Změna v obchodním rejstříku – poplatek, jak provést?

O každé firmě je veden záznam v obchodním rejstříku – zákon přesně definuje, jaké údaje musí společnost do tohoto registru zanést. V případě, že se údaje změní, je povinností společnosti podat návrh na změnu v obchodním rejstříku. O jaké údaje se jedná, jak provést změnu zápisu a jak je to s poplatkem za změnu?

Obchodní rejstřík je veřejně přístupný záznam, který spravuje příslušný krajský soud (respektive městský soud v Praze). V tomto záznamu jsou shromažďovány zákonem stanovené informace o obchodních společnostech.

Pokud dojde ke změně údajů, je obchodní společnost povinna bez zbytečného odkladu doručit návrh na změnu zápisu do obchodního rejstříku.

TIP: Založení obchodní společnosti se neobejde bez souhlasu s umístěním sídla.

Změna údajů v obchodním rejstříku

Toto jsou situace, ve kterých je třeba podat návrh na změnu v obchodním rejstříku:

Zákonnou povinností jednatele/členů představenstva obchodní společnosti je také uložit účetní závěrku do sbírky listin příslušného soudu. Dále je třeba uložit také návrh na rozdělení zisku. Tyto dokumenty se podávají v elektronické podobě.

TIP: Ti, co potřebují zrušit svou společnost, se dozví všechny potřebné informace v článku o likvidaci společnosti.

Jak provést změnu v obchodním rejstříku

V případě nutnosti změny zápisu v obchodním rejstříku bývá prvním krokem svolání valné hromady či statutárního orgánu k projednání návrhu na změnu. Následně je třeba připravit všechny potřebné dokumenty. Když je návrh připraven, nadchází čas na jeho samotné podání u krajského (resp. městského) soudu.

Jako doklady ke změně v obchodním rejstříku musí společnost předložit listiny o skutečnostech, které mají být do rejstříku zapsány. Jedná se o listiny, které prokazují skutečnosti, o nichž se v návrhu na zápisu v obchodním rejstříku jedná.

TIP: Pro firmu je velmi důležitý její název. Jak vytvořit název firmy je popsáno v tomto článku.

Poplatek za změnu v obchodník rejstříku

Se zápisem do obchodního rejstříku jsou spojené také poplatky. Prvozápis stojí 6 000 Kč. Při změně údajů, jako je například změna sídla firmy, musí obchodní společnost uhradit menší poplatek: ve výši 2 000 Kč. V případě, že firma podává návrh na výmaz z obchodního rejstříku, je od poplatku osvobozena.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang