Průvodní a motivační dopis – jak napsat, vzor 2024

Ne nadarmo se říká: ,,První dojem je jen jeden.“ Průvodní dopis k životopisu je první kontakt s personalistou. Může připsat plusové body, zvýšit šanci na pohovor a nastartovat novou kariéru. V opačném případě personalistu odradí a šance na nové zaměstnání se tak sníží. Jak napsat lákavý průvodní dopis? Jak si získat personalistu?

Průvodní dopis může kladně zabodovat. Zvyšuje šanci, jak udělat nejlepší první dojem a jednoduše si najít novou práci. Napsání průvodního dopisu je třeba zvládnout podle jeho znaků a charakteristických rysů.

Tento článek nabízí návod, jak napsat průvodní dopis, co by měl obsahovat a čemu se raději vyhnout. Pak už je na uchazeči, zda ví, jak se chovat na pohovoru a jak uspět.

Co je průvodní dopis a jaké jsou rozdíly motivačního dopisu

Průvodní dopis k žádosti o zaměstnání někdy bývá zaměňován za motivační dopis. Motivační dopis vychází ze slova motivace – tedy motivace k novému zaměstnání. Průvodní dopis ale také kombinuje motivaci, stručnost a jasnost.

Plní funkci úvodního dopisu – první kontakt s personalistou. Motivační dopis tvoří stejně důležitou součást jako průvodní dopis, jak okouzlit personalistu a dostat šanci na pohovor. V takovém dopisu je možné se rozepsat.

7 znaků motivačního dopisu

Konkrétní znaky, které odlišují motivační dopis od průvodního.

 1. vyžaduje se pro odpovědné pozice – manažeři,
 2. samostatný dokument,
 3. formát PDF,
 4. adekvátní oslovení,
 5. méně informací o vás, více o dané společnosti,
 6. něco navíc – obdiv webových stránek, zajímavosti o společnosti,
 7. výzva, nápad, přínos pro společnost.

Průvodní dopis má také několik znaků, které jsou rozebrány níže.

3 znaky průvodního dopisu k životopisu

Stručné znaky, co tvoří průvodní dopis.

 1. vždy je vyžadován,
 2. uvádí se v těle e-mailu,
 3. krátký formát – několik vět.

Průvodní dopis se přikládá k životopisu a motivačnímu dopisu.

Průvodní dopis k životopisu má postavení dopisu s motivací. Doplňuje životopis a motivační dopis, poukazuje na zaslané přílohy.

Na rozdíl od vzoru profesního životopisu, který by měl být stručný a psaný heslovitě, v průvodním dopisu se člověk může více rozepsat o tom, co ho vedlo se na danou nabízenou pracovní pozici přihlásit. Také zde může více upozornit na svoje přednosti a zkušenosti.

Ztráta zaměstnání umí zaskočit. Průvodní dopis k žádosti o zaměstnání je ten správný směr, jak se vydat za novou příležitostí.

Jak se píše průvodní dopis a jeho charakteristické rysy

V této části jsou uvedeny charakteristické rysy, jak se píše průvodní dopis a co je důležité v něm zakomponovat.

Formální jazyk, formálnost – profesionální přístup:

 • vhodné oslovení (příjmení 5. pád, oslovení titulem),
 • vykání,
 • korektní vyjadřování,
 • odměřený přístup s pokorou.

Stručně a jasně – krátké věty:

 • koncept kratšího formátu,
 • nejdůležitější informace,
 • žádné zbytečnosti – času je málo, personalista čte denně několik průvodních dopisů.

Gramatika a stylistika – pozor na překlepy a hrubky:

 • kontrola pravopisu,
 • několikrát si přečíst text nahlas,
 • nechat text přečíst někým jiným,
 • ověřit si pravopis např. na nechybujte.cz či prirucka.ujc.cas.cz.

Originalita – v této části se dodržuje:

 • vždy nový průvodní dopis,
 • souznění se společností,
 • nikdy jeden dopis pro všechny – personalista je odborník, takovou věc pozná a může to sebrat šanci na získání nové práce.

Charakteristické rysy jsou podstatné, aby průvodní dopis plnil funkci – zainteresování personalisty.

Jak napsat průvodní dopis k životopisu – co v něm nesmí chybět

Jak napsat průvodní dopis? V této části je rozepsaných 6 bodů, které by měl průvodní dopis obsahovat a čemu je lepší se vyvarovat.

1. Oslovení

První části je oslovení, které by mělo být formálního rázu. Příjmení se uvádí v 5. pádu.

Ukázka: Vážená paní Novotná, Vážený pane Chaloupko, (pan Chaloupka), Vážený pane inženýre, (Ing. Pavel Veselý) – není vhodné kombinovat titul a příjmení, titulem bakalář se neoslovuje.

Dobrý den, pane Vocápku, – kombinace oslovení a pozdravu se za poslední dobu velmi rozšířilo. Základy této kombinace vychází z mluvené komunikace. Považuje se ale za neformální. Nicméně mluvená komunikace má sílu ovlivňovat, tudíž pozdravem ,,Dobrý den“ se nic nepokazí.

2. Pozice a místo nalezené nabídky

V této části se píše, o jakou pozici máte zájem, uvádí se místo a portál inzerovaného volného místa. Je na místě pracovat s informacemi z inzerátu a případně si zkusit dohledat nějaké bližší informace i na webových či sociálních stránkách daného zaměstnavatele.

Taková aktivita ukazuje iniciativu od potenciálního zaměstnance, která je vždy oceněna.

3. Motivace pro novou práci

Je třeba myslet na stručnost. Není dobré zahltit personalistu dlouhým textem o všech svých schopnostech a zkušenostech. Je potřeba se soustředit na propojení znalostí a dovedností s pozicí, na kterou člověk píše průvodní dopis. Je možné uvést chuť se vzdělávat, prohlubovat nebo zdokonalovat své znalosti.

co je průvodní dopis
Průvodní dopis je první kontakt s personalistou.

4. Odlišení se

Je žádoucí si odpovědět na tyto otázky, opět hraje roli výstižnost a nejdůležitější fakta:

 • Proč jste vy nejvhodnější kandidát na pozici?
 • Co umíte skvěle a odlišuje vás od ostatních?
 • Můžete nabídnout něco navíc?

V této části je potřeba se zaměřit na to, co právě člověk dělá a čím bude přínosem pro společnost.

5. Pár dovedností závěrem, výzva k akci, uvedení přílohy

Závěrem lze zmínit pár vedlejších dovedností. Je dobré pamatovat, že méně je někdy více.

Výzva k akci: Budu se těšit na osobní setkání s Vámi. Budu se těšit na pohovor s Vámi.

V závěrečné části se píše, že v příloze je zaslán životopis a motivační dopis.

6. Rozloučení, jméno

Vsaďte na jistotu: S pozdravem a vaše jméno.

Za rozloučením: S pozdravem se neuvádí čárka, pod rozloučení uveďte vaše celé jméno.

Pozor na dlouhé rozloučení a tlačení na pilu: S pozdravem a přáním hezkého dne a budu se těšit na brzkou reakci.

Průvodní dopis vzor 2024 – jak na to?

Průvodní dopis vzorčeský jazyk:

Vážený pane Jeřábku,

reaguji na Vaši nabídku volné pozice: copywriter – psaní článků, kterou jsem objevila na portálu práce.cz.

Již delší dobu sleduji Vaši obsahovou práci. Velmi ráda bych se stala členem týmu a přispěla svými texty k relevantnímu obsahu. Momentálně pracuji jako copywriter na volné noze, tvořím články. Intenzivně se vzdělávám. Absolvovala jsem stáž copywriting, kurz junior copywriter a získala certifikát bezchybné češtiny. Jsem nabitá čerstvými vědomostmi, jež bych ve Vaší firmě ráda uplatnila.

Pracuji svědomitě, samostatně, jsem flexibilní a nezaleknu se žádné výzvy. Další detaily mé práce, vzdělání a praxe naleznete v přiloženém životopisu a motivačním dopisu.

Budu se těšit na osobní setkání s Vámi.

S pozdravem

Daniela Pavlasová

Průvodní dopis vzoranglický jazyk:

Dear Mr. Crane

I am responding to your offer of a position of copywriter – writing articles, which I found on the portal práce.cz.

I have been following your company for a long time. I would very much like to become a member of the team and contribute my skills. I am currently working as a freelance copywriter and I love writing articles. I am learning intensively. I have completed a copywriting internship, a junior copywriter course and obtained a certificate in flawless Czech. I am full of fresh knowledge that I would like to apply in your company.

I work conscientiously, independently, am flexible and will not shy away from any challenge. Please find more details of my work, education and experience in the attached CV and cover letter.

I look forward to meeting you.

Sincerely

Daniela Pavlasová

průvodní dopis k životopisu
Průvodní dopis je nutné zkontrolovat a zamezit gramatickým chybám.

Stručnost, originalita, pozitivita – jak na lákavý průvodní dopis k žádosti o zaměstnání

Průvodní dopis spočívá v kombinaci motivace k nové práci, stručnosti, jasnosti a odkazu na zaslané přílohy. V tomto případě neplatí, že délka dopisu nahrává plusové body.

Není vhodné používat šablony, nic neříkající fráze a otřepané klišé z internetu. Je třeba být originální, dát kousek ze sebe a myslet na zaneprázdněnost personalisty.

Obsah průvodního dopisu k žádosti o zaměstnání vždy směřuje na konkrétního zaměstnavatele. Je dobré se zaměřit na pozitivní emoce a zdvořilost. Negace do takového dopisu nepatří. Je potřeba věnovat dostatek času textu a následné kontrole.

Člověk by měl zkrátka udělat ten nejlepší první dojem. Průvodní dopis je cesta za vysněnou prací, zlepšení života profesně i osobně. Při jeho psaní se vyplatí naladit pozitivně.

Nová práce je příležitost, otevírají se další možnosti, jak například pracovat z domova či na zkrácený úvazek.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang