Ověření domény – jak ověřit dostupnost názvu?

Ověření názvu firmy je důležitým a měl by být také prvním krokem. Mnoho lidí bývá zklamaných, když zjistí, že jejich název firmy už vlastní někdo jiný. Je nutné pamatovat i na to, že název firmy nesmí být ani podobný těm, které jsou již založené. Jak ověřit název firmy? Jaký je proces ověření názvu firmy? To vše nabízí tento článek.

Ověření názvu firmy je důležité, aby Rejstříkový soud nezamítl nově založenou firmu z důvodu nedostatečného odlišení se od jiné, již existující, firmy. Výhodou ověření názvu firmy je i ušetřený čas a zbytečné náklady za dodatečné notářské zápisy, soudní kolky a další poplatky.

TIP: Článek Změna názvu firmy obsahuje veškeré údaje ohledně změny názvu již fungující společnosti.

Pro ověření názvu firmy je nejlepší využít online Veřejný rejstřík, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Veřejný rejstřík je dostupný na adrese or.justice.cz, kde jsou k dispozici i veškeré údaje o společnostech s ručením omezeným nebo osob samostatně výdělečně činných. K ověření názvu firmy jsou také dostupné online aplikace, které jsou přímo pro ověření názvu společnosti.

Rejstříkový soud může název firmy zamítnout obvykle z důvodu porušení některé ze základních podmínek. Název nesmí být:

  • hanlivý,
  • klamavý,
  • urážlivý.
Ověření názvu firmy není složitý proces.

Jak ověřit název firmy?

  • Více možností, větší výběr

V počátečním nadšení pro nově založenou firmu je velmi důležité pořádně promyslet, jak vytvořit název firmy. Nejlepší je vymyslet alespoň 10 názvů pro větší výběr, protože se může stát, že u poloviny bude název totožný nebo hodně podobný.

Je skvělé mít nápaditý název firmy, nicméně je nutné myslet i na vytvoření webových stránek se shodnou doménou. Z tohoto důvodu je nutné, při ověření názvu firmy, také ověřit možné domény na internetu. V případě nalezení volné internetové domény je nejlepší koupit doménu ihned i s vícero internetovými koncovkami (např. eu, cz, com atd.). Nabízí se i možnost využít doménu zdarma, vyhledat volné webové domény nebo zakoupit doménu na prodej za příznivou cenu.

  • Rozhodnutí soudu

Název společnosti nesmí být dle zákona shodný nebo zaměnitelný s názvem již existující společnosti nebo i v tomto ohledu klamavý. Ovšem v praxi, dle právníků, se jedná o velmi problematický požadavek, především, pokud se jedná o klamavost či zaměnitelnost názvu. Poslední slovo má v tomto případě soud.

Může se stát, že při zakládání společnosti bude zakladatel podepisovat u advokáta prohlášení, které obsahuje seznámení o podobnosti názvů s jinými společnostmi. S vědomím tohoto pod zvoleným názvem zakladatel firmu založí.

Je dost možné, že podobné jméno už použil někdo jiný, ale ve velmi odlišném oboru, takže zde nehrozí záměna nebo parazitování na dobrém jméně jiné, již existující, společnosti.

Dále také není vhodné registrovat doménu, které zní nebo připomíná hanlivé slovo nebo nadávku. Hrozí zde totiž velmi pravděpodobné zamítnutí a zakladateli tak propadne poplatek.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang