Podvojné účetnictví – co to je, příklady

Podvojné účetnictví je patrně nejefektivnějším způsobem, jak vést záznamy o příjmech a výdajích. A kromě toho je také pro některé subjekty ze zákona povinné. Co to vlastně je? Koho se týká? A jak si s ním může člověk co nejjednodušeji poradit?

Do roku 2004 rozlišovala česká legislativa pojmy „jednoduché“ a „podvojné“ účetnictví. Ve zmíněný rok bylo ovšem jednoduché účetnictví nahrazeno daňovou evidencí. Kdykoliv tak někdo mluví o účetnictví, má s největší pravděpodobností na mysli účetnictví podvojné.

Co je podvojné účetnictví – vysvětlení

Účetnictví je možné definovat jako „písemné zaznamenávání informací o hospodaření podniku v peněžních jednotkách“. Pro vysvětlení podvojného účetnictví je vhodné uvést, že pojem „podvojné“ značí, že každá položka se objeví na dvou účtech: na jednom jako výnos (má dáti), na druhém jako náklad (dal).

Příklady podvojného účetnictví

Základy podvojného účetnictví se dají nejlépe pochopit na příkladu z reálného života: když dostane zaměstnanec výplatu od svého zaměstnance, probíhá to v praxi tak, že se částka odepíše z účtu zaměstnavatele a připíše na účet zaměstnance.

Ve svém účetnictví si pak může zaměstnanec vytvořit jeden účet pro příjmy z výplaty, kde se daná částka objeví jako výnos a druhý účet pro zaměstnavatele (kde budou samozřejmě jen transakce týkající se daného zaměstnance) – tam bude výplata uvedená jako náklad.

Dalším příkladem může být placení faktury. Firma, která proplácí fakturu dodavateli, zaúčtuje danou částku jako dal, dodavatel si ji pak připíše na stranu má dáti.

V podvojném účetnictví se každá položka objevuje na dvou účtech.

Povinnost vést podvojné účetnictví

Ze zákona musí podvojné účetnictví vést tyto jednotky:

  • právnické osoby se sídlem na území ČR (a zahraniční právnické osoby podnikající v ČR)
  • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku jako podnikatelé
  • fyzické osoby, které jsou podnikateli, jejichž obrat (včetně plnění osvobozených od DPH) přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 
  • fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,
  • svěřenecké fondy 
  • fondy obhospodařované penzijní společností 
  • investiční fondy bez právní osobnosti 
  • organizační složky státu
  • fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti má povinnost vést účetnictví (na základě výše uvedeného výčtu)

Fyzické osoby, kterým zákon neukládá povinnost vést podvojné účetnictví, tak mohou činit na základě svého rozhodnutí.

Ostatní účetní jednotky pak evidují své příjmy a výdaje prostřednictvím daňové evidence, případně výdajových paušálů.

Podnikatelé s ročním obratem nad 25 milionů korun mají povinnost vést podvojné účetnictví.

Přechod z podvojného účetnictví

Jakmile fyzické osobě vznikne povinnost vést podvojné účetnictví (např. zapsáním se do obchodního rejstříku jako podnikatel nebo zaznamenáním obratu nad 25 mil. Kč), musí ho daná osoba vést minimálně po dobu pěti let.

Přechod z podvojného účetnictví zpět na daňovou evidenci je totiž možný teprve tehdy, když fyzická osoba nezaznamená během pěti po sobě jdoucích kalendářních roků obrat vyšší než 25 milionů korun.

Častou chybou začínajících OSVČ je, že se zapíší do obchodních rejstříku bez zákonného důvodu, a vznikne jim tím časově náročná povinnost vést podvojné účetnictví.

Kurz podvojného účetnictví

Pokud se člověk cítí ve světě účetnictví ztracen, může mu pomoct některý z mnoha nabízených kurzů. Ty se konají jak online, tak prezenčně a jejich cena se pohybuje v řádech vyšších tisíců korun.

Důležité je si ověřit, zda účastník po absolvování daného kurzu získá osvědčení akreditované ministerstvem školství. Akreditované rekvalifikační kurzy podvojného účetnictví nabízejí například instituce Mavo, Orange Academy nebo Centrum služeb pro podnikání.

Ti, kdo chtějí získat účetní znalosti jako samoukové, pak mohou zvolit některý z knižních titulů, jež se tomuto tématu věnuje. Jedná se například o knihu Jany Skálové Podvojné účetnictví 2021.

TIP: Pro živnostníky je důležité vědět, jak funguje živnostenský rejstřík.

Je třeba si ověřit, zde je kurz akreditován ministerstvem školství.

Program na podvojné účetnictví

Užitečným pomocníkem při účtování může být dobře vybraný program na podvojné účetnictví. Mezi ty osvědčené patří například programy z řady Money nebo Pohoda.

Zmínění výrobci nabízejí širokou škálu produktů, z nichž si vyberou všichni od malých živnostníků až po velké korporace. Programy mohou sloužit jako nástroje pro podvojné účetnictví pro začátečníky i pokročilé.

Dobře zvolený program může být velkým pomocníkem.

Podvojné účetnictví online

Alternativou pro ty, kdo si se svými účty nechtějí dělat starosti, je online účetnictví. Za poplatek je možné svěřit své účty některé z mnoha účetních firem.

Online podvojné účetnictví zajišťuji například tito poskytovatelé: Sečteno, Virtuální účetní nebo iÚčto.

Podvojné účetnictví zdarma

Existuje ovšem i celá řada zdarma dostupných programů na podvojné účetnictví. Patří mezi ně například Aladdin, EPV, Aconto Free, AceMoney Lite nebo ProFact Free.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang