Odštěpný závod – co to je, založení, zrušení

Odštěpný závod je část společnosti, která je hospodářsky a funkčně samostatná. Jako odštěpný závod je zapsána do obchodního rejstříku, má vlastní IČO, sídlo a účetnictví. Nejčastěji se jedná o odštěpný závod zahraniční právnické osoby, který je zapsán do obchodního rejstříku České republiky. Co je odštěpný závod? Kdo je vedoucí odštěpného závodu? Jak na založení odštěpného závodu a jak na zrušení odštěpeného závodu?

Založení odštěpného závodu je ideální způsob, jak rozšířit českou firmu do zahraničí. Stejně tak v případě expanze zahraniční firmy na český trh. V těchto případech není třeba zakládat novou obchodní společnost. Stačí založení odštěpného závodu, které je podstatně rychlejší a jednodušší.

Co je odštěpný závod

Pojem odštěpný závod vymezuje zákon o obchodních korporacích. Jde o samostatnou účetní a hospodářskou jednotku, která má IČO, registraci na finančním úřadě a v případě zaměstnanců i na zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

Odštěpný závod vykazuje různé odlišnosti od klasických společností. Odštěpný závod především nemá právní subjektivitu, jen je pouze součástí svého zřizovatele. Nejedná se tedy o samostatný subjekt právních vztahů. Odštěpný závod si udržuje jistou dávku samostatnosti díky vedení samostatného účetnictví a odvodu daní.

Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod. 

Odštěpné závody se zapisují do obchodního rejstříku. Uvádí se k nim dodatek, aby bylo zřejmé, že se jedná o odštěpný závod. Název odštěpného závodu může být odlišný od samotného názvu firmy. Neměl by však být klamavý ani nijak jinak zavádějící.  

Odštěpný závod může být založen v Čechách i v zahraniční. Především v zahraničí jsou odštěpné závody populární, protože umožňují snadno proniknout na zahraniční trh bez nutnosti založit tzv. offshore společnost. Podmínkou je zapsání odštěpného závodu do obchodního rejstříku.

Založení odštěpného závodu

Při založení odštěpného závodu je nezbytné připravit několik dokumentů. Například výpis s informacemi o zřizovateli a jeho rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu, souhlas s umístěním sídla společnosti či výpis z katastru nemovitostí.

Pro založení odštěpného závodu je třeba podniknout tyto kroky:

  • podat návrh na zápis do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu
  • zaplatit registrační poplatek
  • zaregistrovat se na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
Odštěpný závod se řídí legislativou státu, kde sídlí. Pokud je založen v České republice, podléhá českým předpisům.

Dokumenty ze zahraničí musí mít soudní překlad do češtiny bez formálních závad. Pokud jsou všechny dokumenty v pořádku, trvá založení odštěpného závodu 2 až 3 týdny.

Pojmenování odštěpného závodu 

Pojmenování odštěpného závodu může být jiné než název mateřské firmy. Platná právní úprava výslovně nestanoví povinnost označovat odštěpný závod obchodní firmou podnikatele a dodatkem, že jde o odštěpný závod.

Nabízí se varianta pojmenovat odštěpný závod společnosti bez dodatku a odlišně od mateřské firmy. Název odštěpného závodu by však neměl být klamavý ani jinak zavádějící. Název firmy může zmiňovat také právní formu obchodní korporace.  

Výhody založení odštěpného závodu

Hlavní výhody založení odštěpného závodu jsou tyto:

  • rychlé a jednoduché založení i zrušení odštěpného závodu
  • není třeba skládat základní kapitál
  • jediným povinným orgánem je vedoucí odštěpného závodu
  • možnost využít výhod plynoucích ze smluv o dvojím zdanění
  • vhodná pozice pro rozšíření podnikání do dalších států EU

Podnikání zahraniční společnosti v České republice přes odštěpný závod je daňově výhodnější než skrze dceřinou společnost s.r.o. Převod zisku z odštěpného závodu do mateřské společnosti nepodléhá zdanění.

Vedoucí odštěpného závodu

Každý odštěpný závod musí mít vedoucího, který za společnost jedná, a má své vlastní IČO a sídlo. V čele závodu tak stojí tzv. vedoucí odštěpného závodu. Vedoucí je oprávněn jednat ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu.

Vedoucí odštěpného závodu při vykonávání své činnosti vystupuje jako zástupce zřizovatele, nejedná se tedy o samostatný statutární orgán. Vedoucí odštěpného závodu musí být zapsán v obchodním rejstříku. Svojí funkci vykonává nejčastěji jako zaměstnanec nebo na základě dohody o pracovní činnosti. Jaké jsou povinnosti jednatele společnosti popisuje tento článek.

Přestože je odštěpný závod zapsán v obchodním rejstříku, nemá právní subjektivitu. To znamená, že je věcí svého zřizovatele a není právnickou osobou jako např. akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným.

Zrušení odštěpného závodu

Jak probíhá zrušení odštěpného závodu? Vlastní činnost odštěpného závodu končí jeho zrušením. V době mezi zrušením a výmazem je však třeba zajistit souhlas příslušného finančního úřadu s výmazem odštěpného závodu. Zrušení odštěpného závodu je tak mnohem jednodušší než například likvidace s.r.o. Pokud mateřská společnost zanikne, odštěpný závod zaniká s ní, nelze ho oddělit.

TIP: V současné době je velmi oblíbené podnikání na internetu a mnoho potenciálních podnikatelů zajímá, jak začít. Návod Jak založit firmu přináší tento článek. Alternativou k založení společnosti je koupě ready made společnosti nebo společnosti s historií.

Při podnikání na internetu je vhodné zkontrolovat dostupnost internetové doményzaložit webové stránky apod. Pokud člověk nechce vlastní doménu, může se podívat na domény na prodej. Vymýšlení a ověření názvu firmy by měl zakladatel věnovat dostatek času, ačkoliv změna názvu firmy je případně také možná.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang