Havarijní pojištění – kdy se vyplatí ho mít

Vlastník motorového vozidla má povinnost uzavřít povinné ručení. Ne každý se však rozhodne pro balíček s havarijním pojištěním. Dobrovolné havarijní pojištění má pouhá třetina. Pro vlastníka to znamená vyšší částku za pojištění vozidla, avšak mnohem vyšší krytí před škodnou událostí. Jaké možnosti na trhu jsou? Co havarijní pojištění pokryje? Jaká ochrana pojistníkovi vznikne a kdy se vyplatí havarijní pojištění mít?

Povinné ručení je zákonem stanovenou povinností, kterou musí plnit každé vozidlo, pohybující se na českých silnicích. Svou pojistkou kryje odpovědnost z provozu. Při vzniku dopravní nehody jsou škody na majetku a zdraví, způsobené třetím stranám, hrazeny z povinného ručení.

Havarijní pojištění kryje samotného vlastníka vozidla a to nejen před havárií, je dobré vědět, jak funguje spoluúčast havarijního pojištění.

Povinné ručení vs. havarijní pojištění

Pojištění odpovědnosti z provozu je zákonným pojištěním vozidla. Nazývá se povinné ručení. Každý vlastník musí tuto pojistku uzavřít. Díky sjednání je tak kryt před škodami, které vzniknou na zdraví a majetku třetí osobě.

Povinné ručení lze sjednat skoro okamžitě a odkudkoli. Řada poskytovatelů povinného ručení nabízí své portfolio online. Pojišťovna dokáže uzavřít pojistku na vozidlo během několika minut od podání žádosti.

Cena povinného ručení je závislá na technických parametrech vozidla i na osobě, která pojistku uzavírá. Pojištění bude odlišné u různých modelů motorových vozidel, jejich značek, motorových výkonů nebo roků výroby. Stejně tak bude mít mladý pojistník odlišnou výši pojistného oproti zkušenému, staršímu pojistníkovi, který již za dobu svého řízení najel několik kilometrů bez způsobení dopravních nehod.

V případě, že má vlastník uzavřené i havarijní pojištění, je sám kryt před možnými finančními škodami. Havarijní pojištění nabízí pojišťovny v několika variantách. Mohou krýt škodu nejen za havárii, ale i škody při odcizení nebo poničení.

Co je to havarijní pojištění

Pojistitel nabízí nespočet balíčků, kterých může pojistník využít. Záleží jen na jeho preferencích a požadavcích, před kterými nenadálými událostmi chce být ochráněn. Havarijní pojištění přináší jistotu i z toho pohledu, že se řidič setká s jiným, nezodpovědným účastníkem provozu.

Zatímco povinné ručení kryje škody třetím stranám, kterým je způsobena újma, havarijní pojištění pokryje náklady za škody, které vzniknou na autě vlastníka. Řada pojišťoven nabízí zvýhodněné balíčky dva v jednom. Sjednat lze povinné ručení spolu s havarijním za nižší ceny.

K určení výše pojistného může pomoci havarijní pojištění kalkulačka. Usnadní vyhledávání té nejvýhodnější pojistky, šetří čas i finance. Nelze jednoznačně říci, kolik korun stojí havarijní pojištění.

Cena je ovlivněna několika faktory:

  • technickými parametry vozidla
  • osobními údaji vlastníka
  • obsahem pojištění a jeho limitů

Záleží na věku řidiče, jeho odjezděných bonusech, avšak i na místě jeho bydliště. Pražští pojistníci mají vyšší cenu pojistky, než v jiných, ne tak dopravně náročných lokalitách.

Co pojistník, to jiné nabídky a balíčky. Snadno lze porovnání pojištění auta uskutečnit a vyhledat cenově výhodnou nabídku s dobrým obsahem. Někteří pojistitelé nabízí i pojistku, která reflektuje ujeté kilometry.

Na základě roční představy naježděných kilometrů je žadateli stanovena pojistka. Cena se odvíjí od plánovaných nájezdů. Čím méně řidič jezdí, tím menší výše jeho pojistky bude.

Vybrat si mezi nabídkami havarijního pojištění se může zdát jako náročný úkol. Avšak díky online srovnávačům je to snadné. Porovnáním aktuálních nabídek na trhu může klient získat přehled všech nabídek, které mohou být individuálně přizpůsobené přímo jemu na míru.

Stačí pouze vědět, co od havarijního pojištění žadatel chce a poté si lze snadnou vybrat tu variantu, která splňuje jeho požadavky. Využít může například https://www.vpojisteni.cz/, online srovnávač a kalkulátor. Sumarizuje totiž aktuální nabídky a dokáže je jednotlivě porovnat.

Možnosti havarijního pojištění

Mezi možnosti havarijního pojištění patří rozdělení na alternativy. Každá z nich v sobě skrývá několik ochran před danými škodami. Balíček může být základní, plusový s benefity navíc, nebo maximální, který obsahuje veškerou ochranu před možnými škodnými událostmi.

Nejběžnějším základním havarijním pojištěním je nabídka povinného ručení, ke kterému jsou přidány právní poradenství, asistence v případě potřeby a úrazové pojištění. Částečně rozšířenější nabídky obsahují i pojištění před přírodními událostmi, požárem a srážkou se zvěří.

Pokud klient ví, co od havarijního pojištění chce, snadno si vybere tu variantu, která splňuje jeho požadavky.

Lze dohledat i balíčky, které mají některou z položek rozšířenou. Jedná se především o obsáhlejší úrazové pojištění nebo asistenci. Podmínky, které jsou v pojistce obsáhlé, závisí na poskytovateli.

Příkladem může být základní asistence. Nejčastěji se jedná o opravu na místě, případně odtah vozidla na náklady pojišťovny. Rozšířená asistence nabízí výše zmíněné a doplňuje ji o službu zapůjčení náhradního vozidla.

Maximální balíčky havarijního pojištění navíc ochrání pojistníka před krádeží, vandalismem či dodatečnou havárií, která není běžně součástí pojistky. Připojištění skel je v nejrozšířenějších nabídkách pojištění často součástí.

Nejen na obsahu balíčku závisí. Cenu havarijního pojištění ovlivní i limit plnění, který představuje maximální možnou částku, která je v případě škody vyplacena klientovi od pojišťovny. Současně s tímto faktorem je důležité zmínit i spoluúčast, kterou si pojistník určí.

Dobrovolná spoluúčast je částka, kterou je ochoten zaplatit na náklady pojistné události. Hlavním důvodem, proč s ní může klient souhlasit, je pravděpodobné snížení nákladů na pojištění daného vozidla. Při vypracování nabídky pojištění vozidla stojí za to se podívat, jak změna dobrovolné spoluúčasti ovlivní cenu pojistky.

Krytí škod díky havarijnímu pojištění

Člověk nikdy neví, co se může s jeho vozidlem stát. Právě proto je dobré počítat se vším a správně odhadnout potřebné pojištění. Předejde se tak finanční zátěži, kterou by pojistka mohla řešit.

Škody, které jsou způsobeny přírodními živly, nejsou nikterak zvlášť ovlivnitelné. Příkladem můžou být kroupy, které znehodnotí karoserii vozu. Havarijní pojištění tak ochrání vlastníka vozu před následnými finančními výlohami, které by byly potřeba na obnovení do původního stavu.

Stejně tak se jedná o krytí před vandalismem. Poškození zpětných zrcátek je běžným vandalským činem. Náklady na opravu jsou následně vypláceny pojišťovnou, u které je pojistka uzavřena.

Krytí škod vychází z pojistného plnění uzavřené smlouvy. Pojišťovna si určí, jaké pojistné plnění bude poskytovat. Je závislé na pojistné částce, která je s klientem sjednána. Ta ovlivňuje i cenu havarijního pojištění.

Pokud by došlo k přepojištění, jedná se o vyšší pojistnou částku vůči skutečné hodnotě vozidla. Opačným případem je pojištění na menší hodnotu, než je ta aktuální. Jednalo by se o podpojištění.

Čím vyšší hodnota pojistné věci je, tím vyšší je i hodnota pojistky havarijního pojištění. Při snižování pojistky je potřeba myslet na podpojištění, které vzniká častěji. A to právě z důvodu, že klient chce na pojištění co nejvíce ušetřit.

Pojistná částka reflektuje:

  • cenu vozidla
  • sníženou o opotřebení
  • s přihlédnutím na amortizaci

Aktuální cena vozidla určuje jeho samotnou hodnotu. Ta se opotřebením a amortizací časem snižuje. Ne pro každé vozidlo je potřeba havarijní pojištění sjednat. I přesto se však jedná o rozumnou úvahu, zda pojištění neuzavřít.

Kdy se vyplatí havarijní pojištění mít

Častá, avšak ne naprosto přesná domněnka, vychází z toho, že stará vozidla již havarijní pojištění nepotřebují. Vše záleží na situaci a na zůstatkové hodnotě vozu. To znamená, že nejen věk vozidla hraje významnou roli.

Havarijní pojištění pro ojetá vozidla se obecně doporučuje pro ty, kteří mají stáří vozidla plus mínus kolem patnácti let. V případě, že je vozidlo stále venku a přírodní živly jsou časté, havarijní pojištění se může vyplatit i na starší vozidla.

Pokud není vozidlo využíváno denně, avšak jen minimálně, havarijní pojištění není tak důležité. Co se spoluúčasti týče, vždy je lepší, aby byla co nejmenší, nebo dokonce nulová. Je to dáno tím, že vznikající škody jsou často vysoké.

I přesto, že si vlastník připlatí za havarijní pojištění, získá mnohem více. Jistotu v ochraně před různými škodnými událostmi určitě ocení ve chvíli, kdy jej bude potřebovat.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang