Jak napsat životopis – vzor ke stažení zdarma 2024

Každý se alespoň jednou v životě ocitne v situaci, kdy hledá zaměstnání. Je proto důležité umět správně napsat strukturovaný životopis. Na dnešním konkurenčním trhu práce je pro získání dobře placené práce zásadní dobře zpracovaný životopis, který účinně prezentuje příslušné dovednosti a zkušenosti. Jaké zásady tedy při psaní životopisu dodržovat a čemu se raději vyhnout? A co je obsahem životopisu?

Sestavení strukturovaného životopisu vypadá na první pohled jednoduše. Pro získání dobrého zaměstnání, třeba i nejlépe placené práce v ČR, je dojem ze životopisu velmi důležitý. Personalisté si zvou k osobnímu pohovoru právě ty uchazeče o zaměstnání, jejichž profesní životopis je na první pohled osloví.

Jak napsat strukturovaný životopis – vzor

Je jedno, zda se jedná o hledání zaměstnání po ukončení studia nebo člověk hledá již několikáté zaměstnání v životě. V každé situaci by měl být člověk schopen napsat strukturovaný životopis tak, aby se za něj nemusel stydět.

Zaslaný životopis je totiž to první s čím se setká personalista v dané firmě při výběru uchazečů k osobnímu pohovoru. Životopis by měl být proto napsaný tak, aby se v něm mohl personalista jednoduše orientovat a během 30 vteřin z něj zjistit to, co potřebuje.

Při psaní strukturovaného životopisu je důležité dodržet několik zásadních pravidel. Vzor životopisu je vizitkou každého uchazeče o zaměstnání. V druhé polovině tohoto článku lze najít vzorovou šablonu správně napsaného životopisu. Online je samozřejmě dostupná spousta dalších šablon životopisů.

1. Vzhled

Na internetu je spousta vzorů strukturovaných životopisů ke stažení. Tyto šablony využívá velké množství lidí. Tím pádem životopis vypadá vizuálně stejně u několika desítek uchazečů o zaměstnání. Člověk by se proto měl z těchto online životopisů pouze inspirovat a vytvořit si svůj vlastní, originální vzhled.

Životopis nemusí být pouze v černo-bílém provedení. Člověk může zakomponovat také něco barevného. Je však potřeba si dávat pozor, aby se jednalo pouze o jednu další barvu. V jiném případě bude životopis spíše na první pohled od čtení odrazovat.

2. Jednoduchost

Říká se, že v jednoduchosti je krása. A to platí i o profesním životopisu. Již na první pohled by měl životopis vypadat jednoduše a osoba, která ho bude číst, by se v něm měla rychle orientovat. Je proto vhodné psát pouze heslovitě, ne v celých větách.

Pracovní zkušenosti a vzdělání by měly časově navazovat tak, aby byly přehledné. Není potřeba nějak dlouze ve větách popisovat, co člověk dělal nebo studoval. Je potřeba vybrat ty nejzajímavější a nejdůležitější informace.

Ty jsou totiž to nejdůležitější a můžou člověku zařídit pozvání k osobnímu pohovoru nebo případně i danou práci. Pokud má člověk tendenci se více rozepisovat, je lepší si to nechat do průvodního či motivačního dopisu, který se tradičně přikládá k životopisu.

3. Pravdivost

Lež má krátké nohy. V životopise by se neměly uvádět činnosti, které člověk ve skutečnosti neumí. Nijak to totiž nepomůžete, spíše uškodí. Je pravda, že papír snese všechno, nicméně je potřeba, aby si člověk dokázal vyhodnotit úroveň svých schopností a znalostí.

Pokud člověk uvádí do životopisu jazykové či počítačové dovednosti a neví jakou má úroveň, může využít různé testy na internetu online. Ty jsou schopny alespoň orientačně napovědět jakou má člověk úroveň například anglického jazyka po absolvování daného online testu.

Je velmi pravděpodobné, že již u osobního pohovoru personalista odhalí, zda uvedená úroveň odpovídá skutečnosti. A právě proto se musí v životopise uvádět pravdivé informace. Může z toho být totiž více problémů než užitku a navíc pěkná ostuda.

Je důležité, aby životopis na první pohled zaujal. Na osobním pohovoru si personalista jednodušeji přiřadí k uchazeči životopis ihned, jak ho uvidí.

Stručný životopis – vzor

Strukturovaný životopis by měl být v první řadě stručný. Je zbytečné vypisovat do něj všechny letní brigády během studijních let nebo jednoměsíční jazykové kurzy. Nikdo z personalistů nebude číst několikastránkové romány.

Je nutné snažit se vypíchnout to nejdůležitější z předchozích zaměstnání. Vzdělání a absolvované rekvalifikační kurzy je také dobré zmínit. Není však potřeba psát kurz na fotbalového trenéra, pokud se zrovna o tuto pozici člověk neuchází. Spíše je dobré uvést to, co může pomoct danou pracovní pozici získat.

Doporučená délka strukturovaného životopisu jsou maximálně dvě A4. Jednoduchý, přehledný a stručný životopis určitě zvyšuje pravděpodobnost pozvání k osobnímu pohovoru.

Čemu se při psaní životopisu vyhnout

Jak napsat životopis již bylo popsáno. Je však důležité také vědět, co do strukturovaného životopisu rozhodně nepsat. Když se člověk podívá do jakéhokoliv vzoru profesního životopisu, určitě v něm nenajdete zbytečné informace, gramatické chyby nebo překlepy.

Nevyplácí se ani přílišná kreativita, nepoužívají se emotikony či odkazy na sociální sítě. Fotografie v životopisu být může, avšak nemusí. V případě, že se jí člověk rozhodne do životopisu dát, je vhodné vybrat nějakou serióznější.

Životopis by měl obsahovat stručný profil dosavadních zkušeností a schopností uchazeče.

Profesní životopis – vzor ke stažení

Člověk by měl vědět, na co u psaní profesního životopisu určitě nezapomenout. Zde je přehled toho, co musí být v životopise uvedeno.

Zde je k nahlédnutí šablona strukturovaného životopisu. Na internetu je samozřejmě ke stažení spousta vzorů.

1. Osobní a kontaktní údaje

Tyto údaje jsou základními údaji o uchazeči. Měly by být umístěny v úvodní části životopisu. Jedná se o:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • bydliště
 • e-mail
 • telefon

Do této části strukturovaného životopisu se může také přiložit fotografie. Na základě té si personalista lépe přiřadí životopis k obličeji, když přijde uchazeč k osobnímu pohovoru. Není vhodné zde uvádět rodinný stav, náboženství nebo počet dětí.

2. Vzdělání a kurzy

V této části se uvádí dosažené vzdělání. Člověk může také uvést absolvované kurzy nebo školení, které s danou pozicí souvisí. Vždy se začíná nejvyšším dosaženým vzděláním a postupuje se chronologicky, aby to na sebe navazovalo. Píše se:

 • časový údaj
 • název školy
 • studijní obor

Základní škola se ve strukturovaném životopisu neuvádí. Z kurzů a školení je důležité vybrat takové, které s nabízenou pracovní pozicí souvisí a můžou tak člověku připsat plusové body.

3. Pracovní zkušenosti

V této části je potřeba napsat dosavadní pracovní zkušenosti. Opět chronologicky od té nejaktuálnější. Pokud má člověk již 30-leté zkušenosti, není důležité jít hluboko do minulosti a uvádět každou pracovní pozici. To by pak měl člověk strukturovaný životopis na 4 strany, které by nikdo nečetl.

V této části strukturovaného profesního životopisu by tedy mělo být uvedeno:

 • časové rozpětí
 • název firmy
 • pracovní pozici
 • náplň práce

Časové rozpětí se udává od-do. Píše se měsíc a rok, není potřeba uvádět konkrétní datumy. Do náplně práce se píšou heslovitě činnosti, které člověk na dané pracovní pozici dělal. Vypisuje se hlavně to, co by pro člověka mohlo být v novém zaměstnání přínosem.

V případě, že má člověk nějakou kontaktní osobu, u které je možné si obstarat reference, je určitě na místě ji zde spolu s kontaktem uvést. Případně jí může člověk požádat, aby dané reference napsala písemně a toto doporučení pak přiložit k životopisu.

4. Znalosti a schopnosti

Do životopisu je také vhodné napsat další znalosti a schopnosti. Především ty, které by člověku mohly pomoci získat vytouženou práci. Jedná se zejména o:

 • jazykové znalosti
 • počítačové dovednosti
 • certifikáty
 • řidičský průkaz
 • jiné specifické znalosti

Vždy se uvádí také úroveň, kterou uchazeč u dané znalosti má. To znamená, zda je začátečník, mírně pokročilý nebo pokročilý. V případě, že úroveň dané znalosti či schopnosti může prokázat také nějakým certifikátem či rekvalifikačním kurzem, je užitečné ho v životopisu zmínit.

U řidičského průkazu se píše příslušná skupina. Mezi jiné specifické znalosti patří například ovládání práce s účetními systémy nebo jakákoliv jiná manažerská, marketingová nebo personální znalost. Vždy to záleží na tom, o jakou pracovní pozici se člověk uchází.

5. Zájmy

Některé vzory životopisů ke stažení část se zájmy a koníčky nemají. V případě, že ve vzoru životopisu tato část je, uvádějí se v ní osobní zájmy a záliby. Nedělá se to pouze jako výčet daných zájmů – píšou se konkrétní informace. Personalista si díky tomu udělá lepší obraz o osobnosti uchazeče a např. vyhodnotit, jestli daný člověk bude spíše zapadat či spíše nezapadat do kolektivu.

Proč mít správně napsaný životopis

Dobře napsaný strukturovaný profesní životopis vypovídá o uchazeči o zaměstnání spoustu věcí. Znamená to, že si člověk na daném životopisu dal záležet a opravdu chce navenek reprezentovat sám sebe na určité úrovni.

Samozřejmě životopis není jedinou zárukou úspěchu při hledání zaměstnání. Je ale jeho důležitou částí. Spolu se životopisem se totiž přikládá průvodní dopis, motivační dopis nebo již zmiňované reference z předchozích zaměstnání.

Personalista se nerozhoduje pouze na základě zaslaného životopisu. První kontakt s personalistou je právě průvodní dopis, jenž je nutné uvést v těle e-mailu. U zodpovědných pozic se někdy v příloze zasílá také motivační dopis.

Z výše zmíněných informací je zřejmé, že by si měl dát člověk opravdu záležet na sepsání profesního životopisu. Přeci jen může být odrazovým můstkem k osobnímu pohovoru a následně k vysněné práci.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang