Podnikání při zaměstnání – živnost jako přivýdělek

podnikání při zaměstnání

Podnikání při zaměstnání oslovuje čím dál více lidí. Otevírají se možnosti, jak člověk může podnikat pohodlně z domova, naplnit podnikatelské sny či si jen přijít na další peníze do rodinného rozpočtu. Jak by měl člověk postupovat, aby měl přivýdělek při zaměstnaní? Jaké podmínky je potřeba splnit pro založení živnosti?

Podnikání při zaměstnání jako přivýdělek není složitá věc, ačkoliv se to tak může na první pohled jevit. Jen je třeba splnit určité podmínky, člověk si musí vyřídit živnostenský list a dát si pozor, zda není v rozporu se zaměstnavatelem.

Tento článek obsahuje návod, jak by měl člověk postupovat, jaké jsou typy živností, jaké povinnosti z toho vyplývají a jak začít podnikat bez peněz z domova.

Podnikání při zaměstnání – přivýdělek na živnost

Přivýdělek při zaměstnání je v současné době běžná věc. Někoho donutí nutnost navýšit si příjem, jiný chtějí realizovat vlastní nápady na podnikání při zaměstnání. Někdo se tak rozhodne, aby měl možnost rozjet podnikání z domova, například vytvoření vlastního blogu či jen rozjet hobby jako možnost přivýdělku k zaměstnání. Ať už je to tak nebo tak, přivýdělek na živnost umožňuje vydělat peníze i během práce. Jak na to?

Jak vyřídit živnostenský list

První krok, aby se mohlo začít podnikat, je založení živnosti.

Zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon):

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Všeobecné podmínky nutné pro splnění, jak vyřídit živnostenský list:

 • 18 let
 • způsobilost k právním úkonům (doložení občanského průkazu)
 • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů) – úřad si ji ověřuje sám

Osoby mladší 18 let, kteří chtějí podnikat spadají do výjimky, již upravuje živnostenský zákon § 12 týkající se způsobilosti k právním úkonům. Lze provozovat činnost pouze prostřednictvím odpovědného zástupce.

Nutno říci, že většina živností spadá do živnosti volné. Je tak tato živnost nejjednodušší, jak si udělat živnostenský list:

 • jednotný registrační formulář
 • 1 000 Kč
 • občanský průkaz

Stačí se pouze dostavit na živnostenský úřad osobně, zaslat poštou či elektronicky – pokud je zřízena datová schránka. Druhá možnost je navštívit Czech point, tam pracovník vyzve k ověření správnosti údajů na formuláři podpisem a zaplacení poplatku 50 Kč. Následně je formulář v listinné podobě zaslán na příslušný živnostenský úřad. Živnostenský list vyřízení trvá zhruba týden, poté práce na ŽL může začít.

Živnostenský list jako takový se již nevystavuje, získává se výpis živnostenského oprávnění.

Živnostenské oprávnění se tedy dokládá výpisem, k tomu je i přiřazeno osmimístné IČ – identifikační číslo.

Typy živností

Jak už bylo zmíněno výše, pro volnou živnost není třeba dokládat nic dalšího. Existují ale i další živnosti, kde je nutné splnit i jiné podmínky. Typy živností specifikují, kdo si živnost může založit, a za jakým účelem ji bude provozovat. Jednotlivé živnosti najdete v přílohách.

V rámci těchto živnosti se dokládají i další skutečnosti.

 • Ohlašovacívolná, vázáná, řemeslná
  • Volná – není třeba splňovat nějaké zvláštní podmínky, stačí všeobecné podmínky – svéprávnost, bezúhonnost, § 25, živnosti příloha č. 4
  • Vázaná – nutno splnit odbornou způsobilost uvedenou v § 21 až 22, živnosti řemeslné jsou uvedeny v příloze č. 1
  • Řemeslná – konkrétní podmínky podle § 23 až 24, vázané živnosti se nachází v příloze č. 2
 • Koncesovaná – odborná způsobilost podle § 25 až 26, koncesované živnosti v příloze č. 3

Poplatek za založení živnosti 1 000 Kč je jednotný pro všechny typy živností. Při založení živnosti je dobré zvážit v jaké činnosti se uplatňuje podnikání při zaměstnání. Každé další rozšíření o činnost stojí 500 Kč. Bezplatné je však zrušení a pozastavení živnosti. Pozastavení živnosti stačí nahlásit na živnostenském úřadu, živnost se dá opakovaně pozastavovat.

K žádosti o uznání odborné způsobilosti se platí poplatek 2 000 Kč.

Živnostenský list pro cizince

Aby cizinec mohl provozovat podnikání při zaměstnání, musí splnit určité podmínky. Jak vyřídit živnostenský list pro cizince:

 • dlouhodobý pobyt na území ČR
 • žádost o živnostenský list – živnostenský úřad
 • registrační formulář
 • zápis do obchodního rejstříku na Krajském soudu a v místě dlouhodobého pobytu

Po zápisu do obchodního rejstříku může cizinec začít podnikání při zaměstnání. Následně je povinen se přihlásit na finanční úřad a ohlásit tuto skutečnost správě sociálního zabezpečení.

Nutné je také doložit další dokumenty, aby cizinec mohl zahájit podnikání při zaměstnání.

Na živnostenský úřad se dokládá:

 • povolení k dlouhodobému pobytu
 • výpis z trestního rejstříku dané země
 • pas
 • souhlas majitele od nemovitosti, kde bude podnikání probíhat

Na cizineckou policii je třeba doložit tyto dokumenty:

 • potvrzení o způsobilosti vykonávat živnost
 • výpis z obchodního rejstříku
 • tzv. zelený formulář
 • potvrzení z živnostenského úřadu
 • potvrzení ze správy sociálního zabezpečení
 • potvrzení prostředků k pobytu na území ČR
 • doklad o ubytování
 • fotografie
 • potvrzení o vašem zdravotním pojištění

Vyřízení živnostenského listu stojí 1 000 Kč, zápis do obchodního rejstříku vyjde na 5 000 Kč.

Přerušení živnosti je v tomto případě nutné provést písemným oznámením na živnostenském úřadu. Získání živnostenského oprávnění může být dobrým způsobem k získání práce pro cizince.

OSVČ vedlejší činnost, živnost při zaměstnání

Podnikání při zaměstnaní znamená, že živnost je provozována jako vedlejší činnost. Výhoda zejména spočívá v tom, že první rok není povinnost platit žádné zálohy. Začátek podnikání od nuly bude o to snazší. Navíc, pokud se začne podnikat v oblasti, která může být časově snazší na naplánování, jako je například úklid, jak začít podnikat v úklidu?

Zálohy se platí až po podání daňového přehledu a přehledu příjmů správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Práce na živnostenský list – odvody pro OSVČ vedlejší činnost

Práce na živnostenský list obnáší určité odvody, jež musí podnikatel platit. Pozor je třeba si dát také na švarcsystém.

Aby podnikatel mohl podnikat při zaměstnání, je nutné aby z práce na živnostenský list platil odvodydůchodové pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu jako OSVČ vedlejší činnost.

Daň z příjmu ve výši 15 % musí platit také ten, kdo investuje do cenných papírů nebo CFD derivátů. Stejně tak je nutné danit i dividendy. Avšak například u XTB zdanění dividend není třeba řešit, protože broker se o všechno postará.

Dividendy od české společnosti přijdou investorovi již po srážkové dani, u amerických dividend je třeba vyplnit online formulář W-8BEN, aby nedošlo ke dvojímu zdanění.

Důchodové a nemocenské pojištění – toto pojištění se platí u příjmu po odpočtu výdajů dosažené stanovené rozhodné částky. Nemocenské pojištění je však dobrovolné. Pokud se ale člověk přihlásí k nemocenskému pojištění, z vedlejší činnosti by se stala hlavní. Vznikla by tak povinnost platit minimální měsíční zálohy na důchodové.

Je-li v přehledu o příjmech a výdajích oznámeno, že člověk vykonává zaměstnání, kde vznikla účast na nemocenském pojištění, není třeba dokládat potvrzení od zaměstnavatele. ČSSZ si zajišťuje tento údaj z evidence.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost je pro rok 2022 – 93 387 Kč.

Zdravotní pojištění – jelikož je vedlejší činnost jako přivýdělek k zaměstnání, platí se zdravotní pojištění z vyměřovacího základu (rozdíl příjmů a výdajů z podnikaní).

Pokud se zdravotní pojištění odvádí alespoň z minimální mzdy, měsíční zálohy nepodléhají povinnosti se platit ani v dalších letech.

OSVČ vedlejší činnost a daň z příjmu – osoby, které provozují podnikání při zaměstnání, nemohou žádat zaměstnavatele o roční vyúčtování záloh na daň z příjmů. OSVČ jako vedlejší činnost musí požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Příjmy ze samostatné činnosti č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, příjmy ze samostatné činnosti podle § 7.

OSVČ vedlejší činnost je povinna podat daňové přiznání, vyplnit jej může sama či využít služby účetního a daňového poradce.

TIP: OSVČ podávají od roku 2023 daňové přiznání díky datové schránce elektronicky.

Začátek podnikání

Po obdržení výpisu z živnostenského rejstříku a přiřazení čísla IČ můžete začít podnikat při zaměstnání. Přivýdělek při zaměstnání se ale může zkomplikovat, jestliže podnikaní je ve stejném oboru jako současná práce. Na co si dát pozor?

3 body, které mohou podnikání zkomplikovat.

 • písemný souhlas zaměstnavatele – přivýdělek je ve stejném oboru
 • podepsaná konkurenční doložka – někdy se podepisuje při nástupu do zaměstnání
 • státní zaměstnanec – zákaz podnikání

Při začátku podnikání by člověk měl přemýšlet nad tím, kolik je schopný do toho investovat času, zda má dostatečné vzdělání a zkušenosti v daném oboru. Nemělo by se ani ponechat náhodě, jaká je konkurence v podnikání.

Podnikatel musí pamatovat na včasné placení sociálního a zdravotního pojištění, daň z příjmu a sledovat změny zákonů.

Po zvážení těchto skutečností a překonání zmíněných překážek, už nic nebrání tomu, aby se rozjela práce na ŽL (práce na IČO). Práce na IČO je hovorové označení pro práci na živnostenský list.

TIP: Pro získání živnostenského oprávnění může být v některých případech potřeba absolvovat rekvalifikační kurz.

Co obnáší práce na živnostenský list

Každý, kdo se rozhodl pracovat na ŽL, je sám sobě účetním, personalistou a daňovým poradcem. Podnikatel musí pamatovat na včasné placení sociálního a zdravotního pojištění, daň z příjmu a sledovat změny zákonů. Práce na živnostenský list obnáší povinné odvody.

Jak začít podnikat bez peněz – podnikání z domova

Ne vždy je nutné mít balík peněz, aby se dalo rozjet podnikání. K oblíbeným činnostem, jež se dají provozovat jako podnikání z domova, patří:

 • copywriting
 • překladatelství
 • účetní služby
 • programování
 • administrativa
 • grafika
 • affiliate marketing
 • realitní a finanční služby
 • marketing – SEO, PPC
 • e-mailing

Na všechny tyto činnosti stačí výpis z živnostenského oprávnění a chuť se učit něco nového.

živnost při zaměstnání
Pracovat z domova je velmi dostupné, nejsou na to třeba vysoké výdaje na začátek.

Zařízení živnosti je vyřízeno během týdne, živnostenský list jako takový je passé. Živnostenské oprávnění se dokládá výpisem z živnostenského rejstříku. Živnost při zaměstnání nabízí zajímavou možnost, jak pracovat z domova či naplnit podnikatelské záměry. Jen je třeba myslet na to, co práce na živnostenský list obnáší – podat daňové přiznání a přehled na sociálním a zdravotním pojištění.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang