Dividendy – co to je, zdanění dividend, kdo nabízí nejlepší dividendové akcie?

Akcie jsou oblíbeným cílem pro velké i malé investory. Jednou z jejich výhod je, že mohou přinést dvojí výnos. Kromě zisku z prodeje se jedná také o příjem z dividend. V tomto článku je podrobně vysvětleno, co dividendy jsou, jak se daní a které společnosti je nabízejí.

Držení akcií není výhodné jen tím, že jejich hodnota má potenciál růstu – může přinést investorům také zisk z takzvaných dividend. Není pravidlem, že by firma vyplácející dividendy automaticky znamenala dobrou investici. Je to ovšem určitě důležitý faktor, který je třeba vzít v potaz.

Co je dividenda

Dividenda je výnos, který vyplácí některé akciové společnosti držitelům svých akcií. O tom, zda bude firma vyplácet dividendu a o její případné výši rozhoduje valná hromada. Ta také určí, na kdy připadne tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy. Dividenda je pak vyplacena pouze těm akcionářům, kteří akcie drželi v tento rozhodný den po uzavření trhů.

Výplata dividend

Výplata dividend probíhá většinou několik týdnů po rozhodném dni. Firmy často vyplácejí dividendy jednou za rok, některé ji však dělí na více částek, jež vyplácí postupně – např. kvartálně.

Dividendy bývají vypláceny v hotovosti nebo bankovním převodem. Výplata probíhá z banky, která je tímto úkolem pověřena. Alternativní možností je pak vyplácení dividendy v akciích. Dividenda je vyplacena těm akcionářům, kteří drželi akcie v tzv. rozhodný den.

Zdanění dividend

Z pohledu zákona není zisk z dividend považován za příjem ze závislé činnosti, a není na něj tím pádem uvalena daň z příjmu. Investoři jsou nicméně povinni platit srážkovou daň z dividend – ta činí v České republice 15 %.

Zdanění dividend se v různých situacích liší:

 1. Pokud investor obdrží dividendu od společnosti se sídlem v ČR, nemusí se většině případů daněním zabývat. Povinnost odvádět patnáctiprocentní daň má v tomto případě firma, která dividendu vyplácí. Investor by tak měl obdržet částku poníženou o daň. Příjmy z dividend od firem, které jsou českými daňovými rezidenty, není potřeba uvádět v daňovém přiznání.
 2. Jiná situace nastává ve chvíli, kdy má investorovi být vyplacena dividenda z akcie společnosti se zahraničním sídlem. V takovém případě může být držitel akcií povinen zdanit dividendu dvakrát – v ČR i v zemi, kde firma sídlí.
 3. S řadou států má ovšem Česká republika dohodu o zamezení dvojího zdanění. Seznam těchto států je uveden na stránkách Ministerstva financí.
  To je pro investory velkou výhodou, protože když prokáží, že dividendu již zdanili v zahraničí, jsou osvobozeni od české daňové povinnosti. Všechny příjmy z dividend firem sídlících v zahraničí je nutné vest v daňovém přiznání, a to jako „příjem z kapitálu. Zaplacení daně v zahraničí je pak investor povinen prokázat potvrzením zahraničního plátce dividend. To podá jako přílohu k daňovému přiznání.

V některých zemích jako je například Německo či Francie je zdanění dividendy vyšší než v ČR. Pokud investor zdaní svůj zisk v některé z takových zemí, má právo na refundaci rozdílu tak, aby skutečná částka, kterou platí, činila 15 % z hodnoty dividendy. V praxi je ovšem tento proces velmi administrativně náročný a navíc také zpoplatněný, takže se malým investorům většinou nevyplatí.

TIP: Investice do akcií není jediným způsobem, jak získat pasivní příjem. Mezi ty další patří například pronájem nemovitosti.

Všechny příjmy z dividend zahraničních firem je nutné uvést v daňovém přiznání.

Nejlepší dividendové akcie

Dividendy vyplácí pouze některé firmy a obecně neplatí, že by jejich procentuální výše odpovídala ekonomické síle společnosti. Například Alphabet (Google), jedna s firem s nejvyšší tržní kapitalizací, dividendy vůbec nevyplácí.

Z českých firem vyplácejících vysoké dividendy můžeme uvést např. tyto:

 • Philip Morris
 • Telefonica
 • Komerční banka
 • ČEZ

Zde je uvedena roční výše dividend a roční dividendový výnos zmíněných společností:

20152016201720182019
Philip Morris900 Kč
9 %
920 Kč
7 %
1 000 Kč
8 %
1 080 Kč
7 %
1 600 Kč
11 %
Telefonica13 Kč
13 %
16 Kč
7 %
21 Kč
8 %
21 Kč
8 %
21 Kč
10 %
Komerční banka62 Kč
6 %
62 Kč
7 %
40 Kč
4 %
47 Kč
5 %
51 Kč
6 %
ČEZ40 Kč
10 %
40 Kč
9 %
33 Kč
8 %
33 Kč
6 %
24 Kč
4 %
Zdroj dat: Investing.com

Mezi zahraniční firmy stabilně vyplácející dividendy pak patří například tyto akciové společnosti:

 • Vodafone
 • Daimler
 • BP
 • Shell
 • AT&T
 • GlaxoSmithKline

Z výše uvedeného seznamu je patrné, že poměrně stabilní dividendy vyplácejí mimo jiné firmy působící v telekomunikacích a energetickém průmyslu.

TIP: Investice do akcií je zásadní pro každého, kdo se chce stát rentiérem.

Průměrná výše dividend činí zhruba 2 % hodnoty akcie.

Dividendové fondy

Výnos z dividend je možné obdržet také investicí do tzv. dividendových fondů. Jedná se o akciové fondy, které se zaměřují na nákup film vypláceních stabilní dividendu. Výplata dividend investorům pak probíhá stejně jako u běžných dividendových akcií.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang