Co je důležité vědět o pojištění vozu

Vlastník automobilu má zákonnou povinnost uzavřít povinné ručení na jeho vozidlo. Pojištění kryje škody, které jsou způsobené třetím stranám. Vlastník tak získá ochranu před vysokými náklady, které může škodnou událostí způsobit. Jak takové povinné ručení sjednat? Jak ho vybrat a co má na jeho výši pojistného vliv? Jak se chránit před škodou, která může vzniknout přímo jemu?

Povinné ručení kryje vlastníka před vysokými náklady, které mohou vzniknout škodnou událostí třetím stranám. Aby byl i samotný vlastník pojištěn, je vhodné mít havarijní pojištění. Povinné ručení je složeno ze dvou částí a hradí škody na majetku a zdraví. Při výběru je nutné zvážit výši pojistného krytí a limity, které určují výhodnost pojistky. Balíčku na havarijní pojištění je celá řada a je nutné vědět, proč a jaký právě vybrat.

Základní pojištění automobilu

Pojištění vozidla je smlouva mezi klientem a pojišťovnou, která chrání před finančními ztrátami v případě nehody nebo krádeže. Výměnou za to, že osoba zaplatí pojistné, se pojišťovna zavazuje uhradit vzniklé škody, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. U automobilu je možné uzavřít povinné ručení a havarijní pojištění. Jak již z názvu vyplývá, povinné ručení je zákonnou povinností každého vlastníka automobilu.

Povinné ručení je typ pojištění, které je jednotlivec povinen ze zákona uzavřít pro každé vlastněné vozidlo, které je provozováno na silniční komunikaci. Chrání oběti nehod před náklady na odstraňování následků nehody, kterou způsobil někdo jiný. Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která poskytuje finanční ochranu řidiči, který při provozu vozidla poškodí někoho jiného nebo jeho majetek.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se vztahuje pouze na škody způsobené třetím osobám a na jejich majetku. Nikoli na řidiče nebo jeho majetek. Tyto škody mohou být samostatně kryty jinými částmi pojistné smlouvy. Povinné ručení se skládá z dvou složek. Odpovědnosti za škodu na zdraví a za škodu na majetku.

K tomu, aby vlastník vozidla nalezl tu nejvýhodnější pojistku na automobil, může využít porovnání pojištění auta. Díky této kalkulačce může ušetřit čas i finance. Nabídek k pojištění auta je na trhu celá řada. Pro rychlé porovnání pojištění auta slouží online srovnávače, které dohledají jak povinné ručení, tak i dobrovolné havarijní pojištění, dle individuálních požadavků a potřeb vlastníka.

Na co se povinné ručení vztahuje

Všechny nabídky povinného ručení vychází ze zmíněného principu. Kryjí totiž škody na majetku a na zdraví. Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví pokrývá náklady spojené se zraněním nebo úmrtím, které způsobí sám pojištěný, nebo jiný řidič při řízení pojištěného vozu.

Odpovědnost za škodu na majetku uhradí škody ostatním, které pojištěný, nebo jiný řidič, provozující pojištěný vůz způsobí na jiném vozidle nebo majetku. To se vztahuje nejen na automobily, ale například i na ploty, budovy nebo sloupy elektrického vedení.

Povinné ručení se skládá z dvou složek, odpovědnosti za škodu na zdraví a za škodu na majetku.

Většina základních, zákonem předepsaných pojištění vozidel se vztahuje na škody, které způsobí dané vozidlo, ale nevztahuje se na škody na vozidle samotném. Chce-li vlastník pokrýt vlastní vůz, měl by zvážit další volitelná pojištění. K tomu slouží havarijní pojištění.

Co má vliv na cenu povinného ručení

Z pohledu řidiče může být pochopení způsobu, jakým pojišťovny stanovují ceny pojištění vozidel, záhadou. Pojišťovny používají více faktorů pro stanovení ceny, aby určily vlastníkovo riziko, tedy jaká je pravděpodobnost, že uplatní pojistnou událost. Čím nižší je vnímané riziko pojištěného, tím lepší jsou sazby pojištění auta.

Vybrat to nejlevnější povinné ručení může být obtížné. Do tvorby ceny vstupuje řada proměnných, které výši pojistky ovlivňují. Ne všechny pojišťovny zvažují cenové faktory stejně. Nabídka pojištění vozidla, kterou získá žadatel u jedné společnosti, může být u jiné společnosti výrazně levnější pro stejné krytí.

Hlavní faktory v cenových vzorcích povinného ručení:

  • záznam o řízení a řidičovo historie
  • výběr krytí a limitů
  • výše spoluúčasti
  • historie pojištění vozidel žadatele
  • značka, typ a model vozu, v závislosti na objem a výkon motoru
  • užívání vozidla a jeho účel provozování
  • věk a řidičské zkušenosti
  • lokalita, ve které má žadatel bydliště
  • možné další faktory, nesouvisející s řízením

Záznamy o řízení zahrnují historii dopravních přestupků a zaviněných nehod. Je to jeden z nejvýznamnějších faktorů, který určuje výši pojištění vozidla. Pojišťovny zabývající se pojištěním vozidel zkoumají řidičskou historii za posledních tři až pět let. Pokud byla způsobena dopravní nehoda nebo byla obdržena pokuta za dopravní přestupky, je potřeba počítat s tím, že za pojištění vozidla zaplatí vlastník více.

Věk a naježděné řidičské zkušenosti hrají také důležitou roli při tvorbě pojistné částky. Na nejlevnější povinné ručení dosáhne ten žadatel, který již několik let aktivně řídí a pojistku si za automobily platil. Díky období bez škod dosáhne na bonusy, které sníží jeho cenu za povinné ručení.

Proč uzavřít havarijní pojištění

Havarijní pojištění hradí škody vlastníka na pojištěném vozidle, které vzniknou v důsledku srážky s jiným vozidlem nebo jiným objektem, pokud jej zavinil sám vlastník. Havarijní pojištění sice neuhradí mechanickou závadu nebo běžné opotřebení vozu, avšak pokryje způsobené škody při události. Jedná se o dobrovolné pojištění, které lze vybrat dle preferencí vlastníka.

Pokud by škodnou událost způsobil jiný subjekt, pojistné plnění jde z jeho povinného ručení. Zatímco povinné ručení má limit alespoň 50 milionů korun pro škodnou událost na zdraví a 50 milionů korun pro škodnou událost na majetku, havarijní pojištění lze vybírat jak z pohledu limitu, tak z pohledu obsahu balíčku.

Komplexní pojištění poskytuje krytí proti krádeži a škodám, způsobených jinou událostí než srážkou, jako je např. požár, povodeň, vandalismus, krupobití, pád kamení nebo stromů a další nebezpečí. Nejen, že poskytuje ochranu před zaviněnou i nezaviněnou nehodou, avšak i poškození či zničení daného vozidla. Některé podmínky se mohou vztahovat i na zaparkované stojící vozidlo.

V rámci havarijních balíčků lze sjednat i řadu dalších doplňkových pojištění. Nejčastěji využívanou variantou jsou asistenční služby. Není však výjimkou ani maxi balíček havarijního pojištění, kde společnosti asistenci rovnou zahrnují.

Dále obsahuje možnost pojištění skel, které kryje škody před poškozením čelního skla. Některé pojistné smlouvy zahrnují krytí skel bez spoluúčasti a vztahuje se i na boční a zadní skla, nebo střešní okno.

Kolik stojí havarijní pojištění a jak ho vybrat

Stejně tak jako u povinného ručení, i havarijní pojištění je cenově vymezeno v závislosti na řadě proměnných. Do výpočtu ceny havarijního pojištění vstupuje typ vozidla, jeho výše pořizovací ceny, nebo jeho stáří. Stejně tak důležité jsou i faktory vlastníka, při kterých se posuzuje jeho řidičská historie, nebo místo bydliště. Ceny se liší podle druhu balíčků, které obsahují různá rizika a limity krytí škod.

Proto je havarijní pojištění cena odlišná u řady nabídek a poskytovatelů. U nových vozů se doporučuje vyšší ochrana pojistky z důvodu vysoké hodnoty vozidla. Havarijní pojištění cena může být ovlivněna i frekvencí platby pojistného nebo spoluúčastí řidiče. Čím starší vozidlo je, tím nižší sazba za havarijní pojištění bude.

Při výběru a posuzování nabídek je vhodné využít havarijní pojištění kalkulačka. Jedná se o interaktivní formulář, který zhodnotí aktuální možnosti na trhu pojištění vozidel. Toto nezávazné srovnání dokáže ušetřit čas i peníze. Nabídky jsou nezávazné a zájemce tak získá rychlý přehled o možných pojistkách dle jeho požadavků.

Havarijní pojištění kalkulačka je dostupná na www.epojistka.cz a požaduje informace o pojišťovaném vozidlu. Zájemce tak uvede účel užívání vozidla, které může být pro běžný provoz, poskytování taxikářských služeb či jiný. Do formuláře se uvádí SPZ vozidla, díky čemuž jsou automaticky vyplněny technické údaje o vozidle. Následně doplní pár informací o jeho osobě a výběr toho nejvýhodnějšího povinného ručení je snadný.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang