Pozastavení a přerušení živnosti – jak vyřešit?

Opatření spojená s koronavirem nutí stále více živnostníku přemýšlet o pozastavení nebo ukončení živnosti. Pozastavení živnosti je v každém případě výhodnější než zrušení. Pozastavení živnosti nic nestojí, je časově i administrativně nenáročné a lze vyřídit online. Až se situace uklidní, lze v podnikání opět pokračovat, a to bez poplatků. Jak na pozastavení živnosti? Kde podat žádost o pozastavení živnosti? Kde stáhnout formulář k pozastavení živnosti? A jak na obnovení pozastavené živnosti?

Nezávisí na tom, zdali živnostník podniká na činnosti hlavní nebo vedlejší. Obě lze na dobu určitou pozastavit, následně obnovit anebo zrušit úplně. Pozastavení živnosti není třeba nijak odůvodňovat. Stačí podat žádost o pozastavení živnosti. Postup je stejný v případě volných, řemeslných i vázaných živností.

Od roku 2010 pak navíc není nutné pozastavení živnosti hlásit na živnostenském úřadě. Pozastavení nebo ukončení živnosti lze provést i online datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem anebo prostřednictvím pošty.

TIP: V současné době uvažuje řada lidí o podnikání na internetu, k tomu je pochopitelně nutné vytvořit webové stránky. Pokud chce člověk založit web na vlastní pěst, může tak učinit například pomocí redakčního systému WordPress. Výhodou je široká dostupnost WordPress hostingů a šablon pro WordPress. Je to svobodný open source redakční publikační systém, má širokou uživatelskou a vývojářskou komunitu. Dle oficiálních statistik je používán jako systém pro správu obsahu na 33 % webových stránek na světě

TIP: Při zakládání webových stránek je nutné mimo jiné zaregistrovat doménu, která by se měla shodovat s názvem firmy. Pokud člověk nechce vlastní doménu, může se podívat na domény na prodej.

Jak na přerušení živnosti?

Pozastavení živnosti podnikatele osvobodí od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Živnost ovšem musí být oficiálně pozastavena. Pro tento krok není nutné navštívit živnostenský úřad, je to však nejjednodušší řešení. 

Živnostenský úřad se totiž v tomto případě bere jako centrální registrační místo. Zde navíc lze vyplnit a podat tzv. změnový list, prostřednictvím kterého budou o přerušení podnikání vyrozuměny i zbylé instituce, kterým by se tento fakt jinak musel nahlásit zvlášť.

TIP: Podobný proces provází také žádost o přerušení živnosti.

Pozastavení živnosti je třeba nahlásit okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně podnikatele, a to nejpozději do 8 dnů od přerušení živnosti. Jinak hrozí pokuta za porušení oznamovací povinnosti ve výši 10 000 Kč. Pozastavení živnosti je třeba nahlásit i na finanční úřad, a to nejpozději do 15 dnů.

Kde je nutné ohlásit pozastavení činnosti:

  • okresní správa sociálního zabezpečení
  • finanční úřad
  • zdravotní pojišťovna podnikatele

Pokud podnikatel chystající se na pozastavení živnosti navštíví centrální registrační místo na živnostenském úřadu, ušetří si oznamování ostatním institucím.

TIP: Je dobré vědět, že jako centrální registrační místo není brán jen živnostenský úřad, ale i Czech POINT.

Co potřebuji k pozastavení živnosti?

Pozastavení živnosti lze podat osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo přes datovou schránku. Přes datovou schránku může podnikatel učinit podání na všechny úřady.

Živnost může podnikatel pozastavit v případě, že ji fakticky přestal vykonávat. Není přitom rozhodující, jestli podnikateli dorazily všechny platby od zákazníků. Na jejich příchod není třeba čekat.

Živnost lze pozastavit nejdříve ode dne, kdy úřad vaše oznámení o přerušení obdrží. Pozastavení živnosti zpětně není možné. Živnost je tedy pozastavena nejdříve dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším, pokud je tak v oznámení uvedeno.

Po celou dobu pozastavení živnosti platí povinnost mít řádně označené sídlo podnikání. Pokud sídlo není shodné s bydlištěm, musí mít podnikatel po celou dobu platný souhlas vlastníka s umístěním sídla na dané adrese.

Pokud si živnostník platí virtuální sídlo, je možné, že jej bude muset platit i v době pozastavení živnosti.

Pozastavení živnosti online

Nejméně administrativně náročné je přerušení živnosti pro podnikatele, kteří mají datovou schránku či elektronický podpis. Díky nim lze všechno za okamžik vyřídit přes počítač a internet.

Pokud chce podnikatel pozastavit živnost online, musí mít zřízenou datovou schránku nebo disponovat zaručeným elektronickým podpisem.

Pokud si podnikatel datovou schránku zřídil už v minulosti, je to výhoda. Na všechny úřady je totiž možné podání učinit prostřednictvím datové schránky. Kdo ji ještě nemá a založit si ji chce, může tak učinit na kontaktním místě Czech POINT na České poště.

Kromě přístupových údajů do datové schránky je pro správné fungování interaktivních formulářů veřejné správy potřeba nainstalovat do počítače JavaScript. 

TIP: Během nouzového stavu přijímají úřady e-mailová podání bez elektronického podpisu a na jejich pozdějším písemném doplňování netrvají.

Formulář k pozastavení živnosti

Na živnostenský úřad lze elektronické podání učinit jak přes webovou aplikaci, tak prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF) zaslaného na adresu elektronické podatelny živnostenského rejstříku s uznávaným elektronickým podpisem.

Také v případě elektronického pozastavení živnosti lze nechat živnostenský úřad, aby informaci zaslal správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Jednotný registrační formulář sloužící k pozastavení živnosti je ke stažení na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

oznámení o přerušení živnosti na finanční úřad je potřeba využít zvláštního tiskopisu finančního úřadu „Oznámení o změně registračních údajů“.

Formulář „Oznámení o změně registračních údajů“ lze nalézt na webu Ministerstva financí České republiky.

Prodloužení pozastavení živnosti

Pozastavení živnosti se udává ke konkrétnímu datu. Po uplynutí tohoto data je živnost automaticky obnovena. Je tedy vhodné zaznamenat si datum, do kterého je živnost pozastavena.

Pokud chce podnikatel v pozastavení pokračovat, je třeba opět kontaktovat živnostenský úřad a pozastavení živnosti prodloužit. Prodloužení lze opět provést online prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Pozastavení živnosti a účetnictví

Pokud podnikatel svou živnost do konce kalendářního roku neobnoví, musí v rámci daňového přiznání k dani z příjmů provést i vypořádání pohledávek souvisejících s pozastavenou činností.

Přerušit živnost může i plátce DPH, zůstává jím však i nadále. I poté je tedy nutné nezapomenout na daňovou evidenci a podávat finančnímu úřadu nulové daňové přiznání až do doby, než je živnost znovu obnovena. Druhá varianta je zrušení registrace DPH. Kontrolní hlášení se během pozastavení živnosti podávat nemusí.

V případě zrušení živnosti zůstávají údaje o podnikání v živnostenském rejstříku ještě další 4 roky po ukončení činnosti. Až poté dojde k vymazání tím způsobem, že se veškeré informace přenesou do neveřejné části rejstříku, která již nebude volně dohledatelná.

Proč se vyplatí pozastavení živnosti

Pokud podnikatel váhá zda zvolit pozastavení nebo ukončení živnosti a předpokládá, že se k podnikání v budoucnu vrátí, je rozhodně výhodné přistoupit k pozastavení živnosti.

Pozastavení živnosti má pro podnikatele tyto výhody:

  • v době přerušení není třeba platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění
  • nehrozí, že živnostenský úřad živnost zruší, pokud se dozví, že živnost už více jak 4 roky není provozována
  • pokud je živnost přerušena v průběhu celého kalendářního roku, není potřeba podávat za daný rok přehledy na zdravotní a sociální pojištění
  • za obnovení živnosti nejsou žádné poplatky (někdy je možné dohledat možnost obnovení živnosti online)

V případě, že se podnikatel rozhodne v živnosti pokračovat, je poměrně jednoduché pozastavenou živnost znovu obnovit.

Obnovení pozastavené živnosti

Podnikání lze přerušit, na libovolně dlouhou dobu, bez ohledu na to, zdali se má jednat pouze o měsíce anebo rovnou o roky. Pokud hodlá podnikatel živnost opět obnovit anebo rovnou úplně zrušit, vystačí si opět se změnovým listem na centrálním registračním místě.

Přerušenou živnost lze obnovit opět prostřednictvím změnového listu na kterémkoliv živnostenském úřadě. Další variantou je navštívit zvlášť správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Pokud podnikatel živnost úplně zrušil a chce znovu podnikat, musí si vyřídit nové živnostenské oprávnění a začít znovu od začátku. Změnový list v takovém případě k obnovení nepomůže.

TIP: V případě nového podnikání bude možná vhodná změna názvu firmy. V tomto článku je spousta inspirace jak vytvořit dobrý název pro firmu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang