nebo komerčních prostorech k zajištění vytápění i ohřevu vody.

Když se při vytápění uvolňují spaliny, procházejí vysoce izolovaným trubkovým výměníkem tepla, který je zasazen do kotle. Jakmile se plyny dostanou do kontaktu s tímto výměníkem tepla, jsou vodní pára i teplo vzniklé spalováním předány také do výměníku tepla. 

Výměník tepla je pak uvolňuje jako kondenzovanou látku, která obsahuje vyšší koncentraci energie než původní plyny vzniklé při spalování. Tento proces pomáhá kondenzačnímu plynovému kotli katalyzovat, protože plyny dále kondenzují do kapalné formy a zároveň uvolňují další teplo a horkou vodu. 

Zkondenzovaná látka je pak odváděna mimo kotel do odtoku kondenzátu, kde se v ní obsažená energie a teplo řádně uchová. Tento proud spalin se skládá převážně z dusíku, oxidu uhličitého a vody a je mnohem chladnější než spaliny dříve vypouštěné z tradičních kotlů. Na konci tohoto cyklu zanechává proces rozptylování kondenzační plynový kotel s energií, která je ve srovnání s tradičními kotli účinná o 120 – 140 %

Kondenzační kotle jsou tedy skvělou volbou do domácnosti, díky kompaktním rozměrům se snadno instalují a mohou výrazně snížit účty za energii v obytných i komerčních prostorech. Nemluvě o tom, že velkou výhodou topení plynem je omezení toxických plynů vypouštěných do atmosféry.

Nekondenzační plynový kotel

Nekondenzační kotel, neboli klasický plynový kotel, je typ kotle, který nepoužívá kondenzační technologii k zachycení dodatečného tepla a zvýšení účinnosti kotle. Tento typ kotle obvykle nepracuje tak efektivně jako novější kondenzační kotle, ale v domácnostech a firmách se již mnoho let hojně používá. 

Nekondenzační kotle obvykle pracují na zemní plyn nebo olej a fungují tak, že ohřívají vodu a vyrábějí horkou vodu nebo páru. Teplo se přenáší z plamene nebo výměníku tepla do přívodní trubky vody, obvykle ocelové, která se pak používá k vytápění radiátorů, podlahového vytápění nebo teplovzdušných systémů. 

Většina nekondenzačních kotlů má nějakou formu hodnocení účinnosti, obvykle se měří v různých typech, jako je sezónní účinnost domácího kotle v % a roční účinnost využití paliva. Hodnocení sezónní účinnosti kotle je založeno na %, jak efektivně kotel využívá palivo během průměrného roku, přičemž vyšší výkony vedou k vyššímu skóre účinnosti využití paliva. Hodnocení využití paliva je rovněž měřítkem účinnosti, přičemž se využívá % toho, kolik paliva kotel vypustí k vytápění vnitřního prostoru. 

Pro srovnání, kondenzační kotle mohou dosáhnout mnohem vyššího hodnocení sezónní účinnosti kotle mezi 90 a 98 %. 

Nekondenzační kotle se stále používají a běžně se vyskytují ve starších domech, které nebyly modernizovány na účinnější systémy, ačkoli se doporučuje jejich výměna za účinnější, kondenzační kotle. Výměna je důležitá zejména proto, aby se snížily emise škodlivých plynů v domácnostech, jako je oxid uhličitý. 

Výměna starého nekondenzačního kotle za novou kondenzační verzi může přinést významné úspory na účtech za energie a lepší životnost kotle, přičemž mnoho modelů má až 15 – 20 let provozní životnosti.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang