Co je to internetová doména?

Se slovem doména se setkal už téměř každý uživatel internetu. Málokdo však dokáže říct, co je doména a k čemu slouží. Co je internetová doména? Doménové jméno, nebo zkráceně doména, je unikátní adresa na internetu. Díky nim je vyhledávání na internetu jednodušší. Nahrazují totiž IP adresy, které jsou tvořeny poměrně složitým číselným kódem.

Stejně jako má každé místo na Zemi své vlastní souřadnice, tak má každá internetová stránka svou IP adresu. IP adresy jsou tvořeny čtyřmi číslicemi, které jsou od sebe oddělené tečkami. Pro běžného uživatele jsou však velmi nepraktické. O samotném obsahu webu nic nevypovídají a jsou obtížně zapamatovatelné.

V běžném životě by se lidé také jen těžko orientovali podle zeměpisných souřadnic. Pamatovat si tolik čísel by bylo složité. Proto má každé místo přidělenou vlastní adresu – ulice a číslo popisné se přeci jen pamatují lépe.

Podobné je to i s IP adresami. Jsou tvořeny čtyřmi číslicemi, které jsou od sebe oddělené tečkami. Pro běžného uživatele jsou však velmi nepraktické. Nejen že nic nevypovídají o obsahu webu, ale jsou také obtížně zapamatovatelné.

V internetovém světě funguje místo adresy doménové jméno, zkráceně doména. Zjednodušují orientaci v internetovém světě tím, že nahrazují složité číselné kódy IP adres. Vyhledávání stránek je díky nim daleko snazší.

Každá doména je unikátní. Pod jednou doménou se nemůže skrývat více webů. Před registrací domény si lze její dostupnost domény ověřit, a to vyhledáním v registru domén. Je také možnost koupit doménu nebo využít doménu zdarma. Poté už se může začít podnikat na internetu.

A co je doména v e-mailu? Jedná se o část adresy za zavináčem. Mezi nejznámější domény u osobních e-mailů patří outlook.com, gmail.com, seznam.cz. Lze si ale také založit vlastní doménu nebo vyhledat volné webové domény. E-mail na vlastní doméně zvyšuje profesionalitu firmy.

Druhy domén

Teď už víme, co je doménová adresa. Jak je to s druhy domén? Domény na internetu se dělí do 3 úrovní. Každá úroveň popisuje konkrétní část doménového jména.

Domény 1. řádu

Doména 1. řádu je často označována jako koncovka. Setkat se lze také s označením TLD (top-level domain). Na základě koncovky domény lze v některých případech odhadnout jazyk webu.

V rámci domén 1. řádu se rozlišují 2 typy:

  • obecné (generické) domény – příklad: .com, .net, .org, .museum
  • národní (geogragické) domény – příklad: .cz, .ru, .pl

Generické, neboli nadnárodní domény jsou tvořeny z 3 a více písmen. Nevztahují se ke konkrétnímu státu, zaregistrovat si je tedy může každý, bez ohledu na občanství. Některé generické domény zůstávají vyhrazeny pro určité účely, například .aero je určena pro letecký průmysl.

Národní domény bývají dvoupísmenné. Mezi národními doménami najdeme i takové, které si může zaregistrovat pouze občan dané země, případně osoba podnikající na území státu. U české domény .cz tato omezení pro registraci neplatí.

Domény 1. řádu se dělí na generické a národní. Některé národní domény si lze registrovat pouze v případě, že má člověk v daném statě občanství.

Domény 2. řádu

Ať už chce člověk řádně prezentovat své internetové podnikání, nebo pouze osobní blog, doména 2. řádu představuje nejdůležitější typ domény. Jedná se o část před doménou 1. řádu, tedy o samotný název webu (např. www.tovarnik.cz).

TIP: Pro založení blogu není třeba mnoho. Tipy a rady, jak psát a začít blogovat, jsou jednoduché, výstižné a užitečné pro každého, kdo touží začít podnikat na internetu.

Právě tato část adresy by se měla lidem dobře pamatovat. Proto je nutné se nad výběrem domény 2. řádu důkladně zamyslet. Měla by být krátká a přesto výstižná. Je také žádoucí, aby nebyla příliš složitá, právě pro snazší zapamatování.

Využít lze pouze znaky anglické klávesnice, číslice a pomlčku. Nelze tedy používat například diakritiku. Velká a malá písmena se nerozlišují. Maximální délka jména domény je 63 znaků.

Doména by měla být originální, jednoduchá a snadno zapamatovatelná.

Domény 3. řádu

Doména 3. řádu bývá někdy označována také jako poddoména nebo subdoména. Stojí před doménou 1. řádu. Doménu 3. řádu lze obvykle zřídit zdarma, platí se pouze domény 2. řádu.

Domény 3. řádu obvykle slouží k bližší specifikaci účelu stránek. Toho se využívá zejména u stránek s širokým obsahem. Domény 3. řádu totiž umožňují vytvořit pro určitý obsah samostatný prostor v rámci webu.

Díky vytvoření subdomény se obsah rozdělí do kategorií a orientace na webu je přehlednější. Příkladem subdomény může být images.google.com. Díky této subdoméně si mohou uživatelé Google zúžit obsah pouze na obrázky.

Domény – často kladené otázky

S doménami se může pojit mnoho nejasností a dotazů. V poslední části článku se proto pokusíme zodpovědět často kladené dotazy týkající se internetových domén.

Co je to subdoména?

Subdoména bývá někdy označována také jako poddoména, nebo doména 3. řádu. V internetové adrese stojí před doménou 1. řádu. K doméně 2. řádu si ji může vlastník zřídit zdarma.

Zřízení domény 3. řádu může napomoct přehlednosti webu s širokým obsahem. Pod danou subdoménou může být zařazena dílčí část webu.

Jak a kde koupit doménu?

Koupit doménu lze na stránkách poskytovatele domén na prodej. V současné době na trhu působí mnoho různých poskytovatelů domén.

Na stránkách poskytovatele si zákazník doménu zaregistruje. Po registraci stačí doménu objednat a následně zaplatit.

Ceny domén se liší v závislosti na poskytovateli. Ceník si stanovuje každý z poskytovatelů individuálně. Ceny se však pohybují kolem 200 – 300 Kč za rok.

Existují i domény zdarma?

Na internetu se lze často setkat s nabídkou domén zdarma. Samotnou doménu 2. řádu nelze získat zdarma. Občas někteří poskytovatelé nabízí zákazníkům slevy na domény. I tak nebývají k sehnání zcela zdarma, ale za poplatek.

Zdarma jsou však nabízeny domény 3. řádu. Ty v sobě však mívají jméno poskytovatele, proto nejsou vhodné pro budování vlastní značky. Hodí se spíše do začátků blogování nebo podnikání na internetu.

Kolik domén je možné vlastnit?

Neplatí žádné omezení pro maximální počet domén, které může jeden člověk vlastnit. Zákazník si tedy může koupit tolik domén, kolik se mu zamane.

Závěrem

Vlastní doména je nezbytná ještě před vytvořením webu. Výběr domény je třeba pečlivě zvážit, zejména pokud má reprezentovat business či firmu. U firemních stránek je doména součástí identity dané společnosti.

Domény 2. řádu působí důvěryhodněji než domény 3. řádu zřízené zdarma pod cizím webem. Na druhou stranu mohou domény 3. řádu posloužit při prvních pokusech o tvorbu stránek, není-li si zákazník jistý, zda chce do webu investovat.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang