Jak vytápět pasivní dům

Pasivní domy se vyznačují velmi nízkou energetickou spotřebou, která se často blíží nule. Vytápění nesmí být větší než 15 kWh na m2. Jak to zajistit? Pasivní domy mají...

Regiony elektřiny

Podle distribučních společností elektrické energie se území České republiky dělí na tři oblasti. V těchto oblastech působí jednotliví distributoři elektrické energie. Ti mají...

ČEPS – provozovatel české energetické přenosové soustavy

ČEPS, a. s. je provozovatelem české energetické přenosové soustavy v České republice. Energetická přenosová soustava představuje systém zařízení zajišťujících přenos...

Pojistné období

Pojistné období je období, během kterého je pojištěnec pojištěný a za které mu pojišťovna zaplatí pojistné nebo jiné platby související s pojistnou smlouvou. Délka pojistného...

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů byla zřízená na základě zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jde o profesní organizaci pojišťoven, které...

Pojistná hodnota

Pojistná hodnota představuje velikost možné nejvyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná událost způsobit, pojistná částka představuje nejvyšší dohodnuté pojistné plnění...

První půjčka zdarma – při splacení do 3 měsíců

Zájemce o půjčku si musí v první řadě uvědomit, že půjčováním peněz se zavazuje, mnohdy i na delší období. Někdy jde o nemalou částku. Velmi důležité je proto porovnávat a...

Pojistná událost

Pojistná událost je nahodilá událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění. Její nahlášení (a případné doložení, že se jedná skutečně o pojistnou...

Tvorba webu: 3 věci, bez kterých se neobejdete

Co potřebujete, když si chcete vytvořit vlastní webové stránky bez pomoci programátora? Zde najdete kompletní seznam i s orientačními cenami. Ono je to jednoduché, protože ty položky...

Výkupní ceny

Výkupní ceny v obecném slova smyslu jsou ceny, za které nakupují obchodníci energie od jejich výrobců. Tyto ceny jsou otázkou smluvních vztahů a jsou mnohdy neveřejné....

Co je to bioplyn

Víte co konkrétně si představit pod pojmem „bioplyn“? A jaký je rozdíl mezi bioplynem a biometanem? Bioplyn je plyn vyrobený z biologických zdrojů, jako je zemědělské komunální...

Hospodaření s pitnou vodou

Pasivní dům podporuje úspory všech energií. Důležité je zaměřit se u něj i na úsporné hospodaření s pitnou vodou. Mělo by zajímat i ty, kteří pasivní dům nemají. Správné...

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang