Pracovní pohovor – jak se připravit, obléct a chovat

jak se připravit na pohovor

Pro každého uchazeče o zaměstnání je radostným okamžikem, když po rozeslání mnoho žádostí o zaměstnání dostane od potenciálního zaměstnavatele pozvánku k pohovoru. Znamená to, že uchazeč splňuje minimální požadavky pro danou práci. Pokud se však nepodaří zaměstnavatele zaujmout, může uchazeč o svou příležitost přijít. Jak se připravit na pohovor? Jak se obléct a chovat?

Pohovor dává šanci prokázat odborné znalosti a přesvědčit zaměstnavatele, že je uchazeč pro danou pozici nejvhodnější osobou. Na pohovor se musí člověk důkladně připravit a přistupovat k němu správným způsobem. Jak se připravit na pohovor?

Jak na pohovor? Oslovení zaměstnavatele a průzkum

Pokud má uchazeč zájem o konkrétní zaměstnání, první kroky směřují k oslovení potencionálního zaměstnavatele.

Průvodní dopis plní funkci pozvání na pohovor, uvádí se v těle emailu a odkazuje na přílohy. Pár větami by měl uchazeč zaujmout personalistu.

Tento dopis slouží jako profesní profil uchazeče o práci. V dopise uchazeč uvádí své schopnosti, dovednosti a zkušenosti, které získal. Je to první kontakt s personalistou, zasílá se v příloze.

Člověk by měl optimalizovat svůj životopis, aby získal více pozvánek na pohovor. Měl by vyjmout dovednosti a klíčová slova z popisu práce a zahrnout je do svého životopisu. Uchazeč by měl poznat systém sledování uchazečů a podle něj vylepšit vlastní životopis.

Průzkum – klíčové, jak se připravit na pohovor

Výkon při pohovoru do značné míry závisí na tom, jak se člověk dobře připraví. Uchazeč by to neměl nechat na poslední chvíli.

 • Zaměstnavatel

Uchazeč musí ukázat, že podniku rozumí více než jen základním informacím. Je dobré provést ověření názvu firmy. A zjistit odpovědi na tyto otázky: „V jakém odvětví působí? Jakým výzvám čelí? Kdo jsou jeho konkurenti? Jaké významné projekty v poslední době dokončil? Jaká je její kultura a hodnoty?“

Tento druh znalostí svědčí o skutečném zájmu.

 • Role

Člověk by si měl přečíst znovu popis pracovní pozice, a pokud vyplnil formulář žádosti, měl by si jej projít, aby si osvěžil paměť a uvědomil si, jak dovednosti a kvalifikace odpovídají dané pozici. Je velmi důležité, aby dokázal uchazeč vysvětlit, proč o danou práci stojí, že jí rozumí, a co je ještě důležitější, proč by si zaměstnavatel měl vybrat právě jeho a ne jiné kandidáty.

 • Porota pro pohovor

Uchazeč by se měl pokusit zjistit, kdo s ním bude vést pohovor. Tuto informaci může obsahovat e-mail s pozvánkou na pohovor. Může využít LinkedIn a sekci „O nás“ na webových stránkách společnosti a zjistit více o jejich profesních zájmech a zkušenostech. To může pomoci navázat kontakt s účastníky pohovoru a vytvořit pozitivní dojem.

4 druhy pracovních pohovorů

Existují různé druhy pracovních pohovorů. V některých případech stačí uspět pouze u jednoho z nich, abyste získali pracovní místo. V jiných případech, zejména u velkých zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají absolventy, se může člověk setkat s několika formami pohovorůprůběhu celého procesu podávání žádosti. Jak se připravit na pohovor a uspět?

1. Osobní pohovor

Osobní pohovor – tradiční a stále nejčastější forma pohovoru. Uchazeč se dostaví do kanceláře zaměstnavatele a jednotlivec nebo komise se zeptá na vhodnost pro danou práci. Osobní pohovory obvykle trvají od 45 minut do dvou hodin a mohou jim předcházet nebo po nich následovat testy a cvičení. Otázky mohou být založeny na silných stránkách nebo kompetencích.

2. Telefonický pohovor

Telefonické – často je zaměstnavatelé využívají na počátku přijímacího řízení k filtrování velkého počtu uchazečů. Pokud člověk uspěje, bude obvykle pozván na osobní pohovor nebo do hodnotícího centra. Člověk by měl očekávat, že telefonický pohovor bude trvat přibližně půl hodiny.

3. Online pohovor, video call

Online pohovor, video call –  stále oblíbenější u velkých zaměstnavatelů, zejména u přihlášek do programů pro absolventy. Video-pohovory mohou být živé nebo předem nahrané a trvají obvykle kolem půl hodiny. Stále častěji se používají v důsledku pandemie COVID-19, kdy se většina věcí přesunula na internet.

Online pohovor může trvat kolem půl hodiny.

4. Hodnotící centra

Hodnotící centra – umožňují zaměstnavatelům porovnat výkony mnoha uchazečů najednou. Assessment centra se člověk účastní společně s dalšími uchazeči a plní úkoly, jako jsou prezentace, týmová cvičení a psychometrické testy. Assessment centra obvykle trvají celý pracovní den a v poslední době jsou upravena tak, aby se konala online.

Jak se připravit na pohovor? Trénink k získání sebevědomí

Proč nácvik pohovoru? Ať už se při pohovoru člověk cítí naprosto sebejistě, nebo se mu z něj chce zalézt pod skálu, trénink pomůže odstranit trémy a vypilovat prezentaci.

Chce-li se člověk připravit, může požádat přítele nebo důvěryhodného kolegu, aby mu pomohl provést zkušební pohovor, který zahrnuje úvodní podání ruky a představení, řadu možných otázek a závěrečný scénář.

Pokud je člověk nervózní zejména z úsměvu, měl by požádat přítele, aby si zaznamenal celkovou řeč těla a na konci zkušebního pohovoru poskytl zpětnou vazbu.

Tato příprava a zpětná vazba mohou dodat sebevědomí k ještě úspěšnějšímu pohovoru.

Dalším důležitým bodem jsou otázky při pohovoru. To by měl zájemce považovat za jedno ze základních pravidel, jak se připravit na pohovor.

Mezi nejčastější otázky při pohovoru mohou patřit například:

 • „Proč chcete tuto práci?“
 • „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“
 • „Kde se vidíte za pět let?“

Člověk si může připravit i chytré otázky pohovory jsou obousměrné. Zaměstnavatelé očekávají, že se uchazeč bude ptát: chtějí vědět, že vážně přemýšlí o tom, jaké by to bylo pracovat u nich.

Zde je několik otázek, které by člověk měl zvážit a položit personalistům:

 • „Můžete vysvětlit některé z každodenních povinností na této pozici?“
 • „Jak byste popsal vlastnosti člověka, který by mohl být na této pozici úspěšný?“
 • „Kdybych byl na této pozici, jak by se hodnotil můj výkon? Jak často?“
 • „S jakými odděleními tento tým pravidelně spolupracuje? Jak tato oddělení obvykle spolupracují? Jak tento proces vypadá?“
 • „Jakým výzvám v současné době ve své funkci čelíte?“

Příprava otázek může být klíčová, jak uspět na pohovoru a udělat dobrý první dojem.

4 základní činnosti, jak se připravit na pohovor

Ve dnech před pracovním pohovorem by si měl člověk vyhradit čas na následující 4 činnosti:

1. Prozkoumání společnosti, aby mohl jít na pohovor s dobrou znalostí požadavků na danou pozici a toho, jak se na ni hodí díky svému vzdělání. Člověk by si měl přečíst recenze společnosti, aby se dozvěděl více o firemní kultuře a o tom, co o tomto zaměstnavateli říkají ostatní.

2. Příprava odpovědi na častou otázku: „Řekněte mi něco o sobě a proč máte zájem o tuto pozici v naší společnosti?“. Jde o to, aby člověk rychle sdělil, kdo je a jakou hodnotu společnosti a dané pozici přinese.

3. Uchazeč by si měl znovu přečíst popis pracovní pozice. Možná si ho bude chtít vytisknout a začít si podtrhávat konkrétní dovednosti, které zaměstnavatel hledá. Zamyslet se nad příklady ze své minulé a současné práce, které se s těmito požadavky shodují.

Připravit se na to, že bude dotázán na okamžiky, kdy v minulosti využil konkrétní dovednost. Měl by vyprávět příběhy s jasným označením – situace, úkol, činnost a výsledek. Napsat si před pohovorem několik příkladů může pomoci odpovědět kvalitně.

4. Trénink pracovního pohovoru. Neuvěřitelně účinným způsobem přípravy je skutečné procvičování odpovědí nahlas. Člověk je může říkat sám sobě nebo požádat přítele, aby pomohl otázky a odpovědi projít. Je možné požádat přítele o zpětnou vazbu k odpovědím. Člověk získá jistotu, jakmile si zvykne slova vyslovovat.

Neuvěřitelně účinným způsobem přípravy je skutečné procvičování odpovědí nahlas.

Co si vzít na pohovor?

Člověk by se měl soustředit na to, aby si s sebou vzal věci, které opravdu potřebuje. Předejde tak panice na poslední chvíli tím, že si vše připraví den předem, včetně materiálů k pohovoru a všech nezbytností, jako jsou například jízdenky na vlak, pokud potřebuje.

Než člověk vyrazí, měl by se ujistit, že má plně nabitý telefon (a notebook, pokud prezentuje), zamčené a načtené aplikace pro cestování a parkování a připravené telefonní číslo na vedoucího pohovoru pro případ, že by se cestou něco přihodilo (jak zjistit telefonní číslo osoby). Pro jistotu si může vzít s sebou nabíječku.

pracovní pohovor
Je dobré, aby si zájemce vše nachystal den dopředu.

Většina organizací na pohovoru poskytne vodu, ale je dobré si s sebou stejně vzít láhev pro případ, že člověk začne vysychat a v dosahu nebude sklenice.

Uchazeč by si měl vzít s sebou pozvánku na pohovor, protože na ní budou uvedeny všechny praktické údaje, které potřebuje, aby se dostavil na správné místo ve správný čas.

Ať byl uchazeč požádán, nebo ne, vždy by si měl přibalit několik dalších kopií životopisu pro případ, že by je potřeboval rozdat. Může také posloužit jako praktický pomocník, pokud člověk bude muset během pohovoru vyplnit nějaké další formuláře.

Uchazeč by si měl vzít s sebou také popis pracovní pozice – může se hodit, zejména na konci pohovoru, kdy uchazeč bude mít možnost klást vlastní otázky.

 Je dobré si přibalit následující věci, pokud je uchazeč má k dispozici:

 • testimoniály
 • ocenění a certifikáty
 • výstřižky z tisku
 • klíčové cíle a výsledky
 • průzkumy spokojenosti zákazníků
 • pochvalné dopisy
 • portfolio – kreativní pozice
 • doklad totožnosti (či doklad o bydlišti)
 • řidičský průkaz, pas nebo vízum

Na předvedení všeho nebude čas. Které příklady ukazují práci v nejlepším světle a které jsou pro danou práci nejrelevantnější? Vždy uchazeč může dát odkaz na své webové stránky.

Praktické tipy, jak se obléct na pohovor

Při zvažování, jak se obléct na pohovor, by se měl člověk řídit svým nejlepším úsudkem a příliš nad tím nepřemýšlet. Měl bys si vybrat takové oblečení, ve kterém se bude cítit pohodlně a sebejistě – nic, za co by se musel člověk tahat nebo co by se při cestě na pohovor snadno pomačkalo.

Praktické tipy, jak se obléct na pohovor:

 • Žádné odhalující oblečení a vše, co špatně sedí
 • Upravené a čisté oblečení
 • Elegantní a relativně konzervativní outfit
 • Kontrola, zda na sobě oblečení nemá skvrny, záseky, chlupy od domácích zvířat a díry
 • Oblečení by mělo být několik dní před pohovorem vyčištěné a připravené
 • Večer před pohovorem oblečení může člověk rozložit nebo pověsit. Mělo by být mimo dosah dětí, spolubydlících nebo domácích zvířat

Správné oblečení na pohovor by mělo dát najevo, že zájemce má přehled o tom, co daná pozice a společnost vyžadují, a že je schopen se do toho vžít.

Zájemce by měl zvážit, jaká osobnost a chování se vyžaduje na pozici, na kterou jde na pohovor – očekává se extrovertní nebo rezervovaný přístup, detailní nebo inovativní, kreativní nebo administrativní?

Jak sladit oblečení s pracovištěm?

Jelikož uchazeč by měl společnost prozkoumat, měl by mít následně představu o pracovišti a o tom, jaká úroveň formálnosti je vhodná. Uchazeč se může podívat na fotografie na jejich sociálních sítích, aby získal představu o tom, jak se lidé v kanceláři oblékají.

Při telefonických a online pohovorech by se měl člověk obléknout tak, jako by se jednalo o osobní pohovor. Když bude zájemce sedět v teplákách a snažit se působit profesionálně, pravděpodobně to nedopadne dobře.

jak se obléct na pohovor
Správné oblečení na pohovor by mělo dát najevo, že zájemce má přehled o tom, co daná pozice a společnost vyžadují, a že je schopen se do toho vžít.

Oblečení – jak se připravit na pohovor podle pracoviště

Na neformálnějších pracovištích je vhodné profesionálně vypadající neformální oblečení na pohovor. Jak se obléct na pohovor v takovém prostředí?

Pro ženy to může znamenat například:

 • Tmavé džíny, halenka a svetr
 • Sukně v délce ke kolenům a košile nebo halenka se zapínáním na knoflíky
 • Obě varianty lze nosit s lodičkami nebo podpatky, nehodí se boty s otevřenou špičkou

Na nákup nového dámského oblečení lze využít obchody jako Vero Moda, Chi chi London, Camaieu, Zara, C&A či pořídit na portálu Glami, které slouží jako platforma pro vyhledávání módy různých značek. Milovníci britské módy a nejen té, mohou navštívit online Boohoo obchod, která nabízí trendy oblečení na různé příležitosti a situace.

Pro muže to může znamenat:

 • Tmavé džíny nebo kalhoty a košile s knoflíky nebo polokošile
 • Jakékoli boty s uzavřenou špičkou, které jsou úhledné a čisté

Business casual na pracovišti je třeba, aby se zájemce obléknul podle dresscode. Jak se obléct na pohovor?

Pro ženy to může znamenat:

 • Černé nebo tmavě modré kalhoty nebo pouzdrová sukně
 • Košile na knoflíky a svetr nebo sako
 • Vhodné jsou lodičky nebo podpatky

Lodičky nebo podpatky mohou ženy pořídit například v Eobuv, čas na boty či na Humanic eshop.

Pro muže to může znamenat:

 • Černé nebo námořnické kalhoty s páskem, košile na knoflíky a kravata
 • Sako je volitelné
 • Oxfordky nebo mokasíny

Pokud je omezený rozpočet, může člověk využít slevové portály, aby zjistil jaké oblečení si může pořídit se slevou.

Na formální pracoviště se pro muže hodí oblek tmavé barvy. Pro muže to znamená kalhoty a sako s košilí na knoflíky a kravatou. Pro ženy to mohou být šaty na míru s odpovídajícím sakem nebo kalhoty či sukně s odpovídajícím sakem.

Muži mohou pořídit košile, kalhoty a obleky v Bandi Vamos.

Správné chování – jak se chovat na pohovoru?

Porota začne uchazeče posuzovat od okamžiku, kdy vstoupí do místnosti. Jak se chovat na pohovoru?

 • Zájemce by měl chodit rovně se vztyčenou hlavou a stát, dokud nebude vyzván, aby se posadil
 • Uchazeč by se měl usmívat a každému člověku v místnosti pevně podat ruku
 • Neměl by zapomínat, že řeč těla hodně vypovídá, proto je dobré udržovat po celou dobu pracovního pohovoru přímý oční kontakt
 • Místo toho, aby člověk složil ruce na hrudi, měl by si je položit ležérně na klín (bude tak působit vstřícně a sebevědomě)
 • Aby uchazeč nepůsobil nervózně, neměl by používat při mluvení gesta ani se netřást
 • Po celou dobu pohovoru by měl zájemce mluvit tichým, ale slyšitelným hlasem
 • Pozorně by měl člověk poslouchat tazatele, a když skončí, teprve potom začne mluvit on
 • Není vhodné přerušovat tazatele uprostřed rozhovoru
jak se chovat na pohovoru
Místo toho, aby člověk složil ruce na hrudi, měl by si je položit ležérně na klín.

9 tipů, jak uspět na pohovoru

Při přípravě na pohovor by měl zájemce přemýšlet o tom, jak se může ukázat v pozitivním světle.

9 tipů, jak uspět na pohovoru a udělat dobrý dojem:

 • Dochvilnost – pozdní příchod zvyšuje hladinu stresu a vytváří špatný první dojem, proto by se měl uchazeč snažit přijít včas
 • Pozitivita a nadšení – před pohovorem nebo po něm by se měl člověk chovat zdvořile a profesionálně ke všem zaměstnancům, se kterými se setká, a pokud je obzvláště nervózní – měl by si připomenout, že to nejhorší, co se může stát, je, že práci nezíská
 • Během pohovoru by měl zájemce odpovídat na otázky pozitivními výroky, být nadšený pro práci a vyhnout se pomlouvání svých předchozích zaměstnavatelů nebo vysokoškolských učitelů
 • Řeč těla – před pracovním pohovorem i po něm by měl uchazeč podat tazateli (tazatelům) pevný stisk ruky. Jakmile se posadí, sedět přirozeně, nehrbit se na židli ani se neopírat o stůl
 • Během celého pohovoru by člověk neměl zapomínat se často usmívat a udržovat oční kontakt
 • Jasnost – na všechny otázky se musí odpovídat jasně a stručně
 • Zájemce by měl doložit své nejdůležitější dovednosti, zkušenosti a úspěchy. Je přijatelné udělat před odpovědí na obtížnou otázku pauzu, aby si člověk dal čas na rozmyšlenou, nebo požádat o vysvětlení, pokud si není jistý, co otázka znamená
 • Při odpovídání by zájemce neměl mluvit příliš rychle
 • Na závěr by měl uchazeč zopakovat, že má o místo zájem, poděkovat a před odchodem jim ještě jednou potřást rukou a stále se usmívat
jak uspět na pohovoru podání ruky
Před pracovním pohovorem i po něm by měl uchazeč podat tazateli (tazatelům) pevný stisk ruky.

Jak na závěr pohovoru?

Je dobré, když si člověk udělá poznámky o otázkách, které byly položeny, a o tom, jak na ně odpovídal, dokud má pohovor ještě v čerstvé paměti. Pomůže to ještě lépe, jak se připravit na pohovor v budoucnu.

Po skončení pohovoru by si měl uchazeč zjistit, kdy bude informován o jeho výsledku, a poděkovat tazateli za to, že dal příležitost se pohovoru zúčastnit.

Jak na závěr pohovoru a připomenout se? Zájemce si může připravit dopředu návrh následné zprávy.

Několik dní po pohovoru je dobré poslat tazateli e-mail. Uchazeč tím tazateli dá najevo, že má o danou pozici stále zájem, připomene mu to společný rozhovor a bude moci připomenout všechny body, které se zapomněly zmínit.

Existují 3 možné výsledky pracovního pohovoru:

 • Úspěch – pokud bude nabídnuta práce

Zájemce by se měl ujistit, že je pro něj práce vhodná, a to tak, že ji probere s přáteli a rodinou, a než se rozhodne, zda ji přijme, překontrolovat si podrobnosti, jako je například výše platu, poloviční úvazek počet hodin či podmínky pro zkrácený úvazek a další.

 • Odmítnutí – pokud uchazeč neuspěje

Člověk by neměl být příliš skleslý, protože například zaměstnavatelé, kteří přijímají absolventy, dostávají na každou pozici velké množství žádostí. Člověk by měl napsat společnosti e-mail, poděkovat za příležitost a požádat o zpětnou vazbu z pohovoru, aby mohl příště zlepšit svůj výkon, jak se připravit na pohovor.

 • Další kroky – pohovory jsou obvykle závěrečnou fází přijímacího řízení, ale pokud se zaměstnavatel nebyl schopen rozhodnout, může pozvat znovu na druhý pohovor

Závěrečné shrnutí, jak se připravit na pohovor

Zopakování běžných otázek při pohovoru je skvělým nástrojem, jak se připravit na pohovor a jak uspět. Promýšlení těchto otázek pomůže prezentovat se výstižně, přesně a pozitivně. Člověk by si měl všímat svých dovedností a dosavadních úspěchů a přemýšlet, jak tyto body začlenit do svých odpovědí, aby dokázal, že může být pro společnost skvělou posilou.

Trénink může být dobrý pomocník, jak uspět na pracovním pohovoru a nepropadat nervozitě. Zájemce by měl promyslet, co si vzít na pohovor a dopředu si věci nachystat.

Uchazeč by si měl také zjistit, jak se obléct na pracovní pohovor. Existuje několik zcela konkrétních doporučení, jak se oblékat a neoblékat na pohovor.

Na první dojem nemá člověk druhou šanci a první dojem se vytváří během prvních 30 sekund. Člověk by měl vědět, jak vypadat, jak se chovat a co říkat na pohovoru, aby vynikl jako správný kandidát na pracovní místo.

A ještě jedna důležitá věc. Nikdy by člověk neměl lhát v životopise ani při otázce na zkušenosti při pohovoru.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang