Jak přepsat odběrné místo elektřiny

Při změně bydliště je nutné zařídit mnoho formalit. Mezi ně patří i přepsání odběrného místa elektřiny. Je potřeba přepsat elektroměr na někoho jiného? Jak to provést?

Stěhování nebo přepis elektroměru na jinou osobu jsou nejčastější důvody související se změnou místa spotřeby, přepisem elektroměru či rušení elektroměru.

V obou případech je potřeba podat žádost o ukončení dodávky a podepsat novou žádost o připojení elektroměru. V případě přepisu elektroměru na jinou osobu je praktické, že tato osoba může vyřídit vše samostatně.

Odhlášení elektroměru (odběrného místa elektřiny)

Lidé nejčastěji odhlašují odběrné místo elektřiny v případě, že se stěhují jinam. Odhlášení musí provést klient, který má s distributorem uzavřenou smlouvu. Při zastupování jinou osobou je potřeba plná moc.

V případě, že původní klient zemřel, je nutné mít k přepisu u sebe jeho úmrtní list. Nelze ponechat elektřinu napsanou na něj. Došlo by v takovém případě k neoprávněnému odběru elektřiny.

Při vyřizování odhlášení z odběrného místa je vyplňována Výpověď smlouvy. Musí obsahovat číslo elektroměru a jeho stav ke dni výpovědi. Nezbytné je mít s sebou občanský průkaz na prokázání totožnosti.

Při přepisu elektroměru na nového odběratele stačí místo výpovědi použít formulář o převodu odběru elektřiny. Usnadní to práci dodavateli elektřiny i novému klientovi. Díky tomuto formuláři bude vypovězena původní smlouva a zároveň má nový odběratel podklad pro přihlášení se k danému odběrnému místu. V opačném případě bude odběrné místo odpojeno od distribuční soustavy.

Po ukončení změny odběratele bude vystavená závěrečná faktura. Je potřeba uhradit případný nedoplatek a od tohoto okamžiku už nemá původní klient k distributorovi žádné závazky související s původním odběrným místem.

Přihlášení nového elektroměru (odběrného místa)

Bude-li se chtít zákazník přihlásit k novému odběrnému místu elektřiny, může to vyřešit bez původního zákazníka. Důležité je, aby měl žádost o převodu s jeho podpisem. Budou-li společně žádat o změnu, nedojde k přerušení dodávky elektřiny.

Nebude-li nutné měnit další náležitosti (např. změna dodavatele elektřiny), je vše uzavřené a o nic dalšího se klient nemusí starat. Je vhodné si ještě ověřit, jestli budou původní tarify vyhovovat, nebo jestli dojde ke změně sazby za elektřinu.

V úvahu přicházejí také zálohy na elektřinu. Stěhuje-li se čtyřčlenná rodina do bytu, kde dřív bydlel jeden člověk, je zřejmé, že pokud nechce při vyúčtování doplácet hodně peněz, měla by si zálohy zvýšit. Dodatečné informace jsou k dispozici na stránkách konkrétního distributora elektřiny.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang