Práce na zkrácený úvazek – dovolená, stravenky 2023

Počet zájemců o zaměstnání na zkrácený úvazek narůstá. Obvykle nabídky práce na zkrácený úvazek vyhledávají lidé, kterým z časových důvodů nevyhovuje klasická pracovní doba – například rodiče malých dětí nebo studenti. Jak je to s nárokem na dovolenou při zkráceném úvazku? Kdo má při zkráceném úvazku nárok na stravenky? Jak se řeší práce přesčas? A kdy má zaměstnanec právo na zkrácení pracovního úvazku ze zákona?

O zaměstnání na zkrácený úvazek se nejčastěji ucházejí studenti, rodiče malých dětí a lidé, kteří chtějí trávit méně času v práci. V některých zemích je práce na zkrácený úvazek běžnou záležitostí, nicméně u nás se jí zaměstnavatelé spíše brání.

Za jistých okolností má zaměstnanec na zkrácení pracovního úvazku nárok ze zákona. Rovněž je možné narazit na nabídky práce na zkrácený a částečný úvazek na známých pracovních portálech. Není jich sice mnoho, alespoň pokud jde o hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek, nicméně sehnat takové zaměstnání není nemožné.

Článek přináší odpovědi na následující otázky:

 • Jaká je právní úprava práce na zkrácený úvazek?
 • Je výhodnější hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek nebo DPP?
 • Kdo má při zkráceném úvazku nárok na stravenky?
 • Jaké změny ve výpočtu dovolené při zkráceném úvazku přinesl rok 2023?
 • Co znamená práce přesčas při zkráceném úvazku?
 • Kdo má na zkrácení úvazku nárok ze zákona a jak o něj zažádat?
 • Kde hledat nabídky práce na zkrácený úvazek?

Existuje hned několik typů zkráceného úvazku – například poloviční, třetinový nebo čtvrtinový. Zároveň lze zaměstnání na zkrácený úvazek vykonávat buď na základě klasické pracovní smlouvy (hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek), nebo na základě dohody o provedení práce.

Možnost práce na dohodu ocení zejména lidé, kteří jsou již zaměstnáni na hlavní pracovní poměr a zkrácený úvazek představuje pouze přivýdělek. Podle pracovního úvazku se liší i doba dovolené.

O práci na zkrácený úvazek se ucházejí například rodiče malých dětí, které je nutné vyzvedávat ze školky brzy odpoledne.
O práci na zkrácený úvazek se ucházejí například rodiče malých dětí, které je nutné vyzvedávat ze školky brzy odpoledne.

Kdo touží být pánem svého času, může vyzkoušet podnikání na internetu, pro něž je dnešní doba jako stvořená. Založit vlastní web v systému WordPress zvládne každý, zejména při využití dobře dostupných WordPress hostingů a výběru vhodné WordPress šablony.

Rozjet vlastní byznys pomůže správně zvolená internetová doména a originální název firmy. Online podnikání může být alternativou v případě, že se zkrácení pracovního úvazku nepodaří vyjednat.

Zaměstnání na zkrácený úvazek dle zákoníku práce

Dle § 79 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je délka běžné pracovní doby 40 hodin týdně. V souvislosti se zkráceným úvazkem se v zákoníku práce užívá termínu „kratší pracovní doba“ (§ 80), která může být sjednána mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Výše mzdy je v takovém případě proporcionálně krácena s ohledem na míru zkrácení pracovního úvazku.

Nabídky práce na zkrácený úvazek jsou často určeny studentům, kteří se na danou pozici musí zaučit, nebo rodičům na rodičovské dovolené. Pro zaměstnavatele je zkrácený úvazek výhodný tehdy, když dané pracovní místo nepotřebuje obsadit na plných 40 hodin týdně.

O zkrácený úvazek může požádat každý, zaměstnavatel je však dle zákoníku práce (§ 241) povinen vyhovět pouze těhotným ženám, osobám pečujícím o dítě mladší 15 let a osobám pečujícím o jinou osobu, jež je závislá na cizí pomoci.

Existují různé skupiny lidí, kteří nemohou či nechtějí pracovat na plný úvazek, nicméně ze zákona na zkrácení pracovní doby nárok nemají. Obvykle se jedná o osoby, jimž klasická pracovní doba nevyhovuje z časových důvodů, a stále častěji také ty, kteří svůj život nechtějí zasvětit práci.

Jaké jsou v takových situacích možnosti? V současné době se nabízí různé formy pasivního příjmu, jako je například pronájem domu či bytu. Díky investici do nemovitosti se lze stát rentiérem a pověsit práci na plný úvazek na hřebík.

Zkrácený úvazek – hlavní pracovní poměr nebo DPP?

Zkrácený úvazek může být podložen jak klasickou pracovní smlouvou, tak dohodou o provedení práce (DPP). Klasická pracovní smlouva je stejná jako u hlavního pracovního poměru a pro mnohé zaměstnance představuje výhodnější variantu.

Při hlavním pracovním poměru na zkrácený úvazek je ve smlouvě uvedená zkrácená pracovní doba a mzdové podmínky. Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí daně a sociální a zdravotní pojištění, pouze v případě, že je výdělek nižší než minimální mzda, si rozdíl na zdravotním pojištění doplácí zaměstnanec.

U dohody o provedení práce je situace komplikovanější, jelikož vždy záleží na výši výdělku a na tom, zda je zaměstnanec studentem, osobou bez zdanitelných příjmů apod. Obecně zaměstnavatel odvádí zdravotní a sociální pojištění pouze v případě výdělku nad 10 tisíc korun.

Zkrácený úvazek a nárok na stravenky

Zaměstnanec má nárok na stravenky v případě, že je zaměstnavatel poskytuje na základě vnitřních předpisů či dohody v kolektivní smlouvě. Nejedná se tedy o zákonnou povinnost, nýbrž o jeden z možných benefitů ze strany zaměstnavatele.

Stravenky jsou poskytovány za každý odpracovaný den, trvá-li směna alespoň 3 hodiny. Proto lidé zaměstnaní na zkrácený úvazek o nárok na stravenky nepřicházejí, alespoň za předpokladu, že je délka jejich denní pracovní doby 3 hodiny a více.

Nárok na dovolenou při zkráceném úvazku

Začátkem roku nastala změna týkající se výpočtu dovolené při zkráceném úvazku. V minulosti měli lidé pracující na zkrácený úvazek nárok na dovolenou v délce 4 týdny, stejně jako běžní zaměstnanci. Počet dní dovolené při zkráceném úvazku se však mohl lišit.

Práce na zkrácený úvazek může být vhodná také jako doplněk ke stávajícímu zaměstnání.
Práce na zkrácený úvazek může být vhodná také jako doplněk ke stávajícímu zaměstnání.

Člověk, který pracoval 4 hodiny denně 5 dní v týdnu, měl nárok na 20 dní dovolené (4 týdny). Pokud však zaměstnanec pracoval například jen 2 dny týdně, měl nárok pouze na 8 dní dovolené. Rozdíl ve výpočtu dovolené při zkráceném úvazku závisel na tom, zda zaměstnanec pracoval méně hodin denně, nebo méně dní v týdnu.

Výpočet dovolené při zkráceném úvazku (do konce roku 2023):

 • počet odpracovaných dní za týden × počet týdnů dovolené = počet dní dovolené

V roce 2023 se dovolená u zaměstnanců vypočítává na základě odpracovaných hodin za týden, nikoliv dní, jak tomu bylo dříve. Tato změna se pochopitelně dotkne zejména lidí pracujících na zkrácený úvazek.

Výpočet dovolené při zkráceném úvazku 2023

V roce 2023 se dovolená při zkráceném i běžném úvazku vypočítává dle odpracovaných hodin týdně (novela zákona č. 285/2020 Sb.).

Výpočet dovolené při zkráceném úvazku

 • týdenní pracovní doba (počet hodin) × počet týdnů dovolené = počet hodin dovolené

Pro většinu zaměstnanců pracujících na plný úvazek se nic nezměnilo, jelikož týdenní pracovní doba je zpravidla 40 hodin (8hodinná pracovní doba 5 dní v týdnu) a délka dovolené tedy činí 160 hodin (40 hodin týdně × 4 týdny = 20 pracovních dní dovolené).

V případě zkráceného úvazku bude dovolená kratší. Zaměstnanec pracující 4 hodiny 5 dní v týdnu (20 hodin týdně) má nyní nárok pouze na 80 hodin dovolené (20 hodin týdně × 4 týdny).

Zkrácený úvazek a práce přesčas

U zaměstnanců na zkrácený úvazek se přesčasy řídí stejnými pravidly jako u zaměstnanců s klasickou pracovní dobou. Přesčas při zkráceném úvazku tedy nepředstavuje odpracování vyššího počtu hodin, než je stanovená pracovní doba, nýbrž dobu práce, která je vykonána nad rámec klasické týdenní pracovní doby (40 hodin týdně).

Za odpracování vyššího počtu hodin, než stanovuje zkrácený úvazek, bude tedy zaměstnanec odměněn pouze v rámci běžné mzdy. Nárok na příplatek nebo náhradní volno by vznikl pouze za předpokladu, že by zaměstnanec odpracoval více než 40 hodin za týden. Odměna zaměstnance se pak vypočítává na základě zaevidovaných odpracovaných hodin.

Jak je to s povinnými přestávkami při práci na zkrácený úvazek?

Jelikož zákoník práce stanovuje limit pro povinné poskytnutí pracovní přestávky na šest hodin nepřetržité práce, nárok na přestávku v práci při 6hodinové směně zaměstnanci ze zákona nevzniká.

Žádost o zkrácení pracovního úvazku – vzor

O zkrácení pracovního úvazku může zažádat každý, nicméně ne ve všech případech je zaměstnavatel povinný vyhovět. Podle § 241 zákoníku práce mají na zkrácení úvazku nárok:

 • těhotné ženy
 • osoby pečující o dítě mladší 15 let
 • osoby pečující o jinou osobu, která je závislá na cizí pomoci

Kdo nespadá do žádné z těchto kategorií a přesto je nespokojen s klasickou pracovní dobou, může zkusit pracovat jako OSVČ. V závislosti na předmětu podnikání stačí založit živnost vázanou, volnou nebo řemeslnou a začít podnikat na vlastní pěst. Zvážit lze také založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, popřípadě koupi ready-made společnosti, která start podnikání značně usnadní.

Zkrácení pracovního úvazku přináší možnost skloubit zaměstnání se studiem.
Zkrácení pracovního úvazku přináší možnost skloubit zaměstnání se studiem.

I lidé, kteří mají na zkrácení úvazku nárok ze zákona, musí sepsat oficiální žádost. Písemná žádost musí obsahovat hlavní důvody pro zkrácení pracovního úvazku a lze v ní rovnou uvést také požadovanou délku pracovní doby, popřípadě počet dní v týdnu, kdy lze pracovat. Níže je k dispozici vzor žádosti o zkrácení pracovní doby.

Stáhnout žádost o zkrácení pracovního úvazku – vzor >

Žádost o úpravu pracovní doby u výše zmíněných osob může zaměstnavatel odmítnout pouze z vážných provozních důvodů, které je případně povinen doložit. Konkrétní důvody zákoník práce neuvádí, nicméně problémy mohou nastat například u těžko nahraditelných zaměstnanců.

Nabídky práce na zkrácený a částečný úvazek

O zaměstnání na zkrácený úvazek mají zájem zejména lidé, jejichž časové možnosti jsou z různých důvodů omezeny. Jak takové zaměstnání najít? Nabídky práce na zkrácený úvazek si lze přehledně zobrazit například na portálech jobs.cz a cz.indeed.com. V kategorii Typ úvazku stačí vybrat zkrácený/částečný úvazek a hned se zobrazí aktuální nabídky.

TIP: Na co se ptát na pohovoru a jak se na něj připravit?

Práce na zkrácený nebo částečný úvazek v České republice zatím není příliš rozšířená, alespoň pokud se jedná o zkrácený úvazek u hlavního pracovního poměru. Jedním z důvodů je vyšší administrativní náročnost a s ní spojené ekonomické dopady na zaměstnavatele.

Přesto se počet lidí zaměstnaných na zkrácený a částečný úvazek rok od roku zvyšuje a lze tedy očekávat, že se postupně rozšíří i nabídka pracovních míst.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang