Jak přepsat odběrné místo elektřiny

Měníte-li své bydliště, musíte zařídit mnoho formalit. Mezi ně patří i přepsání odběrného místa elektřiny. Potřebujete přepsat elektroměr na někoho jiného? Víte jak to provést? Není to složité, přesto si však pohlídejte, abyste na nic nezapomněli.

Stěhování nebo přepis elektroměru jsou nejčastější důvody související se změnou místa spotřeby, přepisem elektroměru či rušení elektroměru.

V obou případech podáváte žádost o ukončení dodávky a v souvislosti s vámi nebo s kýmkoli jiným podepisujete žádost o připojení elektroměru. V případě přepisu elektroměru na jinou osobu je fajn, že tato osoba může vyřídit vše za vás.

Odhlášení elektroměru (odběrného místa elektřiny)

Lidé nejčastěji odhlašují své odběrné místo elektřiny v případě, že se stěhují jinam. Odhlášení musí provést klient, který má s distributorem uzavřenou smlouvu. Při zastupování jinou osobou je potřeba plná moc a v případě, že původní klient umřel, mějte u sebe jeho úmrtní list.

Při vyřizování odhlášení z odběrného místa vyplňte Výpověď smlouvy. Musí obsahovat číslo elektroměru a jeho stav ke dni výpovědi. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz na prokázání vaší totožnosti.

Pokud se domluvíte s novým odběratelem na přepis elektroměru (bude-li nějaký), použijte formulář o převodu odběru elektřiny místo výpovědi. Ušetříte mu práci. Díky tomuto formuláři nejenže vypovíte smlouvu, ale zároveň má nový odběratel podklad pro přihlášení se k danému odběrnému místu. V případě, že distributorovi nedodáte formulář o převodu, ale výpověď, bude odběrné místo odpojené od distribuční soustavy.

Po ukončení změny odběratele vám bude vystavená závěrečná faktura. Zaplatíte případný nedoplatek a od tohoto okamžiku už nemáte k distributorovi žádné závazky související s vaším původním odběrným místem.

Přihlášení nového elektroměru (odběrného místa)

Budete-li se chtít naopak přihlásit k novému odběrnému místu elektřiny, můžete to vyřešit bez původního zákazníka. Důležité je, abyste měli žádost o převodu s jeho podpisem. Budete-li společně žádat o změnu, nedojde k přerušení dodávky elektřiny.

Přihlašujete-li se k novému odběrnému místu elektřiny, ověřte si, že je žádost podepsaná skutečně odpovědnou osobou. Zkontrolujte si i další údaje na formuláři. Musí být shodné s údaji na faktuře.

Nebude-li nutné měnit další náležitosti (např. změna dodavatele elektřiny), je vše uzavřené a o nic dalšího se starat nemusíte. Je vhodné si však ještě ověřit, jestli původní tarify budou vyhovovat i vám, nebo jestli provedete změnu.

Rozmyslete si rovněž, jaké zvolíte zálohy na elektřinu. Stěhuje-li se čtyřčlenná rodina do bytu, kde dřív bydlel jeden člověk, je zřejmé, že jestli nechce při vyúčtování doplácet hodně peněz, měla by si zálohy zvýšit.

Dodatečné informace získáte vždy na stránkách konkrétního distributora elektřiny.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang