Jak založit a vytvořit e-shop 2023

Co vše je potřeba k založení e-shopu? Kromě zboží, které bude daný internetový obchod nabízet, je třeba také konkrétní e-shop vytvořit a zařídit s ním spojenou administrativu. Jak na to? Jak si takový e-shop vytvořit? Dá se dělat e-shop z domova? A jaká je cena za vytvoření e-shopu?

Podnikáním na internetu si vydělává sále více lidí. Jednou z možností, jak vydělávat peníze online, je také založení vlastního e-shopu. To může být vhodnou příležitostí, jak začít podnikat. Jak takový e-shop vytvořit? A kde jej sehnat?

Jak založit e-shop a rozjet podnikání

Nejprve je třeba zvolit si, zda bude majitel e-shop provozovat jako živnostník nebo společnost. Založení živnostenského listu je mnohem jednodušší, nicméně při práci na živnostenský list ručí živnostník za svou činnost celým svým majetkem. To znamená, že kdyby se vyskytly komplikace, ručí za své jednání živnostník také svým osobním majetkem.

Tato skutečnost neplatí v případě, že si majitel založí s.r.o. Společnost s ručením omezeným ručí pouze do výše obchodního majetku. Nicméně nevýhodou je, že založení s.r.o. trvá podstatně delší dobu.

Jak vytvořit e-shop?

Existují tři možnosti, jak založit e-shop. Ovšem každá z nich má svoje pro i proti. První z možností je nechat si vytvořit e-shop na míru, s čímž mohou pomoci různé profesionální společnosti. Přestože je tato služba finančně nákladnější, má také nesporné výhody. Jen tímto způsobem lze vytvořit e-shop přímo podle konkrétních představ a požadavků budoucího provozovatele.

Existuje několik možností, jak získat e-shop.

Další z možností jak získat e-shop je jeho pronájem. Pronajmout si internetový obchod vyjde sice levněji, avšak není zde již možné provádět individuální změny, jako je tomu u první z možností.

Získat e-shop lze také koupí již zaběhnutého internetového obchodu. Přestože si tím může budoucí majitel e-shopu usnadnit začátek podnikání, obecně je třeba být při nákupu takzvané ready made společnosti obezřetný. V případě e-shopu je dobré si ověřit jeho výdělek či návštěvnost a zjistit, zda je e-shop výdělečný.

Záleží tudíž pouze na představách a potřebách budoucího provozovatele e-shopu, jakým způsobem si e-shop založí. U každé z možností je dobré zvážit všechna pro a proti a rozhodnut se tak, aby nový e-shop vyhovoval potřebám majitele.

Průzkum trhu

Neméně podstatné je provést analýzu trhu s produkty, které bude e-shop prodávat a určit si předmět podnikání na internetu. Je dobré zamyslet se, jak bude vypadat cílový zákazník daného internetového obchodu a tomu přizpůsobit nejen výběr zboží, avšak také vše ostatní týkající se například vizuální stránky e-shopu.

Před založením e-shopu je dobré provést také průzkum trhu.

Je také dobré seznámit se s tím, jak si vede na trhu s daným zbožím konkurence. Poté je možné nabídnout zákazníkům něco navíc, co konkurence například nenabízí. Je třeba zamyslet se nad tím, čím bude nový e-shop zajímavý a co by mělo přilákat jeho budoucí zákazníky. Může to být například větší výběr produktů, nadstandartní služby, či levnější zboží.

Často se vyplatí zeptat se také v okruhu známých a o svých nápadech se poradit. Možná právě někomu z okruhu blízkých a přátel v nabídce něco chybí a budoucí majitel e-shopu se jejich nápady může inspirovat.

V neposlední řadě je také dobré podívat se na e-shop očima zákazníka a představit si, co by na e-shopu mohl ocenit a co nikoliv. Pomůže také formulovat si dlouhodobější vizi a ujasnit si, čím by se měl e-shop v budoucnu stát a čím by měl být originální.

Název e-shopu a logo

Stejně jako v případě názvu firmy, ani u e-shopů by se neměl podceňovat jeho název. Je dobré vymyslet takové jméno, aby bylo pro zákazníky dobře zapamatovatelné a spojitelné se zaměřením e-shopu. Po výběru názvu je důležité ověřit volné webové domény a v případě, že bude e-shop propojený také se sociálními sítěmi také zjistit, zda je toto jméno volné i zde.

Je dobré si ujasnit, kam bude nový e-shop směřovat.

Stejně tak jako u názvu e-shopu je dobré mít jasno o jeho směřování i v případě loga, aby se po čase nemuselo měnit. Protože je logo jedna z prvních věcí, které si zákazníci s e-shopem spojí, je dobré si na něm dát záležet. Vyplatí se také požádat o pomoc například profesionálního grafika.

Sídlo firmy

V případě provozování e-shopu není třeba pronajímat si vlastní prostory. Sídlem firmy tudíž může být v tomto případě i byt. Nicméně pokud je e-shop provozován s.r.o., vyplatí se investovat například do kamenné prodejny či virtuálního sídla firmy.

A dá se e-shop provozovat z domova? V tomto případě záleží do velké míry na velikosti e-shopu a výrobcích, které e-shop prodává. Pokud se e-shop rozroste, je možné, že bude třeba pronajmout skladové prostory nebo nové zaměstnance.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang