Rentiér – kdo to je, jak se jím stát?

Být rentiérem je snem většiny lidí. Čerpat příjmy bez ohledu na to, je-li člověk zaměstnán, či není. Ačkoli se může zdát, že stát se rentiérem je pro mnohé nesplnitelným snem a realitou jen pro vyvolené, opak může být pravdou. Jak se rentiérem stát? Jak získat pravidelný přísun peněz bez práce?

Setkat se s tímto pojmem lze často v souvislosti s výhrou v loterii, kdy výherce pobírá například po dobu jednoho roku 50 tisíc korun měsíčně. Existují však mnohem přízemnější a spolehlivější zdroje renty.

Kdo je rentiér?

Rentiér je často skloňované slovo, které zní v uších mnohých jako rajská hudba. Rentiér je člověk, který pobírá rentu, tedy pravidelný příjem – výnosy ze svých investic. A to jsou buď investice do akcií a dluhopisů nebo investice do nemovitosti.

Odkud pochází význam slova rentiér?

Význam slova rentiér pochází z francouzštiny a je historicky spjato se středověkou Francií, kdy byli za rentiéry považováni příslušníci vyšší třídy, tedy statkáři nebo bankéři.

Renta v podobě pronájmu nemovitosti je nejčastějším zdrojem pasivního příjmu.

Rentiéři vesměs nemusejí řešit existenční otázky a zpravidla to nejsou milionoví boháči, je to běžná střední třída. Drtivá většina z nich i přes pravidelný pasivní příjem dochází do zaměstnání. Na rozdíl od nerentiérů však s lehčí bezstarostnější hlavou, protože do práce chodí proto, že chtějí, nikoli proto, že musejí.

Renta pro mnoho lidí představuje svobodu a jistotu. Jistotu, že budou mít dostatek financí na pokrytí svých měsíčních nákladů (hypotéka, automobil) a svobodu, že si budou moci dovolit žít nad rámec běžných potřeb (dovolená).

Jak se stát rentiérem?

Nejčastěji proudí rentiérům příjmy z následujících činností:

  • pronájem nemovitosti
  • investice do nákupu akcií a dluhopisů
  • úroky z vkladů

Kdo netouží po tom, žít každý měsíc od výplaty k výplatě a přepočítávat každou korunu, měl by začít uvažovat o vytvoření renty. Mnozí lidé jsou jsou povoláním rentiér, aniž si to vlastně uvědomují. Pronajímají domy, byty či pozemky a na účet se jim pravidelně připisuje mnoho tisíc korun.

Údržba nemovitosti sice něco stojí, nicméně na druhou stranu je běžné navyšovat nájem v souvislosti s inflací. Získávat příjmy z pronájmu nemovitostí je možná méně výnosné než obchodování s cennými papíry, pořád je to však jistota, že o byt či dům rentiér nepřijde. I v případě, pokud nájemník neplatí své závazky, nemovitost nadále zůstává ve vlastnictví nájemce.

Ovšem z pronájmu nemovitosti je vyloučeno družstevní vlastnictví bytu. Družstevní byty je složité pronajímat, poněvadž tento úkon podléhá komplikovanému schvalovacímu procesu ze strany bytového družstva.

Investování není raketové inženýrství, kde člověk s IQ 160 poráží protivníka s IQ 130.

Warren Buffett

V případě investicí do akcií a dluhopisů už je pomyslný led, na němž se rentiér pohybuje, výrazně tenčí. Výnosy z cenných papírů a výše dividend (výplata akcionářům dle výše zisku společnosti) nemají narozdíl od pronájmu pevně danou částku. Rentiér tedy nikdy dopředu neví, kolik peněz reálně získá.

Zatímco byty, pozemky a domy jsou skutečný majetek, na který si majitel může sáhnout, akcie jsou jen kusem papíru se sice přislíbeným, avšak s nejistým výdělkem.

Mnoho lidí vnímá investice do cenných papírů jako riziko a zbytečný hazard s těžce nabytými financemi. Na druhou stranu platí, kdo nic neriskuje, nic nezíská.

Vyznat se na trhu s akciemi je pro běžného smrtelníka náročné. Je však možné si najmout poradce, který bude investovat za svého klienta.

Akcie jsou cenné papíry, kterými si kupující pořizuje malý podíl na firmě. Tou může být buď akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným. Výnosem jsem poté takzvané dividendy, tedy podíl na zisku společnosti, který určuje valná hromada. To může být kvartálně nebo anuálně.

Nebyla-li firma v uplynulém období příliš úspěšná, nemůže ani akcionář počítat s vysokým příjmem. Negativní vliv mají na hodnotu akcií také ekonomické recese, kdy se akcie mohou propadnout i na polovinu původní ceny. Z tohoto důvodu se vyplatí investovat do opravdu stabilních a rentabilních firem a akcie si pečlivě vybírat.

U dluhopisů je situace poněkud jinačí. Nákupem dluhopisu obchodník půjčuje svůj majetek společnostem – emitentům, které své dluhopisy vydávají. Ty jsou poté majitelům dluhopisů zavázány a povinny po datu splatnosti dluhopisu vrátit vložené peníze i s předem pevně stanovenými úroky.

Pokud vlastníte akcie úžasné firmy s úžasným vedením, tak ideální délka držení akcií je napořád.

Warren Buffett

To může být problém, pokud emitenti vydávají své dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti. Po celou dobu totiž zůstává výše úroku stejná, bez ohledu na inflaci. Zvýhodnění půjčených peněz se tudíž s rostoucí inflací nezvyšuje.

Z tohoto důvodu je výnosnější investovat do akcií, jejichž ceny rostou rychleji než inflace. Češi bývají v otázkách investic nejkonzervativnější v Evropě, ačkoli se situace začíná zlepšovat.

Nejčastěji Češi obchodovali na domácím trhu s akciemi Komerční banky, Erste a ČEZ. Na zahraničích burzách byl český zájem směřován nejvíce k Microsoft, Apple nebo Boeing.

Úroky z vkladů na účtech

Vydělávat slušné sumy lze také prostým uložením peněz na spořicí či termínované vklady. Jedná se v podstatě o půjčku poskytnutou bankám, které dané finance půjčují dál s mnohem vyššími úroky. Banky na půjčování peněz svým klientům vydělají třeba 5 %, zatímco držiteli vkladového účtu proplatí na úrocích pouze 3 %. Banka tímto způsobem generuje zisk.

Procenta z úroků vkladů v bankách jsou vítanou rentou běžného občana.

Spořicí účet má zpravidla nižší procento úroku, ovšem peníze na něm uložené lze použít prakticky kdykoli. Zatímco termínovaný vklad má pevně stanovený termín, během jehož plynutí není možné s financemi nijak nakládat. Úroky z těchto vkladů jsou přirozeně vyšší.

Ve všech případech je jakýkoli zisk lepší než žádný zisk. Kdo se chce stát rentiérem a nebýt jen otrokem svého bytí, měl by začít uvažovat o investicích či jiných způsobech pasivního příjmu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang