Jak přepsat odběrné místo elektřiny – přepis energií, přepis elektřiny online, číslo elektroměru

Při změně bydliště je nutné zařídit mnoho formalit. Mezi ně patří i přepsání odběrného místa elektřiny. Je potřeba přepsat elektroměr na někoho jiného? Jak přepsat elektřinu?

Stěhování nebo přepis elektroměru na jinou osobu jsou nejčastější důvody související se změnou místa spotřeby, přepisem elektroměru či rušení elektroměru. Častý případ je také přepis elektřiny na manželku, například po rozvodu.

Ve všech případech je potřeba podat žádost o ukončení dodávky a podepsat novou žádost o připojení elektroměru. V případě přepisu elektroměru na jinou osobu je praktické, že tato osoba může vyřídit vše samostatně.

Jak na přepis elektřiny na nového majitele?

Proces přepisu elektřiny na nového majitele zahrnuje následující kroky:

 1. Kontaktování energetické společnosti: Nový vlastník kontaktuje místní energetickou společnost, která je zodpovědná za dodávku elektřiny v oblasti, kde se nemovitost nachází. To lze provést telefonicky, e-mailem, osobně nebo prostřednictvím online formuláře pro přepis elektřiny online.
 2. Poskytnutí potřebných informací: Nový vlastník bude muset energetické společnosti poskytnout základní údaje, včetně svých kontaktních údajů, adresy a požadovaného data zahájení převodu elektřiny.
 3. Ověření účtu: Energetická společnost může požadovat prokázání totožnosti nového vlastníka a vlastnictví nemovitosti. To může zahrnovat předložení dokumentů, jako je průkaz totožnosti s fotografií, kupní nebo nájemní smlouva nebo jiný právně uznaný důkaz.
 4. Odečet nebo nastavení elektroměru: V závislosti na konkrétní situaci může být nutné, aby energetická společnost před převodem naplánovala odečet elektroměru nebo nainstalovala nový. Tím se zajistí přesný výchozí bod pro spotřebu elektřiny nového vlastníka. Důležité je vědět číslo elektroměru.
 5. Nastavení účtu: Energetická společnost zřídí novému majiteli nový účet a propojí jej s adresou nemovitosti. To zahrnuje přidělení jedinečného čísla účtu a nastavení platebních a fakturačních údajů.
 6. Přenesení odpovědnosti: Společnost poskytující služby aktualizuje své záznamy tak, aby odrážely změnu vlastnictví. Jedná se o převod odpovědnosti za dodávky elektřiny a vyúčtování z předchozího vlastníka na nového vlastníka.
 7. Nastavení plateb: Nový vlastník bude muset nastavit preferovaný způsob platby za elektřinu. To lze provést prostřednictvím přímého inkasa, online platby, poštovních šeků nebo jiných možností poskytovaných energetickou společností.
 8. Potvrzení a zahájení služby: Po dokončení všech nezbytných kroků potvrdí energetická společnost převod elektřiny a aktivuje účet nového vlastníka. Nový vlastník pak může začít odebírat elektřinu a dostávat účty na základě své spotřeby.

Je důležité si uvědomit, že konkrétní proces, jak přepsat elektřinu, a požadavky se mohou u různých energetických společností a v různých regionech lišit. Je doporučené, aby se nový vlastník obrátil přímo na místní energetickou společnost a získal přesné informace a pokyny k procesu přepisu elektřiny na nového majitele.

Jak přepsat elektřinu – odhlášení elektroměru

Lidé nejčastěji odhlašují odběrné místo elektřiny v případě, že se stěhují jinam. Odhlášení musí provést klient, který má s distributorem uzavřenou smlouvu. Při zastupování jinou osobou je potřeba plná moc. I v případě, jedná-li se o přepis elektřiny na manželku nebo rodinného příslušníka.

V případě, že původní klient zemřel, je nutné mít k přepisu u sebe jeho úmrtní list. Nelze ponechat elektřinu napsanou na něj. Došlo by v takovém případě k neoprávněnému odběru elektřiny.

Při vyřizování odhlášení z odběrného místa je vyplňována Výpověď smlouvy. Musí obsahovat číslo elektroměru a jeho stav ke dni výpovědi. Nezbytné je mít s sebou občanský průkaz na prokázání totožnosti.

Při přepisu elektroměru na nového odběratele stačí místo výpovědi použít formulář o převodu odběru elektřiny. Usnadní to práci dodavateli elektřiny i novému klientovi. Díky tomuto formuláři bude vypovězena původní smlouva a zároveň má nový odběratel podklad pro přihlášení se k danému odběrnému místu. V opačném případě bude odběrné místo odpojeno od distribuční soustavy.

Po ukončení změny odběratele bude vystavená závěrečná faktura. Je potřeba uhradit případný nedoplatek a od tohoto okamžiku už nemá původní klient k distributorovi žádné závazky související s původním odběrným místem.

Jak přepsat elektřinu – přihlášení nového elektroměru

Bude-li se chtít zákazník přihlásit k novému odběrnému místu elektřiny, může to vyřešit bez původního zákazníka. Důležité je, aby měl žádost o převodu s jeho podpisem. Budou-li společně žádat o změnu, nedojde k přerušení dodávky elektřiny.

Nebude-li nutné měnit další náležitosti (např. změna dodavatele elektřiny nebo čísla elektroměru), je vše uzavřené a o nic dalšího se klient nemusí starat. Je vhodné si ještě ověřit, jestli budou původní tarify vyhovovat, nebo jestli dojde ke změně sazby za elektřinu.

V úvahu přicházejí také zálohy na elektřinu. Stěhuje-li se čtyřčlenná rodina do bytu, kde dřív bydlel jeden člověk, je zřejmé, že pokud nechce při vyúčtování doplácet hodně peněz, měla by si zálohy zvýšit. Dodatečné informace jsou k dispozici na stránkách konkrétního distributora elektřiny.

Přepis elektřiny E.ON

Přepis elektřiny E.ON je velmi jednoduchý proces a trvá v průměru 2 týdny. Jedná se o 4 jednoduché kroky:

 1. Původní zákazník požádá online o přepis odběrného místa.
 2. Novému zákazníkovi pošle E.ON e-mail s odkazem na uzavření smlouvy.
 3. Jakmile ji nový zákazník podepíše, ukončí E.ON smlouvu stávajícímu zákazníkovi.
 4. Do 2 týdnů pošle E.ON stávajícímu zákazníkovi ukončovací fakturu.

Přepis elektřiny u E.ON je bez problémů a trvá jen chvilku. Na webových stránkách E.ON zároveň funguje asistent, který zákazníka celým procesem přepisu elektřiny online srozumitelně provede. Vše, co je k přepisu potřeba, zákazník najde v své stávající faktuře a k tomu ještě stav a číslo elektroměru.

Přepis energií ČEZ

U ČEZ přepis energií funguje podobně. Samozřejmě, stejně jako u předchozího dodavatele, lze vyřešit celý přepis elektřiny online. Na webu zákazník nalezne ihned formulář, do kterého vyplní základní informace a zobrazí se mu celý postup přepisu energií. Jedná se město současného odběrného místa a důvod přepisu.

Přepis energií ČEZ funguje stejně pro přepis elektřiny na nového majitele, ale i pro přepis plynu. Jedná se o naprosto identický proces, kterým bude zákazník na webu opět srozumitelně proveden, tak se nikdo nemá čeho bát. Celým tímto procesem musí člověk projít pokaždé, i když se jedná o přepis elektřiny na manželku nebo jiného rodinného příslušníka.

Přepis odběrného místa elektřiny

Chce-li se člověk provést přepis odběrného místa elektřiny a zaregistrovat se na novém odběrném místě elektřiny, měl by postupovat podle následujících kroků:

 1. Průzkum poskytovatelů elektřiny
 2. Kontakt poskytovatele elektřiny
 3. Ověření dostupnosti služby a poplatků za připojení
 4. Poskytnutí dokladu totožnosti a adresy
 5. Vybrání tarifu
 6. Zajištění odečtu nebo převodu měřidla
 7. Nastavení způsobu platby
 8. Naplánování připojení nebo aktivace
 9. Potvrzení a přístup k účtu

Nesmí se zapomínat seznámit se s obchodními podmínkami poskytovatele elektřiny a uschovat si údaje o svém účtu a veškerou komunikaci s poskytovatelem pro budoucí použití.

Přepis odběrného místa – ČEZ

Přepis odběrného místa u ČEZ je proces, který již vyžaduje větší soustředění, protože musí zákazník vyplnit více informací. Jedná se ale opět o velmi dobře srozumitelný formulář, s jehož vyplněním nebude mít žádný zákazník problém.

Formulář pro přepis odběrného místa ČEZ má 4 části:

 1. Nový zákazník
 2. Data odběrného místa
 3. Přihlášení nové smlouvy
 4. Podpis smlouvy

Předem si musí člověk připravit hlavně informaci o elektroměru – stav a číslo elektroměru, a identifikační číslo odběrného místa, které je na faktuře původního zákazníka. Přepis odběrného místa ČEZ je obvykle realizován do tří dnů od odeslání formuláře.

Jak dlouho trvá připojení elektřiny?

Doba potřebná k připojení domu k elektrické síti se může lišit v závislosti na několika faktorech, včetně umístění domu, dostupnosti elektrické infrastruktury, dokumentace a schvalovacího procesu vyžadovaného místní energetickou společností a případných nutných inspekcí nebo modernizací. Nelze tedy obecně říci, jak dlouho trvá připojení elektřiny pro všechny domácnosti.

V některých případech může dokončení procesu trvat několik dní až několik týdnů. Pro získání přesnějšího odhadu pro konkrétní lokalitu je nejlepší kontaktovat místní energetickou společnost nebo poskytovatele elektrických služeb, kteří přesně vědí, jak dlouho trvá připojení elektřiny v oblastech.

Jak dlouho trvá znovuzapojení elektřiny?

To, jak dlouho trvá znovuzapojení elektřiny, se může také lišit v závislosti na několika faktorech, včetně konkrétní situace a postupů a zásad společnosti dodávající elektrickou energii. Obecně se doba opětovného připojení může pohybovat od několika hodin až po několik dní.

Mezi faktory, které mohou ovlivnit délku trvání, patří důvod odpojení, dostupnost techniků, složitost procesu opětovného připojení a počet nevyřízených opětovných připojení v dané oblasti. Pro přesný odhad v konkrétní situaci se doporučuje kontaktovat přímo společnost poskytující veřejné služby, která bude mít přesné informace o tom, jak dlouho trvá znovuzapojení elektřiny.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang