Dividendy – co to je, zdanění, kdo nabízí nejlepší dividendové akcie?

Akcie jsou oblíbeným cílem pro velké i malé investory. Jednou z jejich výhod je, že mohou přinést dvojí výnos. Kromě zisku z prodeje se jedná také o příjem z dividend. V tomto článku je podrobně vysvětleno, co jsou dividendy, jak často se vyplácí, které společnosti je nabízejí a další informace.

Držení akcií není výhodné jen tím, že jejich hodnota má potenciál růstu – může přinést investorům také zisk z takzvaných dividend. Není pravidlem, že by firma vyplácející dividendy automaticky znamenala dobrou investici. Je to ovšem určitě důležitý faktor, který je třeba vzít v potaz.

OBSAH ČLÁNKU

Co je dividenda?

Výplata dividend – jak často se vyplácí dividendy?

Dividendové akcie

Zdanění dividend

Nejlepší ČESKÉ dividendové akcie

Jak fungují akcie?

Jak na zdanění akcií?

Co je dividenda a jak funguje obchodování s ní? Kam na nejlepší dividendové akcie a kam na české dividendové akcie?

Co je dividenda?

Jednoduše, co je to dividenda? Je to platba, kterou společnost vyplácí svým akcionářům, obvykle ve formě hotovosti, dalších akcií nebo jiných aktiv. Představuje podíl na zisku společnosti, která je rozdělena akcionářům na základě počtu akcií, které vlastní.

Na otázku, co jsou dividendy, lze jednoduše odpovědět, že se jedná o výnos, který vyplácí některé akciové společnosti držitelům svých akcií. O tom, zda bude firma vyplácet dividendu a o její případné výši rozhoduje valná hromada. Ta také určí, na kdy připadne tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy.

Výplata dividendy je pak provedena pouze těm akcionářům, kteří akcie drželi v tento rozhodný den pro výplatu dividendy po uzavření trhů.

S dividendou tedy logicky souvisí i další otázka, a to je, co je právo na dividendu? Právo na dividendu je právo na výplatu podílu na zisku. Je to jedno ze základních práv akcionářů. Pokud však akcionáři nemají akcie s pevným podílem na zisku, vznikne akcionářům právo na dividendu až v případě, rozhodne-li valná hromada společnosti o jejich výplatě. Ne každý akcionář tedy právo na dividendu má.

Výplata dividend – jak často se vyplácí dividendy?

Výplata dividend probíhá většinou několik týdnů po rozhodném dni pro výplatu dividendy. Firmy často vyplácejí dividendy jednou za rok, některé ji však dělí na více částek, jež vyplácí postupně – např. kvartálně. Částka tedy potom závisí na tom, jak často se vyplácejí dividendy.

Vyplácení dividend je obvykle pravidelně, například čtvrtletně nebo ročně, a slouží jako způsob, jak se společnosti dělí o své zisky s akcionáři.

Vyplácení dividend bývá v hotovosti nebo bankovním převodem. Výplata dividend probíhá z banky, která je tímto úkolem pověřena. Alternativní možností je pak vyplácení dividendy u akcií. Dividenda je vyplacena těm akcionářům, kteří drželi akcie v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy.

Dividendy se obvykle vyplácejí formou finanční částky, někdy se však rozdělují také ve formě dalších akcií nebo jiných aktiv. Výše dividendy vyplácené u akcií se obvykle vyjadřuje jako dividenda na akcii nebo jako procento z tržní hodnoty akcie, známé jako dividendový výnos.

Dividendové akcie

Dividendové akcie jsou akcie, které svým akcionářům pravidelně vyplácejí dividendy. Dividendy představují část zisku společnosti, která je rozdělována mezi akcionáře jako způsob, jak se s nimi podělit o finanční úspěch společnosti. Pro obchodování s dividendami je dobré vědět přesně, co jsou dividendy a jak fungují.

Tyto akcie často upřednostňují investoři, kteří hledají pravidelný příjem ze svých investic, nikoli pouze kapitálové zhodnocení. Za nejlepší dividendové akcie se obvykle považují společnosti, které mají historii konzistentních a rostoucích výplat dividend. Pro obchodování s akciemi je ale vždy dobré znát perfektně, jak fungují akcie a celkově akciový trh.

Zdanění dividend

Z pohledu zákona není zisk z dividend považován za příjem ze závislé činnosti, a není na něj tím pádem uvalena daň z příjmu. Investoři jsou nicméně povinni platit srážkovou daň z dividend – ta činí v České republice 15 %.

Zdanění akcií a dividend se v různých situacích liší:

 1. Pokud investor obdrží dividendu od společnosti se sídlem v ČR, nemusí se většině případů daněním dividend zabývat. Povinnost odvádět patnáctiprocentní daň má v tomto případě firma, která dividendu vyplácí. Investor by tak měl obdržet částku poníženou o daň. Příjmy z dividend od firem, které jsou českými daňovými rezidenty, není potřeba uvádět v daňovém přiznání.
 2. Jiná situace nastává ve chvíli, kdy má investorovi být vyplacena dividenda u akcie společnosti se zahraničním sídlem. V takovém případě může být držitel akcií povinen zdanit dividendu dvakrát – v ČR i v zemi, kde firma sídlí.
 3. S řadou států má ovšem Česká republika dohodu o zamezení dvojího danění. Seznam těchto států je uveden na stránkách Ministerstva financí.
  To je pro investory velkou výhodou, protože když prokáží, že dividendu již zdanili v zahraničí, jsou osvobozeni od české daňové povinnosti. Všechny příjmy z dividend firem sídlících v zahraničí je nutné vest v daňovém přiznání, a to jako „příjem z kapitálu. Zaplacení daně v zahraničí je pak investor povinen prokázat potvrzením zahraničního plátce dividend. To podá jako přílohu k daňovému přiznání.

V některých zemích jako je například Německo či Francie je zdanění akcií a dividend vyšší než v ČR. Pokud investor zdaní svůj zisk v některé z takových zemí, má právo na refundaci rozdílu tak, aby skutečná částka, kterou platí, činila 15 % z hodnoty dividendy. Obecně je pro obchodníky výhodně znát, co to je dividenda a jak funguje její danění.

Všechny příjmy z dividend zahraničních firem je nutné uvést v daňovém přiznání.

V praxi je ovšem tento proces velmi administrativně náročný a navíc také zpoplatněný, takže se malým investorům většinou nevyplatí. I tak je ale dobré vědět, co jsou dividendy a jak funguje danění akcií dividend.

TIP: Investice do akcií není jediným způsobem, jak získat pasivní příjem. Mezi ty další patří například pronájem nemovitosti.

Nejlepší dividendové akcie – české

Dividendy vyplácí pouze některé firmy a obecně neplatí, že by jejich procentuální výše odpovídala ekonomické síle společnosti. Například Alphabet (Google), jedna z firem s nejvyšší tržní kapitalizací, dividendy vůbec nevyplácí.

Kam na nejlepší dividendové akcie – české? Z českých firem vyplácejících vysoké dividendy lze uvést např. tyto:

 • Philip Morris
 • Telefonica
 • Komerční banka
 • ČEZ

Zde je uvedena roční výše dividend a roční výnos českých dividendových akcií:

20152016201720182019
Philip Morris900 Kč
9 %
920 Kč
7 %
1 000 Kč
8 %
1 080 Kč
7 %
1 600 Kč
11 %
Telefonica13 Kč
13 %
16 Kč
7 %
21 Kč
8 %
21 Kč
8 %
21 Kč
10 %
Komerční banka62 Kč
6 %
62 Kč
7 %
40 Kč
4 %
47 Kč
5 %
51 Kč
6 %
ČEZ40 Kč
10 %
40 Kč
9 %
33 Kč
8 %
33 Kč
6 %
24 Kč
4 %
Zdroj dat: Investing.com

Mezi zahraniční firmy stabilně vyplácející dividendy pak patří například tyto akciové společnosti:

 • Vodafone
 • Daimler
 • BP
 • Shell
 • AT&T
 • GlaxoSmithKline

Z výše uvedeného seznamu je patrné, že poměrně stabilní dividendy vyplácejí mimo jiné firmy působící v telekomunikacích a energetickém průmyslu. Investice do akcií je zásadní pro každého, kdo se chce stát rentiérem.

Průměrná výše dividend činí zhruba 2 % hodnoty akcie.

Dividendové fondy

Výnos z dividend je možné obdržet také investicí do tzv. dividendových fondů. Jedná se o akciové fondy, které se zaměřují na nákup film vypláceních stabilní dividendu. Výplata dividend investorům pak probíhá stejně jako u běžných dividendových akcií.

Jak fungují akcie?

Když se společnost rozhodne vstoupit na burzu nebo poprvé vydat akcie, učiní tak prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií (IPO). Během IPO společnost nabízí veřejnosti určitý počet akcií za určitou cenu. Jakmile jsou akcie kótovány na burze, jako je New York Stock Exchange nebo Nasdaq, mohou investoři akcie nakupovat a prodávat na volném trhu.

Investoři mohou nakupovat akcie prostřednictvím makléřských účtů, a to buď online, nebo prostřednictvím tradiční makléřské firmy. Při nákupu akcie se člověk stane akcionářem a má možnost profitovat z úspěchu společnosti prostřednictvím zhodnocení kapitálu a dividend.

Hodnota akcie může kolísat na základě mnoha faktorů, včetně finančních výsledků společnosti, podmínek na trhu, trendů v odvětví a nálady investorů. Pokud společnost dosahuje dobrých výsledků a její zisky rostou, cena akcií zpravidla stoupá. Naopak, pokud se společnost potýká s finančními problémy nebo negativními zprávami, může cena akcií klesat.

Investoři se mohou rozhodnout držet akcie dlouhodobě s cílem těžit z potenciálního dlouhodobého růstu, nebo se mohou zapojit do krátkodobého obchodování a profitovat z krátkodobých cenových pohybů. Dobrý obchodník by ale měl dobře znát, co je dividenda, jak fungují akcie a celý akciový trh.

Jak na zdanění akcií?

Danění akcií závisí na různých faktorech, například na zemi, kde má člověk bydliště, na typu akcií, které vlastní, a na době, po kterou je drží. Zde je několik obecných pokynů, jak jsou akcie obvykle zdaňovány:

 • Daň z kapitálových výnosů
 • Příjmy z dividend
 • Srážková daň
 • Daňově zvýhodněné účty
 • Dědická daň

Je důležité poradit se s daňovým odborníkem nebo finančním poradcem ve vaší konkrétní zemi, aby člověk porozuměl přesným daňovým pravidlům a důsledkům souvisejícím s daněním akcií, protože se mohou výrazně lišit v závislosti na individuálních okolnostech.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang