Ověření názvu firmy – jak na to?

Vymyslet originální název firmy se na jednu stranu zdá být tou snadnější částí při budování nové společnosti, opak však často bývá pravdou. Se správnou volbou firemního jména se totiž pojí hned několik dalších procesů. Jedním z nich je i jeho ověření. Jak ale na to? A co vše se k ověřování názvu firmy vztahuje?

Správě zvolený název společnosti činí firmu jedinečnou. Zastupuje ji jak u cílových zákazníků, tak na internetu. Díky silnému jménu se firma dostává i do povědomí konkurence. Jeho vymyšlením to však nekončí – teprve začíná.

Při procesu tvorby firemního názvu je potřeba hned několika kroků – jedním z těch nejdůležitějších je jeho ověření.

3 důležité kroky při tvorbě firemního názvu

Proces vytváření firemního jména by se dal shrnout do několika zásadních kroků, a to zejména:

1. Vymyslet osobitý název firmy

Návodů, jak vytvořit dobrý název pro firmu, existuje spousta. Rozhodně by zvolené jméno mělo odrážet buď poslání či nabízené služby společnosti, nebo její zakladatele. Důležité je také shledat se s pochopením u krajského rejstříkového soudu.

Několik šikovných rad, jak se zhostit vymýšlení firemního jména, nabízí např. tento článek – „Jak vymyslet název pro firmu“.

2. Ověřit název firmy

Ověření firemního názvu se řadí mezi první kroky, které by se měly při tvorbě firemního jména učinit. Postačí zadat vymyšlený název do vyhledávače vybraného online ověřovače a zjistit, zda je název dostupný.

3. Registrace značky a doménového jména

Registrací značky i vlastní domény se předejde spoustě nepříjemnostem. Je možné využít jeden z prověřených online registrátorů a značku evidovat či registrovat doménu z pohodlí domova či kanceláře.

Ochránit název firmy nebo třeba logo apod. lze také formou ochranných známek. Jejich databáze je dostupná online a spadá pod správu Úřadu průmyslového vlastnictví.

Z vytváření správného firemního názvu se může stát dlouhý proces.

Proč je ověření názvu firmy nejen pro s.r.o. důležité?

Ověření názvu firmy pro s.r.o. je důležité hned z několika důvodů.

Zaprvé by se nově vznikající firemní jméno, nebo v případě již existující společnosti změna názvu firmy, mělo shledat se schválením u rejstříkového soudu příslušného kraje, který rozhoduje o zápisu do obchodního rejstříku.

Zadruhé je nutné, aby se firemní název dostatečně odlišoval od jiné, již existující firmy. Právě ověřením lze předejít například soudním sporům o značku nebo o používání již vyskytující se internetové domény.

V neposlední řadě je také důležitý fakt, že podobně znějící názvy mohou vést k záměnám a potencionálním zákazníkům se mohou obdobná jména plést.

Ověření názvu firmy je důležité u všech typů společností – nejen u společnosti s ručením omezeným, nýbrž také u akciové společnosti apod.

S ověřením firemního názvu jde ruku v ruce také ověření domény. V případě nalezení volného doménového jména je nejlepším způsobem koupit doménu ihned. Některé weby poskytují také domény zdarma.

Jak na ověření firemního jména?

Nejsnazším a nejrychlejším způsobem, jak ověřit firemní název nejen pro s.r.o., je použití tzv. ověřovačů či registrátorů.

Doba internetu přináší rychlé ověřování firemních jmen pomocí prověřených ověřovačů. Jedná se o spolehlivé a velmi rychlé online služby, kdy stačí zadat jméno firmy do vyhledávače a ověřovač tak poskytne informace, zda je jméno možné použít či nikoliv.

Nejlepší variantou se jeví využití online Veřejného rejstříku, dostupného na adrese or.justice.cz, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Poskytuje totiž veškeré důležité údaje o již existujících společnostech.

Vedle Veřejného rejstříku se na internetu pohybuje mnoho dalších aplikací a serverů, kde je možné dostupnost názvu firmy zdarma a rychle ověřit.

Registrátory pak slouží především k ověření doménového jména a její registrace na internetu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang