Přerušení živnosti – žádost, oznámení, formulář ke stažení

Příčiny k přerušení živnosti jsou různé a každý podnikatel se může rozhodnout k pozastavení podnikání z jiného důvodu. Pokud si přeje subjekt svoji živnost opravdu přerušit, musí k tomu ovšem podniknout několik důležitých administrativních kroků. Které to jsou?

Ať už se jedná o podnikání v činnosti hlavní nebo vedlejší, je možné živnost na danou dobu přerušit. Poté ji lze znovu obnovit, nebo naopak ukončit. Jak ale konkrétně postupovat v případě pozastavení či přerušení živnosti?

Proč je důležité živnost přerušit?

Mohlo by se zdát, že k přerušení živnosti stačí, když podnikatel pouze přestane podnikat v daném oboru. Není tomu tak. V případě, že subjekt podniká v hlavní činnosti, odvádí také zálohy na sociální a zdravotní pojištění státu. Kdyby tudíž oficiálně neohlásil přerušení činnosti, musel by tyto částky odvádět i nadále.

I v případě, že je živnost jako přivýdělek při zaměstnání, tedy vedlejší činnost – je lepší, když člověk v době, kdy nemá příjmy z podnikání živnost přeruší.

Pozastavit živnost je důležitý krok.

Přestože platí podnikatel během prvního roku pouze minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, od dalších let se tyto částky navyšují. Po přerušení živnosti se již tyto výdaje neodečítají.

TIP: Existuje také mnoho možností, jak si zajistit pasivní příjem. Jednou z nich může být například stát se rentiérem.

Situace je ovšem trochu jiná u osob samostatně výdělečně činných, které podnikají ve vedlejší činnosti. Těch se srážky záloh na zdravotní a sociální pojištění netýkají. Nicméně i přesto je vhodné přerušení činnosti oznámit na příslušných institucích. Jak na to?

Kam podat oznámení o přerušení živnosti?

Pokud chce podnikatel přerušit svoji živnost, je třeba kontaktovat několik institucí:

  • živnostenský úřad
  • správu sociálního zabezpečení
  • zdravotní pojišťovnu
  • finanční úřad

Na živnostenském úřadu je třeba vyplnit takzvaný Změnový list, který činnost přeruší. Zde je nutné uvést přesné datum, dokdy bude živnost přerušena. Nelze přerušit živnost na dobu neurčitou. Nezáleží na tom, zda se jedná o živnost vázanou, volnou nebo řemeslnou, postup je ve všech případech stejný.

Podat oznámení o přerušení živnosti je třeba na několika úřadech.

Do osmi dnů je třeba ohlásit přerušení živnosti také na správě sociálního zabezpečení. Zde je třeba podat oznámení opravdu včas, protože právě správa sociálního zabezpečení určuje výlohy, které se platí za sociální pojištění, což nejsou malé částky.

Důležité je znát také administrativní postup pro likvidaci společnosti, včetně náležitostí k likvidaci s.r.o.

Stejně jako na správě sociálního zabezpečení, i na zdravotní pojišťovně je třeba ohlásit přerušení živnosti do 8 dnů. Na finančním úřadě je třeba oznámit přerušení živnosti do 15 dnů.

Jak na přerušení živnosti?

Je několik možností, jak lze živnost přerušit. Buď lze podat potřebné dokumenty na úřadech osobně, poslat je poštou, elektronicky nebo přes datovou schránku či aplikaci online.

Například jedny z možností, jak přerušit živnost na živnostenském úřadu, je online prostřednictvím jednotného registračního formuláře nebo prostřednictvím webové aplikace. Také lze pověřit živnostenský úřad, aby poslal informaci o přerušení živnosti na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Podat oznámení o přerušení živnosti lze také online.

A jaké jsou výhody přerušení živnosti elektronicky přes datovou schránku? Podnikatel přes ni může kontaktovat všechny úřady. Pokud si podnikatel datovou schránku nezaložil, lze tak učinit na kterékoli z poboček Czech Pointu.

Pokud je to jen trochu možné, lze přesunout své podnikání na internet, což otevře velké množství možností, jak si na své živobytí vydělávat.

V době pandemie jsou také úřady vzhledem k omezeným možnostem při podávání žádostí o přerušení živnosti shovívavější. Například pokud nebyl v roce 2021 e-mailový dokument opatřen elektronickým podpisem, živnostenský úřad jej přijal i tak.

Vzory formulářů potřebných k přerušení živnosti jsou k dispozici na internetu, případně na webových stránkách daných institucí.

Přerušit živnost lze i jako plátce DPH. Subjekt ovšem platí DPH i nadále. V tomto případě je potřeba podávat na finanční úřad nulové daňové přiznání, dokud se nezruší registrace k DPH nebo obnoví živnost.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang