Změna dodavatele plynu a elektřiny – zkušenosti

Jak probíhá nabídka podomních prodejců při změně dodavatele plynu a elektřiny? Portál Tovarnik.cz to vyzkoušel na vlastní kůži. Redakce se o tuto zajímavou skutečnost ráda podělí a poradí, jak se bránit nekalým praktikám.

Změna dodavatele plynu nebo elektřiny není tak těžká, jak si možná řada lidí myslí. Důkazem toho jsou i jednoduché triky a praktiky, které používají podomní prodejci elektřiny a plynu.

Smysl celé akce, na kterou jsou tito prodejci školeni profesionály, je jednoduchý –  za každou cenu se dostat ke smlouvě elektřiny nebo plynu. Mnozí se jistě s tímto jednáním již setkal a někteří tomuto neprofesionálnímu jednání podlehli.

Celá situace začíná jednoduše. Do vybrané lokace přijede vozidlo, z kterého vystoupí pět profesionálních prodejců s připravenými deskami. Jedná se o pány i dámy oblečené do společenského úboru. Po rozdělení vchodů a ulic se domluví na čase odjezdu a vyráží na lov zákazníků.

Změna dodavatele elektřiny v živém přenosu

Je nedělní dopoledne. V hrnci vaří polévka, v troubě se peče nedělní oběd. Do této pohody najednou zvoní zvonek a člověk si při cestě ke dveřím říká „kdopak to může být?“. Otevírá dveře a začíná přesně nacvičená „oneman show“ v roli „obchodního zástupce“ společnosti.

„Dobrý den, jsme od společnosti EoN a jdeme Vám snížit tarif za elektřinu, jste osoba, na kterou je elektřina v tomto bytě zapsána?“

Než se člověk stačí jakkoli nadechnou a zareagovat na prvotní, neuvěřitelnou větu, zástupce společnosti předkládá svůj průkaz, který obratem schovává a dodává:

„Společnost EoN snižovala cenu za elektřinu, patrně vám volali, ale přesto, abychom si byli jisti tak se změna řeší individuálním přístupem. Mohli byste nám předložit fakturační vyúčtování, abychom zkontrolovali, jestli k této změně nedošlo?“ 

Věta, při které neznalý člověk ochotně donese vyúčtování se všemi informacemi, které obchodník potřebuje ke změně smlouvy. Po překontrolování smlouvy obchodník sepisuje smlouvu novou, aniž by o tom zákazník věděl.

Zákazník má právo se ptát na to, co jej v oblasti změny energií zajímá

Obrana proti takhle sofistikovanému útoku na spotřebitele je přitom jednoduchá. Stačí říct, „děkuji nechci“. Jak podvodníka poznat? Jednoduše – vyptávat se.  Stačí jednoduchá otázka, zda-li jdou nabídnout zprostředkování smlouvy nového dodavatele.

V případě kladné odpovědi lze poděkovat a rozloučit se v dobrém. V případě, že budou trvat na tom, že jsou od EoN, je třeba nekompromisně zavřít své dveře. Společnosti EoN, RWE a PRE svoji elektřinu a plyn neprodávají mezi dveřmi.

Ke změně dodavatele plynu a elektřiny stačí pár záznamů ze smlouvy

Pokud se člověku taková situace stane, musí se vyptávat. Není pravda, že nelze změnit dodavatele plynu či elektřiny mezi dveřmi. Samozřejmě, že to lze.  Způsob, jakým však jsou tyto cenné údaje mnohdy shromažďovány, je na hranici zákona.

Za hranicí zákona jsou pak praktiky, které se někteří prodejci také nezdráhají použít. Jedná se o neseznámení zákazníka se změnou dodavatele, podávaní falešných informací či dokonce podepsání smlouvy.

Těžko říct, zda dodavatel, kterého takto zprostředkovávají, o těchto praktikách ví. Změnu dodavatele energií mezi dveřmi totiž žádný dodavatel sám neprovádí. Vždy se jedná o zprostředkovatelské společnosti, které patrně svůj obchodní model realizují ve vlastní režii.

Samozřejmě, že takový příklad nemusí nastat vždy. Stávají se i situace, kdy se prodejce slušně představí a předloží nabídku změny dodavatele elektřiny nebo plynu. Nabídka se však vždy týká pouze jednoho dodavatele.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang