Souhlas s umístěním sídla společnosti – vzor ke stažení zdarma

Při zakládání firmy je nezbytné získat také prostory, ve kterých bude společnost sídlit. Pokud majitel již sehnal místo, které by mohlo být pro sídlo firmy ideální, nemá ještě zdaleka vyhráno. V první řadě je třeba získat souhlas s umístěním sídla společnosti od majitele nemovitosti. Jak na to?

Aby mohla firma začít fungovat v nových prostorách, je potřeba nejprve kontaktovat majitele nemovitosti, ve které bude společnost sídlit. Majitel musí udělit souhlas se sídlem firmy v jím vlastněném objektu. Jak ale přesně postupovat při tomto procesu? A lze sehnat vzory souhlasu s umístěním sídla společnosti ke stažení zdarma?

Proč je souhlas vlastníka se sídlem firmy důležitý?

Pokud již podnikatel našel předmět podnikání a zakládá firmu, je třeba k jejímu vytvoření také několik administrativních kroků. Umístění sídla firmy a s ním spojený souhlas vlastníka s umístěním je jedním z nich.

TIP: K založení s.r.o. je také třeba znát přesný postup.

Souhlas majitele nemovitosti, ve které bude firma sídlit je klíčový. Bez něho nelze firmu a podnikatele zapsat do obchodního a živnostenského rejstříku. A nezáleží na tom, zda se jedná o sídlo v domě, bytě či nebytových prostorách. V každém případě je souhlas majitele nezbytný.

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla firmy je nezbytný.

Přesný právnický název dokumentu je Souhlas s umístěním sídla právnické osoby. Tento dokument je nutný předložit společně s výpisem z katastru nemovitostí při zápisu jak do obchodního, tak živnostenského rejstříku a při podpisu zakladatelské smlouvy. Výpis z katastru nemovitostí lze sehnat na pobočce České pošty, či CzechPointu.

Podepsáním dokumentu vyjadřuje vlastník nemovitosti, že je obeznámen s vytvořením sídla firmy v jeho objektu a že s tímto umístěním souhlasí.

Jaké údaje a náležitosti by měl dokument obsahovat?

V dokumentu je především důležité přesně popsat místo a adresu nemovitosti, ve které se sídlo firmy bude nacházet. Neměly by zde tudíž chybět následující údaje:

  • název města či obce včetně směrovacího čísla
  • ulice a číslo popisné
  • číslo listu vlastnictví, kde je nemovitost zapsaná
  • informaci o katastrálním úřadu, na kterém je objekt evidován

Dále je nutné, aby souhlas podepsal přímo majitel firmy. Podpis zástupce či někoho z příbuzenstva vlastníka není akceptován. Souhlas je nutné také úředně potvrdit a podpis nesmí být starší než tři měsíce.

Podpis majitele nemovitosti nesmí být starší než tři měsíce.

Pokud objekt vlastní více lidí, doporučuje se, aby souhlas podepsal každý z vlastníků. Soudy nejsou v tomto postupu jednotné, tudíž je jistější zajistit si souhlas od všech majitelů.

TIP: Změnu sídla společnosti i změnu názvu firmy provází také nezbytná administrativa.

Poté, co má zakladatel firmy podepsaný souhlas s umístěním sídla společnosti, může pokračovat v registraci firmy na příslušných orgánech a institucích.

Souhlas majitele se sídlem firmy je jedním z prvních kroků k umístění sídla firmy.

A kde najít PDF vzor pro souhlas s umístěním sídla živnosti? Pro vyhledání nejaktuálnějšího PDF vzoru je možné využít vyhledávače při zadání tohoto klíčového slova.

K dispozici je mnoho ukázek a vzorů online. I přesto je dobré si vzor zkontrolovat a případně doplnit i konkrétnější údaje o novém sídle společnosti.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang