Jak začít podnikat – návod krok za krokem 2023

Podnikat v dnešní době je plné možností a otevřených příležitostí. Přestože doba některým oborům příliš nenahrává, štěstí přeje připraveným. Podnikání už není jen otázkou peněz, avšak především dobrého nápadu. Trh je jen zdánlivě přesycen a najít vhodnou a potenciálně výnosnou skulinu je sice těžké, nicméně ne nemožné. Jak začít podnikat? Jaká to má úskalí?

Pro založení živnosti a začátek podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je třeba splnit jen pár záležitostí. Především být plnoletý a způsobilý k právním úkonům.

V současnosti rovněž řada zaměstnanců pracuje na živnostenský list, byť nepodnikají. Co taková práce na živnostenský list obnáší a proč tuto možnost lidé využívají?

OSVČ – Jak začít podnikat

Zvolit si vhodný předmět podnikání se může stát tvrdým oříškem. Jak a v čem začít podnikat nebývá snadný úkol. Služby jsou pro rozjezd podnikání jednodušší než výroba.

S výběrem by měl začínající podnikatel začít u sebe. Utřídit si odpovědi na otázky co už umí, v čem vyniká, v čem je zručný a zběhlý. S lidmi a potenciálními zákazníky probírat jejich přání a potřeby prostřednictvím osobních rozhovorů, dotazníků či workshopů.

V hyperkonkurenčním prostředí je důležité najít skulinku na trhu a přijít s ojedinělým podnikatelským nápadem.

Důležité je odhalit díru na trhu, neboli tržní niku (z anglického niche market, případně italského výrazu nicchia = výklenek ve zdi). Reagovat na nové poptávkové vlny (např. obliba keto diety, otužování, cykloturistika, móda pro domácí mazlíčky) a najít nové způsoby prodeje již existujících služeb a produktů.

Maloobchodně lze také uspokojovat potřeby specifických zákazníků, které se velkovýrobcům nevyplatí. Například přizpůsobovat dle zákazníkova přání a požadavků výrobek, distribuci, či službu.

Na první pohled se zdá, že na trhu už je úplně všechno. To však není pravda. Vždy se dají najít příležitosti – tržní niky, kam zatím nikdo nedodává.

Ing. Jiří Herinek, konzultant informačního systému HELIOS

Podnikatel musí především umět jednat s lidmi. Za nepříjemným člověkem, kterého na první pohled zákazníci svou přítomností jen obtěžují, jen stěží v podnikání dlouhodobě uspěje. Naopak ten, kdo vynaloží čas a bude se zákazníkům věnovat od A do Z, vstřícně pomůže poradí a vysvětlí, ten má vyhráno.

Nezanedbatelný, ba přímo nepostradatelný je zápal a vášeň pro obor, v němž chce fyzická osoba podnikat. Zákazníci nadšení pro věc rychle rozpoznají a budou se k takovému podnikateli pravidelně vracet. Kdo umí o svém oboru nadšeně vyprávět, zná všechny vychytávky, orientuje se v novinkách a trendech, a navíc tento zápal dokáže předat dál na zákazníka, může si gratulovat k úspěchu.

Ovšem nestačí být srdcař, je třeba být i obchodník. Zaujmout klienty je čím dál složitější. Dokonalé služby nabízí kdekdo. Téměř každý e-shop se snaží dostat na výsluní nabídkou dopravy zdarma, prostřednictvím slevových kuponů, či dárkem k objednávce.

Cenní se každá snaha překvapit, potěšit, zkrátka zvolit netradiční marketing (například inovativní balení, zajímavý věrnostní program, aj.).

Oodlišná prodejní strategie je klíčem, který odmyká peněženky.

Podnikatelé se naučili těžit z emocí. Velmi populárními se staly třeba kávy nebo marmelády s příběhem prodávané na farmářských trzích, na internetu například zažívají boom takzvané Superboxy, do nichž jsou zabaleny výrobky z kategorie kosmetika nebo potraviny a v hodnotě vyšší než pořizované zákazníkem. Kupující dopředu neví, co v balíčku obdrží. Přidanou hodnotou nákupu je překvapení.

Podnikatelé ve snaze vyniknout v soutěživém tržním prostředí často pozorují konkurenci a mají snahu vychytat jejich chyby. Stejně jako tomu bývá u sportovních utkání, kdy trenér s týmem zpětně sleduje záznam zápasu a vytváří taktiku pro odvetu.

I v případě podnikání se vyplatí strategie připravovat, přinejmenším vnímat zpětnou vazbu z recenzí, hodnocení a zákaznických ohlasů.

Krok po kroku jak začít podnikat

Pro založení podnikání je třeba jít podle předem určených kroků. Návod, jak začít podnikat, může vypadat složitě, ve skutečnosti je to ovšem jen soubor administrativních procesů. Jaké to jsou?

Kdo chce klasický postup nepatrně obejít a mít rozjezd podnikání poněkud snazší, může využít franšízy. Jedná se o případ, kdy podnikatel (franšízant) za úhradu licenčních poplatků vede podnik pod hlavičkou poskytovatele ochranné známky (franšízora).

Ten už podnikatelský záměr otestoval a prokázal jeho rentabilitu a podnikateli poskytuje své know-how. Typickým příkladem jsou občerstvovny McDonald’s.

TIP: Do podnikání je možné se pustit také založením firmy. Tento článek poradí, zda se k danému podnikání více hodí živnost nebo s.r.o.

Zvolení živnosti a přihláška na úřady

Pro vykonávání volné živnosti, která je z tria volných, vázaných a koncesovaných živností nejjednodušší, není dle nařízení vlády 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností potřeba praxe v oboru, vzdělání ani kvalifikace.

Co patří mezi volné živnosti upravuje Příloha č. 4 k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. a na výběr je celkem 82 živností. Přílohy 1 a 3 určují, co spadá do živností vázaných, řemeslných a koncesovaných, k nimž je třeba doložit kvalifikaci, případně praxi.

Stačí živnost nahlásit na živnostenském úřadě (ŽÚ), zaplatit kolkovné 1 000 Kč a přihlásit se do 15 dnů od přihlášky na finanční úřad (FÚ) a Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a do 8 dnů na zdravotní pojišťovnu.

Použitím Jednotného registračního formuláře na ŽÚ odpadá oznamovací povinnost na FÚ, OSSZ a pojišťovně, neboť ŽÚ všechny zúčastněné úřady informuje sám. Podnikání může začít.

Cena a marketing

Na začátku je klíčové rozložit svůj čas mezi propagaci a obchodní činnost. To znamená, dopředu vypočítat, kolik zakázek lze zvládnout v pracovní době, za dodržení nastavené kvality a slíbených termínů. A zároveň s tím mít dostatek volného času na osobní život a regeneraci, tzv. work-life balance.

Důležité je umět si odpovědět na otázky co nabízet, jak, za kolik, jaká je konkurence, jaká je potřeba propagace, neboli zvolit vhodnou obchodně marketingovou strategii, jak už bylo naznačeno výše.

Vlastní webové stránky jsou ideálním reklamním nástrojem, do něhož se ze začátku vyplatí investovat. Přestože se reklamní prostor přesouvá více na sociální sítě, pořád jsou webové stránky považovány za nezbytnou součást každého seriózního podnikatele. Návodů na internetu, jak vytvořit web, je celá řada. Nejpopulárnější platformou je WordPress.

Najít vhodnou volnou doménu nemusí být jednoduché, lze získat doménu zdarma, stejně tak si prohlédnout volné domény na prodej. Mít e-mail na vlastní doméně zvyšuje podnikatelskou důvěryhodnost a působí profesionálně.

Základem je nepodceňovat se a nenabízet své výrobky či služby podhodnocené.

Začínající podnikatelé se často dopouštějí té chyby, že své výrobky a služby nabízejí pod cenou. Chtějí o sobě dát vědět a vyniknout mezi konkurencí, ovšem takový postup není strategický. Podnikatel sice na nízké ceny naláká spoustu zákazníků, ovšem dodatečné navyšování cen se rovná podřezávání si větve pod sebou.

Nehledě k tomu, že se v případě, kdy cena nepokrývá náklady (dumping), jedná o nekalou soutěž, proti níž zasahuje antimonopolní úřad.

Cena musí odrážet situaci na trhu i potřeby a náklady podnikatele. V prvé řadě by měla pokrýt pravidelné měsíční výdaje. Povinné odvody, zákonné pojištění, pronájem firemních prostor, poplatky za energie, telekomunikační a internetové výdaje.

Rovněž je nutné hradit náklady na dopravu, nákup materiálu, rezervu při nečekaným výpadku (nemoc, zásah vyšší moci) a investice do nových pracovních pomůcek (elektrotechnika, stroje, automobil) a zvyšování kvalifikace.

Vzdělávání

Ani zkušená OSVČ nesmí stagnovat, naopak rozvíjet se a zvyšovat si kvalifikaci. Konkurence je obrovská a podnikatel musí držet krok s vývojem trhu. Reflektovat změny na trhu a reagovat na ně. Vítané je vzdělávání na seminářích, webinářích, výstavách, veletrzích, kurzech, učení se cizím jazykům, sledování novinek.

Vedení účetnictví

OSVČ nemusí ze zákona vést klasické účetnictví, pouze daňovou evidenci, případně odvádět paušální výdaje procentem z příjmů. Klasické, dříve podvojné účetnictví má povinnost vést akciová společnost (a.s.). Vede-li podnikatel daňovou evidenci, musí uschovávat veškeré doklady, ať už se jedná o tržby či pohledávky (přijaté či vystavené faktury).

TIP: Jak efektivně a rychle vystavovat faktury? Není již potřeba instalovat fakturační programy do PC. Nyní jde vše vyřešit online přes fakturační softwary typu Fakturoid. Automaticky vystavuje pravidelné faktury, odesílá upomínky a páruje platby.

Paušální výdaje ušetří práci. Není potřeba schovávat výdajové doklady, je vedena jen evidence příjmů. Výdaje tedy mohou na konci roku být i podstatně vyšší než reálně byly. Procenta se volí podle druhu činnosti (dle živností) a výše příjmů. Platí, že čím vyšší příjmy, tím vyšší procento výdajů (30, 40, 60 nebo 80 %).

Pokud podnikatel používá k výkonu své živnosti automobil, je povinen platit čtvrtletní zálohy na silniční daň, a to nehledě na způsob vedení účetnictví. Výše silniční daně je přímo závislá na druhu automobilu (osobní či nákladní), objemu motoru, počtu náprav, hmotnosti a registraci vozidla.

Vzdělávání prostřednictvím webinářů nebo online kurzů roste na oblíbenosti.

Do konce roku 2022 jsou podnikatelé osvobozeni od evidence EET. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl přijat zákon č. 449/2020 Sb., kterým se změnil zákon č. 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb. EET je přerušeno do 31. 12. 2022 a týká se poplatníků ze všech čtyř vln EET.

Vykazuje-li podnikatel menší roční příjmy než 15 tisíc korun, daňové přiznání podávat nemusí. Ovšem přehled o příjmech i tak podává na OSSZ a zdravotní pojišťovně.

Ke každému podnikání se váží také provozní povinnosti. Dodržet pravidla hygieny, nastavení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), aj.

Jak začít podnikat na internetu

Podnikatel je svým pánem, s „volnou“ pracovní dobou, jenž si sám určuje směr a výplatu. Zvolit si podnikání na internetu může kdokoli a bez počátečního kapitálu. Je to dobrý způsob, jak začít podnikat bez peněz. Podstatné je znát předmět podnikání a být zapsán v živnostenském rejstříku.

Existuje mnoho způsobů, jak začít podnikat na webu. Nejčastějšími obory, s nimiž lze vydělávat na internetu jsou e-shopy s módou, vzdělání (webináře, kurzy), blog (recepty, kuchařky) a kosmetika.

Podnikání na internetu se meze nekladou. Popularitu získává virtuální asistentka (výpomoc s administrativou, organizace schůzek, vedení diáře). Neztratí se ani ten, kdo ovládá copywriting, grafický design, překlady, korektury, správu sociálních sítí, affiliate marketing či nabízí k prodeji své fotografie.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang