Založení s.r.o. – postup, jak založit firmu

Tento typ společností jsou nejvíce využívanými pro založení právnické osoby. Je to především díky jejímu jednoduchému spravování a také nenáročným obchodním vedením. Ovšem její založení není úplně jednoduché a zabere dost času. Jaké dokumenty je třeba připravit pro založení s.r.o.? Jaký je postup založení firmy s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným je po založení samostatná právnická osoba, tedy jedná se o kapitálovou společnost. Výhodou založení s.r.o. je především to, že vystupuje pod svým vlastním názvem a ne pod jménem zakládajících. Další výhodou založení s.r.o. je, že společníci neručí celým svým majetkem za způsobené škody, ale pouze do výše nesplacených vkladů.

Zakládání společností s ručením omezeným je čím dál více oblíbenější a a nejvíce se rozšiřuje. Jak založit firmu s.r.o., a s tím související práva a povinnosti, upravuje občanský zákoník a také zákon o obchodních korporacích.

TIP: Podíl na společnosti lze ustanovit kmenovými listy, pokud jejich vydání umožňuje společenská smlouva. Jedná se o cenné listiny fungující na podobném principu jako akcie u a.s. Kmenové listy zjednodušují případný převod obchodního podílu mezi společníky s.r.o.

Tovarnik.cz nabízí vysoce kvalitní domény na prodej s dobrými jmény a názvy za bezkonkurenční ceny pro ty, kteří chtějí podnikat především online, tedy podnikat na internetu.

TIP: V případě, že firma přestane vydělávat peníze, nabízí se jako jedna z možností její zrušení. Je ovšem nutné vědět veškeré informace ohledně likvidace společnosti.

Jak založit firmu s.r.o.?

Založit s.r.o. lze pouze a výhradně na základě společenské smlouvy nebo v případě jednoho společníka na základě zakladatelské listiny. Tyto dokumenty musí obsahovat následující náležitosti:

 • název společnosti
 • adresa společnosti (souhlas s umístěním sídla společnosti)
 • předmět podnikání a určení společníků společnosti
 • výše základního kapitálu, a s tím i výše vkladu u každého společníka, a to i včetně jeho způsobu a lhůty splácení vkladu
 • jméno a bydliště jednatelů společnosti a to, jakým způsobem jednají jménem společnosti
 • v případě, že se zřizuje dozorčí rada, tak jména a bydliště jejích členů
 • určení správce vkladu a také stanovení výše rezervního fondu a způsobu vytvoření

Běžně trvá proces založení firmy s.r.o. 2-6 týdnů, ale pokud se objeví komplikace, může se celý proces velmi protáhnout. Jediné náklady, které jsou spojené se založením s.r.o. jsou pouze několik tisíc korun, a to jen za notářské a správní poplatky.

TIP: V případě změny sídla společnosti je třeba zakladatelskou listinu upravit.

Název společnosti je klíčovým pro založení firmy s.r.o.

U názvu společnosti je třeba dbát na to, aby již zvolený název nebyl zapsaný v obchodním rejstříku či nebyl s nějakým názvem zaměnitelný. Existuje ovšem mnoho způsobů, jak si ověřit název firmy z pohodlí domova.

Důležitým krokem je také zřízení datové schránky, kdy si jednatel vyzvedne na nejbližší pobočce CzechPointu přístupová práva pro její aktivaci a poté datovou schránku ihned aktivuje.

TIP: Nemá-li podnikatel čas a chuť na absolvování administrativních záležitostí spojených se založením s.r.o. firmy, může být koupě společností s historií nebo ready made společnosti řešením. Ready made společnost řeší také situaci, kdy podnikatel potřebuje zahájit podnikání ihned. Společnosti s historií přinášejí podnikatelům řadu výhod.

Předmět podnikání

Pro založení s.r.o. je nutné doložit i to, o jaký předmět podnikání se jedná a čím se bude vzniklá společnost s.r.o. zabývat. Jedná se o následující živnosti:

 • volné
 • řemeslné
 • vázané
 • koncesované

V případě, že se jedná o podnikání v oblasti živností vázaných, řemeslných či koncesovaných u právnické osoby, je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce.

Základní kapitál pro založení s.r.o.

Do roku 2014 byl základní kapitál 200 000 Kč, od tohoto roku je ovšem základní kapitál stanoven pouze na 1 Kč. Ovšem je vždy lepší stanovit základní kapitál na vyšší hodnotu, než je symbolická 1 Kč. Dle odborníků se nabízí minimální vklad alespoň 50 000 Kč.

Základní kapitál musí být především v takové výši, aby byl dobře dělitelný všemi společníky.

Živnostenské oprávnění

Pro rozjezd podnikání společnosti s ručením omezeným je důležitý zápis do živnostenského rejstříku, tedy živnostenský list. Žádost o něj je ovšem možné podat i elektronicky nebo případně poštou prostřednictvím registračního formuláře. Výpis z živnostenského rejstříku se provádí po zaplacení poplatku ve výši 1 000 Kč a DIČ vydává finanční úřad.

Zápis firmy do obchodního rejstříku

Do 90 dnů od založení s.r.o. je nutné podat žádost o zápis do obchodního rejstříku, toto mohou provést společníci nebo notář, který je k tomu zmocněný. Ovšem zápis přes notáře vyjde mnohem rychleji, a to z důvodu, že notář disponuje dálkovým přístupem do obchodního rejstříku, a v souvislosti s tím tam může uložit i veškeré potřebné dokumenty.

Zvolení zápisu přes notáře má i výhodu v tom, že je to levnější, než když podávají žádost společníci. V případě podání žádosti přes rejstříkový soud vychází poplatek na 6 000 Kč, pokud vše zařizuje notář vychází poplatek na cca 2 700 Kč.

K zápisu do obchodního rejstříku jsou nezbytné tyto dokumenty:

 • společenská smlouva nebo zakladatelská listina
 • živnostenské oprávnění
 • výpisy z rejstříku trestů jednatelů
 • listina o vkladu – vydává ji banka
 • výpis z katastru nemovitostí, která prokazuje sídlo společnosti

Jakmile je společnost zapsána do obchodního rejstříku, je nezbytné tuto skutečnost ohlásit a registrovat se na finančním úřadě do 15 dnů. Přihláška se podává prostřednictvím datové schránky a portálu Finanční správy.

Založení firmy – postup krok za krokem

V první řadě je nutné čestné prohlášení a podpisové vzory, které jsou notářsky ověřené, všech budoucích jednatelů. Poté je důležitým krokem stanovení místa, tedy sídla, společnosti. Při první valné hromadě se dohodne mezi společníky obsah společenské smlouvy, její následné sepsání a ověření notářem.

TIP: Pro založení sídla firmy je třeba získat souhlas s umístěním sídla společnosti.

Po těchto krocích je důležité založení účtu v bance kvůli složení vkladu základního kapitálu, poté banka vydá písemné prohlášení o splácení vkladu. Následně je nezbytné ohlásit živnost na živnostenském úřadě, případně podat žádost o udělení koncese. Poté zbývá zápis do obchodního rejstříku.

Po založení jsou důležité ještě další kroky, které jsou závislé na mnoha faktorech.

Založení s.r.o. na klíč nebo ready made firma

Pro snazší založení s.r.o. a rychlejší začátek podnikání se nabízí využít službu založení s.r.o. na klíč nebo využít nákup tzv. ready made firmy.

 • Založení s.r.o. na klíč

V tomto případě se nemusí začínající podnikatel o nic starat. Tato varianta je vhodná pro podnikatele, kteří začínají na trhu teprve podnikat a v tomto směru potřebují pomoc. Toto založení s.r.o. na klíč vychází zhruba kolem 10 tisíc Kč bez DPH a v tomto je zahrnuto i vyřízení živnosti. Je možné si vybrat i sídlo společnosti a podnikání může být zahájeno během 5-10 dní.

 • Ready made firma

Zde se jedná o již založenou s.r.o. a za vybranou firmu je možnost začít podnikat již do 24 hodin. V tomto případě se podnikatel nemusí starat absolutně o nic. Zakoupená firma má splacený vklad základního kapitálu a nikdy neprováděla činnost.

Plátce daně po založení s.r.o.

V případě podnikání je možné se stát plátcem DPH dobrovolně, ale také i nedobrovolně, a to závisí na obratu firmy. Povinnost k DPH mají firmy, jejichž obrat za posledních 12 měsíců přesáhne 1 milion Kč.

V případě, že je obrat firmy nižší, než 1 milion Kč nebo teprve podnikatel začíná s podnikáním, vyplatí se stát i přesto plátcem DPH. A to především v případě, pokud jsou zákazníci firmy také plátci DPH.

TIP: Jak na založení akciové společnosti krok za krokem popisuje tento článek.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang