Práce na živnostenský list – co obnáší, výhody a nevýhody

Být pánem svého času. Moci si zajít kdykoli kamkoli. Oběhnout doktory, aniž by člověk musel žádat zaměstnavatele o propustku či si kvůli návštěvě lékaře brát dovolenou. To vše umožňuje práce na živnostenský list. K veškerým výhodám se ovšem pojí i nevýhody. Jaké to jsou? Co obnáší práce na živnostenský list?

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Tak hlásá Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon.

Živnosti se dělí na dvě hlavní kategorie – koncesované a ohlašovací. O koncesovaných živnostech chce stát mít přehled a patřičně je regulovat. Patří mezi ně například provozování cestovní kanceláře nebo pohřební služby a krematorií.

Založení živnosti oslovuje i mnoho lidí, kteří se rozhodnou využít možnosti podnikání při zaměstnání – živnost jako přivýdělek. Stávají se tak OSVČ jako vedlejší činnost. Živnostenské oprávnění není určeno jen pro české občany, ale také pro cizince. Získání živnosti může proto ulehčit také zaměstnávání Ukrajinců.

Sportovní trenér spadá mezi živnosti vázané. K jejich provozování je nutné osvědčení o rekvalifikaci jako Trenér nebo Instruktor fitness nebo vysokoškolský diplom z oblasti sportu.

Ohlašovací živnosti se dále dělí na řemeslné, vázané a volné. K provozování prvních dvou je potřeba doložit adekvátní kvalifikaci (vzdělání v oboru, absolvování kurzu) nebo odpovídající praxi. K volné živnosti nejsou žádné dokumenty nutné. Proto se živnosti nazývají volné.

Každou živnost je nutné zapsat do živnostenského rejstříku, ideálně Jednotným registračním formulářem a vyhnout se tak oznamovací povinnosti na finančním úřadě, na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Živnostenský úřad totiž tyto skutečnosti oznamuje automaticky sám.

Výhody práce na živnostenský list

Jak funguje práce na na živnostenský list a jaké jsou výhody? Výhody práce na IČO nebo-li na živnostenský list (ŽL) jsou nesporné. Odpadá povinnost být přítomen v kanceláři každý den od devíti do pěti a podnikatel si čas na práci organizuje sám. Na vykonávání pracovní činnosti nedohlíží žádný nadřízený, lze tedy pracovat svobodně a bez dozoru.

Dělat to, co člověka baví, je velkou devízou živností. Osoba samostatně výdělečně činná si volí vlastní pracovní tempo, svoje vlastní spolupracovníky, kolegy a zaměstnance. Sám si vybírá rovněž své pracovní partnery, dodavatele, má volnou ruku v přijímání i odmítání zakázek.

Nikdo OSVČ nemůže nutit dělat práci, kterou vykonávat nechce. Lze se tudíž realizovat bez omezení. Podnikatel si sám určuje výplatu a pokud vyvstane nutnost větších příjmů, lze je navýšit akceptováním více zakázek. Samozřejmě ne na úkor kvality a dodržení dohodnutých termínů.

Profese tanečnice se řadí mezi živnosti volné, k nimž OSVČ nedokládá potvrzení o odborné způsobilosti.

Práce na živnostenský list je vhodná pro ty, kteří dobře zvládají time management, umí si stanovit vlastní deadline a prokrastinace, neboli chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů, je pro ně cizí slovo.

Neoddiskutovatelnou výhodou jsou také nízké odvody na sociálním a zdravotním pojištění a nižší zdanění. To znamená vyšší výplatu. Malé odvody jsou přitažlivé, ovšem z dlouhodobého hlediska by člověk mohl narazit. Zejména při vyplácení nemocenské a důchodu. Malé odvody se rovnají malému důchodu.

TIP: Před rozhodnutím, zda pracovat na živnostenský list, je vhodné si zodpovědět otázku „co dělat za práci?“

Nevýhody práce na živnost a IČO

Pro každého se nehodí práce na živnost a IČO. Velká míra svobody u živnosti vypadá na první pohled lákavě, avšak pro člověka neschopného dodržet termíny a stanovit si priority by práce na živnost byla spíše na škodu. K práci na ŽL se váže velká míra osobní zodpovědnosti, nejistoty a psychického stresu.

Všechno má svá pro a proti. Ať už je to již zmíněná problematika malých nemocenských a důchodů při malých odvodech. Výši důchodu odpovídající odvodům sděluje Správa sociálního zabezpečení. Povinné odvody se dají navýšit, aby se podnikatel v nepříznivých dobách a na stáří nepotýkal s nízkými dávkami.

TIP: V jakém programu fakturovat práci na IČO? Dnes již existuje možnost online fakturačních programů, u většiny z nichž je základní verze zdarma. Což ocení zejména začínající podnikatelé a OSVČ. Za zkoušku stojí Fakturoid. Plně automatizovaný fakturační systém s mnoha vychytávkami.

Při vlastním podnikání se člověk může rozloučit s placenou dovolenou a příplatky za práci ve státní svátek, za přesčasy či za práci v noci. Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr (HPP) mají v tomhle oproti živnostníkům výhodu. Živnostník si musí dny dovolené napracovat předem a mít určitou finanční rezervu.

OSVČ hradí vše ze svého. Do konečné faktury při práci na IČO musí za služby či výrobky započítat také hodnotu nářadí, použitého vybavení a strojů, které se jeho činností opotřebovávají. Výše takového příplatku se liší podle druhu a náročnosti dané činnosti.

Živnostníci jsou pány svého času a svoji profesi vykonávají s láskou.

Riziko vzniku dluhu visí nad každým podnikatelem jako Damoklův meč. Zatímco zaměstnanec má téměř vždy jistotu, že výplatu dostane, živnostník musí počítat i s tím, že jeho odběratel zkrachuje či z jiného důvodu fakturu neuhradí.

V případech podnikatelského a finančního nezdaru ručí OSVČ celým svým majetkem. I soukromým. Opět je zde ve výhodě klasický zaměstnanec. Dle paragrafu 257 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout částku rovnající se čtyřapůlnásobku zaměstnancova průměrného měsíčního výdělku.

Podnikatel dále musí sledovat novely zákonů a nové předpisy. Ty jsou vydávány vždy s předstihem a přechodným obdobím, aby měli živnostníci dostatek času se na změny adaptovat. Při opoždění plnění zákonných povinností přichází penalizace.

OSVČ má v neposlední řadě odpovědnost za výpočet a platby DPH. Dále za veškeré úhrady v termínu, včasné podání všech potřebných dokumentů, administrativu, a další záležitosti. Pro výpomoc s účetnictvím či daňovým přiznáním se vyplatí využít služeb zkušených účetních.

OSVČ se nedá převést na jinou osobu a zaniká s úmrtím podnikatele. Není ani předmětem dědického řízení.

TIP: OSVČ a společnost s ručením omezeným srovnává článek živnost nebo s.r.o.

Nabídka práce na živnostenský list

Roste procento společností, které dávají přednost obsazování pracovních pozic živnostníky. Hlavním důvodem práce ve firmě na živnostenský list je samozřejmě úspora nákladů, poněvadž celkové náklady na zaměstnance jsou výrazně vyšší než fakturování na ŽL.

Realitní makléř sežene zaměstnání jako živnostník ve firmách. Pracovní portály jsou plné nabídek.

Pracovní portál Jobs v lednu roku 2022 nabízel téměř 2 000 pracovních pozic na živnostenský list, přičemž jen v Praze je to přes 1 100. Řadí se mezi ně telemarketing, IT, obchodní zástupci, realitní makléři, účetní, psychologové a fyzioterapeuti či projektanti.

TIP: Pro získání živnostenského listu v případě nedostatečně kvalifikace může pomoci absolvování rekvalifikačního kurzu.

Práce v zahraničí na živnostenský list

Na živnostenský list se dá pracovat i v zahraničí. Možnostem se meze nekladou. Častokrát tak působí například delegáti cestovních kanceláří, tlumočníci nebo zkušení řemeslníci. OSVČ je povinna oznámit odchod do zahraničí příslušné Správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Dále je postup odlišný podle druhu země, do níž živnostník míří podnikat. Podstatné je, zda má daná země s Českou republikou uzavřenou smlouvu o důchodovém pojištění. Pokud ano, roky budou započítány do odpracovaných let při výpočtu důchodu. V opačném případě nikoli.

Podrobněji problematiku živnostníků jako OSVČ v členských státech EU i mimo ně určuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nicméně OSVČ mají podle platné evropské legislativy široké možnosti poskytovat své služby.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang