Přihlášení na úřad práce – jak na registraci, návod 2024

I když se většina lidí na návštěvu úřadu práce netěší, přihlášení na tento úřad může přinést i různé výhody a benefity. Proč se tedy přihlásit a existuje lhůta pro přihlášení na úřad práce? Co obnáší proces registrace a následné schůzky?

Skoro každý člověk se někdy dostane do situace, kde je vhodné nahlásit se na úřad práce. Někomu se to stane hned po škole, pokud si ještě nestihl domluvit práci. Status studenta člověk ztratí na konci srpna posledního ročníku.

Dalším případem jsou lidé, kteří dostali výpověď, nebo z jiného důvodu ztratili práci a na úřadě práce jsou v období, kdy hledají novou práci. Sice to není nic příjemného, ale dá se to řešit a úřad práce dobu hledání nové práce výrazně ulehčí a to i z finančního hlediska.

Méně lidí, nicméně stále nezanedbatelný počet, už má práci domluvenou, akorát jim nenavazuje na předchozí zaměstnání, a tak jsou v mezidobí registrováni na úřadu práce. Hlavním důvodem v tomto případě jsou obvykle finance. To se stává například při výpovědi dohodou.

Další podíl tvoří rodiče po mateřské dovolené. Pokud nemají domluvené zaměstnání, tak se obvykle na úřad práce hlásí tak, aby to krásně navazovalo. I s tímto tento článek pomůže.

Jak je vidět, důvodů pro přihlášení na úřad práce může být hned několik, proto je potřeba zvážit každý případ samostatně, ale obvykle je vhodné se na úřad přihlásit.

Lhůta pro přihlášení na úřad práce

Přihlášení na úřad práce není povinné, ale je to právo občana a většinou se vyplatí ho použít. Lhůta pro přihlášení na úřad práce tedy neexistuje. Je vhodné zvážit každý případ individuálně a až po té se rozhodnout, zda se registrovat či nikoliv. Ke správnému rozhodnutí je důležité znát důležité informace, které jsou k naleznutí níže.

Pokud se člověk nepřihlásí, musí sám platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Toto pojistné se hradí ve výši 2 552 Kč měsíčně pro rok 2024. Registrovaný také dostává finanční podporu. Je potřeba si zjistit potřebné informace a následně zvážit výhody a nevýhody.

Vhodný čas pro registraci na úřad práce je tudíž do 3 dnů od ukončení pracovního poměru nebo konce statusu studenta, aby platby zdravotního pojištění navazovaly. Aby nevznikl nedoplatek na pojištění, je nutné přihlásit se do 30 dnů. Je tudíž třeba jednat poměrně rychle a zbytečně neotálet.

Co si vzít k registraci na úřadu práce

Bohužel se v dnešní době stále nedá přihlásit na úřad práce online. Při první návštěvě je dokonce nutné dojít na pobočku v místě trvalého bydliště. Pokud se někomu hodí mít další schůzky někde jinde, dá se to na úřadě domluvit. Také je potřeba vědět, jaké doklady si má člověk donést. Liší se to dle situace. Ty jsou podrobněji popsány níže ve článku.

Při ukončení pracovního poměru je potřeba dorazit s:

 • občanský průkaz
 • výpověď nebo ukončení dohody
 • zápočtový list
 • potvrzení o výši průměrného výdělku
 • evidenční list důchodového pojištění

Čerstvý absolvent by měl donést:

 • občanský průkaz
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Po ukončení nebo přerušení samostatně výdělečné činnosti:

 • občanský průkaz
 • potvrzení o ukončení živnosti
 • potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění
 • potvrzení o době účasti na vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Tyto doklady jsou potřeba a nelze se bez nich registrovat, proto je potřeba na ně myslet a nezapomenout je doma.

Elektronické formuláře k přihlášení na úřad práce online

Při registraci se musí vyplnit několik formulářů. Úřad práce formuláře nabízí k naleznutí i online, lze je tedy vytisknout předem a v klidu doma připravit. Zcela elektronické přihlášení na úřad práce bez nutnosti osobní návštěvy není možné. Pokud člověk nemá čas nebo tiskárnu, není to žádný problém a dokumenty dostane na přepážce. a následně je vyplní.

Toto všechno je dobré stihnout ve lhůtě pro registraci na úřad práce, která sice není stanovená, ale je ideální registrovat se do tří dnů po ztrátě zaměstnání.

Co je tedy potřeba vyplnit?

 • žádost o zprostředkování zaměstnání
 • žádost o podporu v nezaměstnanosti
 • potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného

Toto je první krok k registraci, bohužel se nejde na úřad práce přihlásit elektronicky, ale dokumenty si člověk může předpřipravit doma. Po tomto prvním kroku následuje několik dalších věcí, které jsou detailně popsány níže.

Pravidla evidence

Evidovaný musí přijmout pracovní místo nabízené úřadem práce, pokud odpovídá zdravotnímu stavu, kvalifikacím a dopravní dostupností uchazeče. Zároveň musí činit alespoň 80 % stanovené týdenní pracovní doby úvazku na dobu neurčitou dobu určitou delší než 3 měsíce

Pokud evidovaný místo odmítne (samozřejmě bez vážných důvodů) nebo odejde ve zkušební době, hrozí mu sankční vyřazení. Opětovné přihlášení na úřad práce je možné až za půl roku od nastoupení do práce.

Samozřejmě je doporučováno hledat si práci i sám. Je jedno jestli na internetu, od kamarádů, nebo ještě nějak jinak. Uchazeč si tak může najít lepší práci a může se vyhnout nutnosti nastoupit do zaměstnání, kam se mu úplně nechce. Tuto možnost se nevyplatí zanedbávat. Je vhodné odpovědět na více inzerátů, potom existuje větší pravděpodobnost, že se podaří práci získat.

Dalším krokem je určitě dobře napsaný strukturovaný životopis. Ten by měl být sice stručný, ale měl by také obsahovat nejdůležitější pracovní zkušenosti a vzdělání uchazeče o zaměstnání. Správně napsaný vzor životopisu je zárukou úspěchu.

K získání nového zaměstnání pomůže dobře napsaný průvodní dopis k životopisu, jenž plní funkci úvodního dopisu a prvního kontaktu s personalistou.

Také se dá začít podnikat přes internet, pokud se člověk chce soustředit na vlastní podnikání. Na internetu je spousta návodů, jak začít a na co si dát pozor. Když má člověk plán, potřebuje najít odvahu a udělat první krok. Výhodou vlastního podnikaní je, že je člověk sám sobě pánem.

Podpora v nezaměstnanosti a přivýdělek

Podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti jsou dvě:

 1. Člověk musí být registrován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
 2. Dále musí splnit povinná doba důchodového pojištění. Ta se musí splnit zaměstnáním anebo jinou výdělečnou činností v minimální délce 12 měsíců během posledních 2 let.

Tyto podmínky existují proto, aby podporu dostal pouze člověk, který se ocitl ve špatné situaci, avšak snaží se ji řešit a aktivně hledá práci. Jinak by šlo podporu poměrně jednoduše zneužívat. Výše podpory se počítá z měsíčního platu a časem se snižuje. Tím systém nezaměstnaného motivuje k rychlému nástupu do práce.

Pokud si chce člověk přivydělat peníze a zároveň dostávat podporu, musí si najít tzv. nekolidující zaměstnání. Aby bylo zaměstnání nekolidující, musí splňovat následující podmínky:

 • měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu stanovené minimální mzdy
 • výkon tohoto zaměstnání nesmí být překážkou pro součinnost s ÚP a přijetí vhodného zaměstnání

Pokud zaměstnání tyto podmínky nesplňuje, člověk přijde o podporu. Na tohle se vyplatí dávat si pozor. Pokud si člověk není jistý, zda se jedná o nekolidující zaměstnání, není ostuda se zeptat a poradit se.

Ukončení evidence na úřadu práce

Nezáleží na tom, jak si klient najde uplatnění na plný úvazek, musí to nahlásit minimálně 1 den před nástupem do zaměstnání. Tím proces dobrovolného vyřazení z evidence úřadu práce ještě nekončí.

Dále musí do lhůty dlouhé 8 dnů od zahájení práce doložit pracovní smlouvu. Následně vyplní žádost o vyřazení z evidence úřadu práce a obdrží potvrzení o vedení na úřadu práce pro nového zaměstnavatele. Tím proces dobrovolného vyřazení skončil.

Jak je psáno výše k ukončení evidence může dojít i nedobrovolně, a to při nesplnění podmínek a nedodržení pravidel. Opětovné přihlášení je možné až za šest měsíců, tím člověk ztratí spoustu výše zmíněných výhod. Jednou z nich je i již zmiňovaná finanční podpora. Proto je opravdu vhodné znát pravidla a dodržovat je. Čekat půl roku na opětovné přihlášení se nevyplácí.

Přihlášení cizince na úřad práce

Přihlášení cizince na ÚP je speciální případ. Zaměstnavatel musí v případě, že nový zaměstnanec nemá české občanství, nahlásit zaměstnance na úřad práce nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Zaměstnavatel je také povinen vést si evidenci cizinců včetně některých dokumentů, kteří pro něj pracují.

Například kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR je zaměstnavatel povinen uchovávat po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání cizince. Pokud by do firmy přišla kontrola může tyto dokumenty požadovat.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang