Změna sídla společnosti – jak na to, vzor

Změnit sídlo společnosti nemusí být zdaleka tak jednoduchá věc, jak by se mohlo na první pohled zdát. Samotnému stěhování předchází spousta papírování. Jak se vyznat ve všech dokumentech a povinnostech, které souvisí se změnou sídla firmy objasní následující článek.

Změnu sídla společnosti provází kromě logistiky ohledně samotného stěhování také poměrně složitá administrativa a změny dokumentací v různých institucí. Jak se v tomto procesu vyznat?

První kroky ke změně sídla firmy

Kam zaslat žádost o změnu sídla firmy a jaké dokumenty jsou potřeba k jejímu podání? V první řadě je potřeba obstarat výpis z katastru nemovitostí a souhlas vlastníka prostor, do kterých se firma stěhuje.

TIP: Souhlas s umístěním sídla společnosti od vlastníka prostor je třeba také při zakládání sídla firmy.

Záleží také, zda firma mění sídlo pouze v rámci jednoho města či obce, či nikoliv. Pokud se společnost stěhuje do jiného města, je potřeba změnit zakladatelský dokument společnosti.

Ke změně sídla společnosti je třeba si připravit několik důležitých dokumentů.

K tomu je třeba souhlas všech společníků nebo rozhodnutí valné hromady. V tomto případě je nutné provést také notářský zápis. Pokud se firma stěhuje v rámci jednoho města nebo obce, stačí rozhodnutí statutárního orgánu společnosti.

Jak postupovat dál a kam poslat žádost o změnu sídla? Po vydání rozhodnutí se změnou sídla obchodní společnosti je třeba tuto skutečnost zaznamenat v obchodním rejstříku. Je nutné podat návrh na zapsání této změny do rejstříku.

TIP: Jak vymazat společnost z obchodního rejstříku a jak postupovat při likvidaci společnosti vysvětluje tento článek.

Následně je třeba podat návrh změny sídla společnosti včetně jejího návrhu na změnu v obchodním rejstříku na rejstříkový soud. Rejstříkové soudy se nachází v každém větším městě, jejich seznam je k dispozici také na internetu.

Potřebné dokumenty ke změně sídla společnosti

Kromě již výše zmíněných dokumentů je třeba podat k rejstříkovému soudu také několik dalších písemností. V první řadě je potřeba u rejstříkového soudu oznámit celou adresu nového sídla firmy. Nestačí jen název obce, či města, do kterého se společnost stěhuje.

U rejstříkového soudu je nutné předložit několik dokumentů.

Kromě dokumentů, které jsou již zmíněné v předchozích odstavcích je třeba předložit k rejstříkovému soudu také zakládající smlouvu společnosti. Zde je pro větší přehlednost vypsán seznam dokumentů, které rejstříkový soud vyžaduje:

  • notářský zápis (rozhodnutí valné hromady nebo společníků)
  • kolek na návrh změny sídla v obchodním rejstříku
  • souhlas s majitelem prostorů, kam se firma bude stěhovat
  • zakládající dokumenty a stanovy společnosti
  • výpis z katastru nemovitostí

TIP: Změnu názvu firmy provází také často komplikovaná administrativa. Přitom právě název firmy je často velmi důležitý. Nápady, jak vymyslet název firmy přináší tento článek.

Poté, co rejstříkový soud obdrží návrh na změnu sídla společnosti, je povinen vydat stanovisko nejpozději do pěti dnů. Vzory dokumentů ke změně sídla firmy jsou dostupné na internetu.

Administrativa po změně sídla společnosti

Po vydání rozhodnutí rejstříkového soudu a změnění sídla společnosti je třeba provést několik dalších kroků. Nejpozději do 15 dnů by se měla změna sídla společnosti ohlásit na živnostenském úřadu. Zde stačí podat výpis z obchodního rejstříku.

TIP: Na živnostenském úřadu je třeba ohlásit mimo jiné také přerušení živnosti.

I po změně sídla společnosti je nutné provést určitou administrativu.

Taktéž do 15 dnů od změny sídla by se měla změna sídla firmy zaevidovat na finančním úřadu. Opět zde stačí výpis z obchodního rejstříku. Pokud vlastní firma nějaké nemovitosti, je třeba změnu firmy uvést také v katastru nemovitostí.

V případě, že má firma zaměstnance, je třeba změnu sídla firmy nahlásit do 8 dnů také na sociální a zdravotní pojišťovně. Na pojišťovny stačí zaslat elektronicky dopis a výpis z obchodního rejstříku.

Někteří podnikatelé se mohou vyhnout starostem se změnou sídla firmy tím, že přesunou své podnikání na internet, které může mít také několik nesporných výhod. Nicméně do velké míry záleží na typu společnosti a předmětu podnikání.

Někteří podnikatelé přesouvají své podnikání na internet.

TIP: Založení vlastní domény je prvním krokem k podnikání na internetu. K dispozici jsou také volné domény a domény zdarma.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang