Povinné ručení

Pojištění je základním prvkem moderního života, které poskytuje jistotu a klid v nepředvídatelném světě. Jedním z typů pojištění, které často vyvolává otázky, je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jak pojištění funguje a proč je nutné ho mít zřízené? 

Povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je produkt upravený zákonem. Konkrétně jde o zákon č.168/199 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Odpovědnost za škodu je důležitou součástí pojištění vozidel a slouží k pokrytí nákladů spojených se škodami způsobenými pojištěným řidičem. 

Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku kryje veškeré opravy nebo škody, které vzniknou v důsledku nehody, za kterou je řidič shledán viníkem. 

Obecně platí, že z tohoto pojištění se hradí oprava vozidla druhého řidiče a také škody způsobené na jiném majetku, jako jsou ploty, sloupy, budovy, dopravní značky a další stavby. Pojištění však nehradí náklady na opravu vlastního vozidla řidiče, protože to se v tomto kontextu nepovažuje za „škodu na majetku“.

Zákonná minima pojištění jsou obvykle stanovena státem a je důležité zajistit, aby člověk nebyl pojištěn na nedostatečnou úroveň rizika.

Povinné ručení se platí jednou ročně a úroveň pojištěných rizik lze různě měnit dle toho, kam člověk např. jezdí nebo, kde bydlí. 

Celkově je pojištění odpovědnosti za škodu na majetku důležitým krytím, které je třeba zvážit při nákupu pojištění vozidla. Stejně jako u jakéhokoliv jiného typu pojištění je důležité pochopit, co kryje a nekryje, aby každý zůstal řádně chráněn.

Nezřídí-li si uživatel vozidla povinné ručení či ho nebude platit, bude při silniční kontrole platit vysoké poplatky. A pokud člověk bez povinného ručení způsobí dopravní nehodu, bude muset škody na zdraví i na majetku druhé straně zaplatit ze svého.

V současné době v České republice nabízí povinné ručení mnoho pojišťoven. Vzhledem k tomu, že si jednotlivé pojišťovny mohou promítat aspekty, které ovlivní konečnou cenu povinného ručení, každému vyhovuje povinné ručení u jiné pojišťovny.

Typy povinného ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku je důležitou formou pojistného krytí pro majitele vozidla, neboť pomáhá zajistit finanční ochranu před závazky vyplývajícími z nehod

Ideální pojistná smlouva by měla zahrnovat krytí jak škod na majetku, tak škod na zdraví, protože nehoda může způsobit oba typy škod. 

Cena povinného ručení může být různá, protože si lze k základnímu pojištění dokoupit např. pojištění proti srážce se zvířetem, rozbití čelního skla apod. Výběr pojištění navíc je na každém z nás. 

Cena se však také liší v souvislosti s typem vozidla, povinné ručení platí pro

  • osobní automobily
  • motocykly
  • autobusy
  • nákladní automobily
  • přípojná vozidla
  • vozidla zvláštního určení a speciální vozidla (např. taxi)

Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku se vztahuje jak na fyzické škody na majetku – například na vozidlech, budovách, plotech, zdech a jiných stavbách, tak na nefyzické škody, například na ušlý zisk v důsledku přerušení podnikání způsobeného nehodou. 

Poskytuje také určitou úroveň ochrany majetku pojištěného proti nárokům z odpovědnosti a soudním sporům. V mnoha případech může tento typ pojištění chránit majetek pojištěného také před finanční zátěží spojenou s nehodou, jako jsou léčebné výlohy a ušlá mzda.

Povinné ručení je ze zákona povinné.

Jak funguje povinné ručení

Krytí odpovědnosti za škodu na majetku, které je součástí většiny pojistných smluv na pojištění vozidel, je určeno k pokrytí nákladů na opravu nebo náhradu cizího majetku, který byl poškozen při dopravní nehodě, kterou jste zavinili. 

Nejčastěji se toto krytí uplatňuje v případě, že je při nehodě poškozeno jiné vozidlo, ale lze jej použít i na krytí jiných druhů majetku, jako jsou budovy, stromy, jiné stacionární objekty nebo jakýkoli jiný druh majetku, který je poškozen v důsledku nehody. 

Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku se obvykle uzavírá s jedním limitem, což je maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí za jednu pojistnou událost. Tento limit se obvykle uvádí jak korunách, tak i v druhu majetkové škody. 

V závislosti na typu pojistné smlouvy a podmínkách konkrétní pojistné smlouvy může krytí odpovědnosti za škodu na majetku zahrnovat náklady na pronájem vozidla po dobu opravy vozidla poškozeného a případné poplatky za odtah nebo uskladnění. 

Je důležité si uvědomit, že krytí odpovědnosti za škodu na majetku neposkytuje pojistné plnění za škody způsobené na vozidle řidiče nebo vozidle druhého řidiče, pokud člověk nehodu nezavinil

Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku rovněž neposkytuje krytí pro jakoukoliv újmu na zdraví související s nehodou. Pokud je někdo zraněn v důsledku nedbalosti, bude pravděpodobně moci požadovat náhradu škody prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví v pojistné smlouvě nebo prostřednictvím pojištění druhé strany. 

Je důležité porozumět podmínkám pojistné smlouvy, protože většina smluv obsahuje krytí odpovědnosti za škodu na majetku, ale přesný limit krytí se liší. Pokud se zjistí, že je někdo viníkem nehody, vyřizuje pojistnou událost obvykle pojišťovna daného viníka, takže je důležité mít dostatečné krytí, které pokryje náklady na opravu nebo výměnu poškozeného majetku.

Rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním

Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku pomáhá uhradit škody, které člověk způsobí na cizím majetku, pokud je viníkem nehody

Příkladem může být auto jiné osoby nebo plot, do kterého člověk narazili. Nehradí škody na vlastním majetku. 

Havarijní pojištění je oproti tomu forma pojištění, které je nepovinné a zaplatí se z něho škody, které jsou způsobeny na užívaném autě. Ať už vlastní nebo cizí vinou. 

Celkově je pojištění odpovědnosti za škodu na majetku specifické pro škody, které způsobí člověk na cizím majetku, a vztahuje se pouze v případě daného zavinění. 

Pojištění vozidel je však formou řízení rizik, které pokrývá celou řadu scénářů a ztrát, včetně odpovědnosti za škodu na majetku, léčebných výloh a ztrát v důsledku krádeže nebo jiných nešťastných událostí. 

Pojištění vozidla je důležitou ochranou na cestách, která ochrání každého před finanční újmou způsobenou nepředvídatelnou povahou jízdy.

Co dělat v případě dopravní nehody? 

V případě dopravní nehody je důležité zachovat klid a přijmout některá bezpečnostní opatření

Nejprve je dobré se ujistit, že jsou všichni účastníci nehody v pořádku a že jsou všichni mimo nebezpečí. Po zhodnocení situace je důležité zavolat na tísňovou linku a informovat ji o nehodě a v případě potřeby požádat o lékařskou pomoc. 

Dále, pokud je automobil nepojízdný, je důležité co nejdříve zavolat policii a odtahovou službu. To pomůže urychlit proces odtažení vozidla do nedalekého servisu. Je dobré také pořídit fotografie z místa nehody, obzvlášť, pokud nehoda nebyla způsobena vlastní vinou. 

Je také důležité uschovat si kopii policejního protokolu, fotografie z místa nehody a výpovědi případných svědků. Pokud bude člověk se svědky hovořit, je důležité si poznamenat jejich kontaktní údaje. Pokud byl viníkem druhý řidič, je dobré si před případným soudním jednáním vyjednat dohodu. 

Nakonec je důležité se obrátit na svou pojišťovnu a informovat ji o nehodě. Zaměstnanec pojišťovny pomůže každému provést ho celým procesem a poskytne mu veškerá příslušná plnění, na která může mít nárok. Po řádném doložení a uplatnění nároků lze v závislosti na pojistné smlouvě podat žalobu na opravu vozidla nebo na náhradu škody na zdraví. 

Závěrem

Pojištění odpovědnosti za škodu je cennou pojistkou proti možným finančním a právním důsledkům v případě, že je člověk odpovědny za způsobení škody nebo újmy jiným osobám. 

Porozumění jeho krytí, výhodám a aspektům je nezbytné pro informované rozhodování a ochranu zájmů všech. Adekvátním posouzením svých potřeb, porovnáním pojistných smluv a výběrem renomovaných poskytovatelů pojištění si lze zajistit správné pojištění odpovědnosti za škodu podle svých konkrétních požadavků.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang