Index S&P 500 – co to je, jak a kde investovat, graf

Indexové fondy jsou jedny s z nejlepších dlouhodobých investic. Pokud jde o hlavní americké akciové indexy, žádný z nich není považován za tak věrný odraz celkové výkonnosti akciového trhu jako index S&P 500. Jak investovat do S&P 500, co přesně tento index měří, jaký je jeho průměrný výnos a co ukazuje graf S&P 500?

S&P 500 je burzovní index, který měří výkonnost přibližně 500 společností v USA. Zahrnuje společnosti z 11 sektorů a poskytuje tak obraz o stavu amerického akciového trhu a širší ekonomiky. Jednoduše je ukazatelem toho, jak se daří velkým společnostem v Americe.

Jaké společnosti jsou zahrnuty v indexu S&P 500?

Aby mohly být společnosti zařazeny do indexu, musí splňovat určitá kritéria. Mimo jiné musí společnosti:

 • mít tržní kapitalizaci, která se vztahuje k celkové hodnotě akcií společnosti v oběhu, alespoň 8,2 miliardy USD
 • mít sídlo v USA
 • mít strukturu společnosti a nabízet kmenové akcie
 • být kótovány na způsobilé americké burze
 • mít kladný vykazovaný zisk za poslední čtvrtletí a za poslední čtyři čtvrtletí dohromady

Díky těmto kritériím mohou být do akciového indexu S&P 500 zařazeny pouze největší a nejstabilnější společnosti v USA. Seznam je čtvrtletně revidován a aktualizován.

Jak investovat do indexu S&P 500?

S&P 500 není samotná společnost, jedná se o seznam společností. Ačkoli tedy nelze koupit akcie S&P 500, je možné koupit akcie indexu, který S&P 500 sleduje.

Do indexu S&P 500 lze investovat nákupem akcií podílového fondu nebo fondu obchodovaného na burze, tzv. ETF fondu, který pasivně sleduje tento index. Tyto investiční nástroje vlastní všechny akcie indexu S&P 500 v poměru, v jakém jsou zahrnuty v indexu.

Dvě spolehlivé a zajímavé možnosti investice do S&P 500 přes podílové fondy, které se obchodují stejně jako akcie:

 • Fond Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO)
 • Fond Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (NASDAQMUTFUND:VFIAX)

Oba fondy mají extrémně nízké poplatky a dosahují prakticky totožné výkonnosti jako index S&P 500.

Zde jsou další oblíbené indexové fondy, které sledují index S&P 500:

 • Vanguard 500 Index Investor Shares (VFINX)
 • Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
 • Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX)
 • T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX)

Investice do S&P 500 je jeden z nejlepších způsobů, jak se na akciovém trhu zorientovat a jak začít investovat.

Kde investovat do S&P 500

Jednodušší a dostupnější jsou investice do S&P 500 prostřednictvím ETF, které umožňují poměrně snadno investovat do většího množství různých akcií. Riziko ztráty je vzhledem k tomu, že je investice diverzifikovaná mezi různé firmy, relativně malé.

A kde do S&P 500 investovat? Vše probíhá na online platformách, díky čemuž je investice otázkou pár kliknutí. Mezi ty největší patří již zmíněná platforma Vanguard, konkrétně Vanguard S&P 500, která index S&P 500 kopíruje.

Akciový index S&P 500 – graf

Níže uvedený graf S&P 500 ukazuje, jak se index S&P 500 vyvíjel od roku 1990 až do současnosti. Z grafu S&P 500 je patrné, že index dlouhodobě rostl, přestože v tomto období došlo k určitým meziročním poklesům.

Co měří akciový index S&P 500?

Index S&P 500 sleduje tržní kapitalizaci zhruba 500 společností zahrnutých do indexu a měří hodnotu akcií těchto společností.

 • Tržní kapitalizace se vypočítá vynásobením počtu akcií (které má společnost v oběhu) aktuální cenou akcií.
 • Pokud má společnost 2 miliony akcií, které jsou v současné době v držení akcionářů, a aktuální cena akcií je 5 dolarů, pak je tržní kapitalizace společnosti 10 milionů dolarů.
 • Zjednodušeně řečeno má společnost hodnotu 10 milionů dolarů.

Hodnota indexu S&P 500 se vypočítává na základě tržní kapitalizace každé společnosti upravené tak, aby zohledňovala pouze počet veřejně obchodovaných akcií.

Každé společnosti v akciovém indexu S&P 500 je však přiřazena určitá váha:

 • Váhu lze získat vydělením tržní kapitalizace jednotlivých společností celkovou tržní kapitalizací indexu S&P 500.
 • Váha každé společnosti v indexu S&P 500 je stanovena na základě její tržní kapitalizace.
 • Společnosti s větší tržní kapitalizací mají větší váhu než společnosti s menší tržní kapitalizací.

Zde je seznam 10 akcií s nejvyšší váhou, které jsou v současnosti součástí indexu S&P 500:

 1. Apple Inc.
 2. Microsoft Corporation
 3. Amazon.com Inc.
 4. Facebook Inc.
 5. Alphabet Inc. Třída A
 6. Alphabet Inc. Třída C
 7. Tesla Inc.
 8. NVIDIA Corporation
 9. Berkshire Hathaway Inc. Třída B
 10. JPMorgan Chase & Co.

Seznam k 8. lednu 2021.

Váhy se přiřazují pro poskytnutí co nejpřesnějšího obrazu o stavu akciového trhu. To je důležité, protože když akcie Microsoftu vzrostou, popřípadě klesnou o 10 %, může to znamenat zisk nebo ztrátu stovek miliard dolarů.

Microsoft lze srovnat s oděvním řetězcem Gap, který se nachází na konci seznamu. Pokud jeho akcie vzrostou, nebo naopak klesnou o 10 %, může to znamenat zisk, respektive ztrátu několika set milionů dolarů. V tomto scénáři ilustrují cenové pohyby společnosti Microsoft mnohem větší narušení ekonomiky než u společnosti Gap.

Pro dosažení čísla z tickeru S&P 500 se celková tržní hodnota indexu vydělí vlastním dělitelem. Jak se ceny akcií společností v indexu S&P 500 v průběhu dne mění, každý pohyb má dopad na hodnotu indexu, ačkoli společnosti v horní části seznamu mají podstatně větší dopad než ty v dolní části.

Index S&P 500 měří výkonnost přibližně 500 společností v USA.
Index S&P 500 měří výkonnost přibližně 500 společností v USA.

Co jsou burzovní indexy?

Burzovní index ukazuje, jak se podle investorů daří ekonomice. Index shromažďuje údaje od různých společností z různých odvětví. Tyto údaje dohromady vytvářejí obraz, který investorům pomáhá porovnávat aktuální cenové úrovně s minulými cenami a vypočítat tak výkonnost trhu.

Některé indexy se zaměřují na menší část trhu. Například index Nasdaq úzce sleduje technologický sektor. Pokud investor chce vědět, jak se daří technologickým společnostem, měl by sledovat akciový index Nasdaq.

Jaký je průměrný výnos indexu S&P 500?

Za téměř posledních sto let činil průměrný roční celkový výnos indexu S&P 500, který zahrnuje i dividendy, přibližně 10 % bez ohledu na inflaci. Jen je potřeba jako investor zohlednit, že to neznamená každoroční očekávaný 10% výnos z investice do indexového fondu S&P 500.

 • Například v roce 2008 skončil index S&P 500 s poklesem o neuvěřitelných 37 %.
 • Následující rok skončil o 26 % výše.

Dosažení průměrného ročního celkového výnosu 10 % vyžaduje dlouhodobé investiční myšlení a ochotu přečkat volatilitu neboli kolísání trhu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang