Registrace domény – jak probíhá?

Doménovým jménem, zkráceně doménou, se na internetu značí textová adresa webových stránek, což usnadňuje jejich hledání. Dále tvoří část e-mailové adresy společnosti za zavináčem. Vlastní doménu je však nutné zaregistrovat. Jak a kde se registrace provádí?

Doménové jméno nahrazuje tzv. IP adresu (tedy online identifikátor, který má každý počítač komunikující prostřednictvím internetového protokolu – IP) a její celkem složitý číselný kód. Používá se tak, že se zapíše přímo do internetového prohlížeče.

Již dávno nejsou domény zásadou jen webů firem či podnikatelů. Internet je plný i osobních či soukromých webových stránek, jejichž majitelé zvolili cestu vlastní domény. Velmi důležitým krokem před založením webu je ověření domény, dále také jak vytvořit název firmy. Na co dále si dát při registraci domény pozor?

Jméno domény

Před samotným procesem registrace domény na internetu je důležité zvolit její jméno, které musí splňovat následující podmínky:

 • může obsahovat pouze písmena (a-z), číslice a pomlčku
 • pomlčka (-) nesmí být umístěna na začátku ani na konci doménového jména
 • délka jména domény nesmí přesáhnout 63 znaků
 • jméno domény musí být volné – lze ověřit vyhledáním v registru domén

V případě, že je doménové jméno již zabrané nebo si registrátor neví s výběrem názvu nové domény rady, mohou poskytnout pomoc tzv. generátory doménových jmen. Nabízí se také možnost koupit doménu. Po registraci je též možné rozjet podnikání na internetu. Existuje také možnost využít i webové stránky a domény zdarma nebo jsou k dispozici i volné webové domény.

TIP: E-mail na vlastní doméně posiluje důvěryhodnost a profesionalitu firmy.

Jedná-li se o webové stránky firmy, je žádoucí mít doménové jméno shodné s firemním jménem. Na to je třeba myslet již během vymýšlení názvu firmy, zvláště pokud se jedná o e-shop.

Proces registrace domény

Když už je jasné, co je to doména a jak má vypadat, lze přejít k registraci. Jak je zmíněno již výše, při výběru jména domény je nutné, aby bylo volné – není možné vytvořit stejnou doménu dvakrát.

Samotná registrace domény pak probíhá v tzv. registrátoru domén a většinou probíhá následovně:

 • Výběr registrátora domény

Každý registrátor domén nabízí klientům nejen odlišné služby, dále také cenové rozmezí registrace i samotného spravování nové domény. Je jen na klientovi, který z registrátoru si vybere.

Stačí buď zadat do vyhledávače klíčová slova (např. „registrace domény“), nebo si vybrat ze seznamu registrátorů domén uvedeného na webových stránkách cz.nic (sdružení, které je mimo jiné i správcem české národní domény .cz).

 • Registrace kontaktů domény

Dalším krokem, jenž je u všech registrátorů domén stejný, je zaregistrování tzv. kontaktů, které obsahují údaje o vlastníkovi/držiteli jména domény, který může být jen jeden (např. v případě firemního webu firma nebo právnická osoba), administrátorovi či technické správě. Na těchto dvou pozicích je možné zaregistrovat až 10 osob.

 • Registrace sady jmenných serverů

Do sady jmenný serverů se řadí technické údaje (jako např. IP adresa) a technické kontakty jména domény z předchozího kroku.

 • Registrace domény

Po zaregistrování všech požadovaných bodů, jako jsou kontakty, vlastník a doménové jméno, je samotná registrace domény společně s úhradou příslušné ceny (je-li určená) posledním krokem.

V případě registrace nové domény je důležitá dostupnost žádaného jména – nelze zaregistrovat stejnou doménu dvakrát.

Registrace domény zdarma

Několik registrátorů domén nabízí nenáročným projektům nebo testovacím webům doménu zdarma. Často se však jedná jen o krátkodobé promo akce (např. na 1 měsíc, 1 rok apod.) nebo s velmi omezenými službami.

Podobné promo akce nabízí i někteří poskytovatelé webhostingu, neboli pronajímatelů serverových prostorů pro webové stránky.

Ve valné většině případů je však registrace a správa vlastní domény placenou službou.

Na co si dát při registraci domény pozor?

Je více než jasné, že doména je cennou součástí značky, kterou na internetu zastupuje. Jak takové jméno domény ochránit? Na co je dobré si při registraci (i po ní) dávat pozor?

 • Vlastník

Vlastník, neboli držitel domény, je v každém případě její důležitou součástí. Právě držitel může s doménou libovolně manipulovat. V případě vlastníka je možné vybrat pouze jednu osobu – její výběr je proto velmi důležitý.

Pokud se jedná o samostatnou osobu, je držitel víceméně jasný. V případě firmy se doporučuje určit jako vlastníka nové domény právní osobu – a to hlavně v případě, pokud je ve firmě víc společníků (aby např. při opuštění firmy vlastníkem domény o ni nepřišli).

 • Ochranná známka

V případě registrace názvu domény je zcela na žadateli, aby se ujistil, zda se registrované doménové jméno neshoduje s již existujícím názvem zároveň chráněným ochrannou známkou. K ověření slouží Databáze ochranných známek, kterou spravuje Úřad průmyslového vlastnictví.

Podobně je tomu i v opačném případě. Je pouze na registrátorovi, aby si svou nově vznikající doménu ohlídal a ochránil před možným zneužitím. Je dobré zajistit, aby registrovaná doména opravdu skutečně patřila firmě či držiteli již během její registrace.

 • Typosquatting

Typosquattingu se často přezdívá též URL únos (v angličtině „URL hijacking“). Jedná se v podstatě o registraci cizí domény např. s překlepem, pravopisnou chybou či záměnou domény I. řádu (TLD – Top Level Domain – národní či nadnárodní domény jako např. „cz“, „com“, „net“ apod.).

Typesquatteři registrují domény na základě již existujících názvů známých firem, značek apod například s překlepem nebo změnou domény I. řádu.

Tito typsquatteři, kteří podobným způsobem registrují chybně zadané již existující domény, spoléhají na možnost zkomoleného zadávání uživateli do vyhledávače a profitují z toho – jak zásluhou návštěvnosti, tak např. zpeněžením díky reklamám, pokusem odprodat doménu majiteli té původní a další triky.

Podobných záškodníků existuje spousta (jiní např. zahrnou již existující značku do nově registrované domény), proto není na škodu chránit ochrannou známkou registrovaný název domény a také jméno značky.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang