Výpočet podpory v nezaměstnanosti – výše, žádost

Zjistit výši podpory v nezaměstnanosti je jednodušší než se na první pohled může zdát. Jedná se o procentuální část z čistého výdělku v posledním zaměstnání. Do situace, kdy člověk podporu v zaměstnanosti potřebuje, se dá dostat mnoho způsoby. Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti? A kdy chodí podpora v nezaměstnanosti?

Prvním krokem při ztrátě zaměstnání obvykle bývá zjistit, zda a kdy mám nárok na podporu. Je to poměrně jednoduché, ale podmínky podpory v nezaměstnanosti mají několik výjimek.

Proto pokud si člověk není jistý, nebo má jakékoli problémy ohledně nároku na podporu v nezaměstnanosti, výše podpory v nezaměstnanosti, nebo délky podpory v nezaměstnanosti, není nic jednoduššího než se zeptat na úřadu práce. Stejně tam pak člověk musí zajít.

Níže v článku jsou vypsané jednoduché podmínky podpory v nezaměstnanosti, takže po přečtení článku, by to mělo být každému čtenáři jasné.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Ne každý má nárok na podporu v nezaměstnanosti, proto je nejdříve nutné zjistit zda daný člověk může podporu v nezaměstnanosti vůbec dostat. Má to hned několik podmínek:

 • občanství ČR
 • bydliště na území ČR
 • platba 12 měsíců důchodového pojištění v rozhodném období pro výpočet podpory v nezaměstnanosti (tedy 2 roky)

Pokud byl člověk zaměstnán nebo podnikal, tak je jasné, jestli má za rozhodné období pro výpočet podpory v nezaměstnanosti splněných 12 měsíců důchodového pojištění, a tudíž má nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Kdo další má nárok na podporu v nezaměstnanosti? Do těchto 12 měsíců se počítá i tzv. náhradní doba zaměstnání. Za to se považuje:

 • osobní péče o dítě ve věku do 4 let
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 • osobní péče o osobu se střední až úplnou závislostí na pomoci od jiné osoby (trvale spolu bydlí), nebo péče o dítě do 10 let s lehkou závislostí
 • příprava osoby se zdravotním postižením k práci
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby s akreditací Ministerstva vnitra

Tak a to je celé. Teď už je jasné, kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti a kdo ještě potřebuje nějakou dobu pracovat. Pokud člověk zjistil, že má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pak si o ni musí požádat na úřadu práce.

Úřad práce a podpora v nezaměstnanosti

Prvním krokem k získání podpory v nezaměstnanosti je registrace na úřadu práce a o podporu v nezaměstnanosti požádat. Poprvé se člověk musí dostavit na pobočku v místě svého trvalého bydliště, ale poté si může další schůzky domluvit i na jiném úřadě práce. Tam je také nutné donést určité dokumenty a doklady. Formuláře se dají vytisknout doma, nebo si vzít vytištěné na pobočce.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Žádost o podporu v nezaměstnanosti je formulář, který je společně s žádostí o zprostředkování zaměstnání nutné přinést s sebou na úřad práce. Bez těchto formulářů člověk nedostane podporu v nezaměstnanosti.

Oba tyto formuláře jsou k naleznutí na internetu, takže si je člověk může vytisknout a doma v klidu vyplnit. Pokud však uchazeč nemá přístup k tiskárně, nebo se tím nechce doma zabývat, může si vzít již vytištěné formuláře na pobočce a vyplnit je tam.

S žádostí o podporu v nezaměstnanosti se musí člověk dostavit na úřad práce. S sebou musí vzít ještě:

 • občanský průkaz
 • doklad o ukončení pracovního poměru
 • zápočtový list
 • potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání, nebo o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení

Kdy podat žádost o podporu v nezaměstnanosti? Není pevně stanoven termín, kdy zažádat, ale doporučuje se podat žádost o podporu v nezaměstnanosti do tří dnů od ukončení pracovního poměru, nebo od ukončení podnikání. Výhoda této krátké doby je, že podpora bude navazovat na předchozí zaměstnání. Nevznikne tedy žádný nedoplatek na pojištění.

Registrace na úřadu práce má své výhody, ale i nevýhody, které je potřeba vyřešit.

Takže se nevyplatí otálet a zbytečně přemýšlet. Stačí vyplnit dva formuláře, vzít potřebné doklady a vyrazit na pobočku úřadu práce v místě bydliště. Tím se člověk přihlásí na úřadě práce a k tomu se vztahují i nějaké povinnosti. Je více než vhodné si o tom něco přečíst.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na několika faktorech a nelze očekávat nějaké závratné částky, ale lepší něco než nic.

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti? Výpočet podpory v nezaměstnanosti závisí na věku uchazeče, čistém příjmu a způsobu ukončení pracovního příjmu. Po zadání do vyhledávače „podpora v nezaměstnanosti kalkulačka“ se objeví několik stránek, kde je možné nechat si udělat výpočet podpory v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na průměrném měsíčním čistém příjmu, nebo v případě OSVČ na posledním vyměřovacím základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Vždy se jedná o nějakou procentuální část. Jejich výše:

 • první a druhý měsíc 65 % z čistého výdělku
 • třetí a čtvrtý měsíc 50 % z čistého výdělku
 • další měsíce do konce podpůrčí doby 45 % z čistého výdělku

Ovšem zase to má háček. Pokud zaměstnanec podá výpověď nebo ukončí pracovní poměr dohodou, pak je výše podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu pouze 45 % z čistého měsíčního příjmu.

I toto pravidlo má výjimku. Pokud člověk podá výpověď ze zdravotních důvodů a podporu v nezaměstnanosti bude pobírat, pak nebude krácena a zůstane na standartní výši. Takže výpověď ze zdravotních důvodů a podpora v nezaměstnanosti není problém.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vůbec nemá ten, kterému byl ukončen pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem.

Teď už je jasné jaký výpočet podpory v nezaměstnanosti kalkulačka na podporu v nezaměstnanosti provádí. Je dobré mít nad ní kontrolu a přehled. Pokud někdo jásá, že bude mít vysokou podporu, tak mu to zkazil úřad práce. Podpora v nezaměstnanosti má totiž svůj strop.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti 2023

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrné měsíční mzdy. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je její 0,58 násobek. Vždy je částka stanovena na jeden kalendářní rok. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti 2023 je tedy 22 798 Kč.

To znamená, že i pokud je procentuální část vyšší než 21 488 Kč, stejně člověk dostane pouze tuto částku. Nikdy nedostane více než již zmiňovaných 21 488 Kč. Bohužel to není moc peněz, proto je potřeba šetřit na nákupech i na energiích. Zkrátka všude, kde se dá.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Délka podpory v nezaměstnanosti závisí na věku nezaměstnaného. Konkrétně se jedná o dvě hranice a to 50 a 55 let. Čím je člověk starší, tím více měsíců může podporu pobírat. Jednotlivé délky:

 • Osoba mladší 50 let má délku podpory v nezaměstnanosti 5 měsíců.
 • Osoba od 50 let do 55 let má délku podpory v nezaměstnanost 8 měsíců.
 • Osoba starší 55 let má délku podpory v nezaměstnanost 11 měsíců.

Další problém se může vyskytnout, pokud člověk dostal odstupné, odbytné, nebo odchodné. Nejdříve se musí zjistit, kolika násobek průměrného měsíčního výdělku to je, a poté se vyplácení podpory odloží o daný počet měsíců. Výhoda je, že se jenom odloží, takže o podporu v nezaměstnanosti člověk nepřijde.

Výplatní termín podpory v nezaměstnanosti 2023

Kdy chodí podpora? Bohužel není stanovené žádné pevné datum vyplácení podpory v nezaměstnanosti a každá pobočka to má jinak. Jediné na co se dá trošku spolehnout, je podobné datum vyplácení podpory v nezaměstnanosti po celou dobu jejího braní. Akorát se musí brát ohledy na pracovní dny a svátky.

Je tedy různé, kdy chodí podpora, ale obvykle se výplatní termín podpory v nezaměstnanosti 2023 pohybuje někde v první půlce měsíce.

Opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti

Opakovaná podpora v nezaměstnanosti je možná, ale opět má i tato opakovaná podpora v nezaměstnanosti svoje podmínky. Rozhodné období pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je dvouleté. Tudíž pokud bral člověk podporu déle než před dvěma roky, pak postupuje stejně, jako kdyby žádnou nebral. Žádné změny se ho tedy netýkají.

V opačném případě tedy pokud bral podporu v nezaměstnanosti v posledních dvou letech, má nárok na podporu v nezaměstnanosti jen tehdy, pokud mezitím pracoval šest měsíců. Samozřejmě se zase počítá i náhradní doba zaměstnání. Pokud nemá odpracovaných šest měsíců, tak bohužel opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti mizí.

Podpora při rekvalifikaci

Výše podpory při rekvalifikaci je opět procentuální část z průměrného čistého měsíčního příjmu, nebo v případě OSVČ posledního vyměřovacího základu, přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Tentokrát se jedná o výši 60 %.

Stejně jako u podpory v nezaměstnanosti je i u podpory při rekvalifikaci určená maximální částka, kterou nelze přesáhnout. Tentokrát je to 0,65 násobek průměrné mzdy.

Avšak pozor – schválením rekvalifikačního kurzu nevzniká automaticky nárok na podporu při rekvalifikaci.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang