Co jsou to limity pojistného plnění

Při sjednávání povinného ručení se nevyplácí podceňovat limity pojistného plnění, které hrají v rámci dané smlouvy velice důležitou roli. Jaká je obvyklá výše plnění?

Každý, kdo uzavíral povinné ručení a byl při podepisování pojistné smlouvy dostatečně pozorný, určitě si všiml, že nedílnou součástí pojistných podmínek je pojem „limit pojistného plnění“. Vzhledem k tomu, že tento údaj hraje jednu ze zásadních rolí a mnohdy se od něj odvíjí cena pojištění, není radno jej přehlížet.

Limit pojistného plnění

Jde o nejvyšší možnou hranici plnění daného pojistitele, která nabývá platnosti při jedné konkrétní pojistné události. Pakliže má pojistník povinné ručení na svůj vůz, ví, že je tento údaj předkládán v milionech korun českých, jak udává Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Legislativou daný minimální limit pojistného plnění je 35 milionů korun. Využít lze i navýšené limity, které mohou dosahovat podstatně vyšších částek. Mezi ty největší patří plnění v hodnotě 150 milionů korun. Za standard a střední hranici je považován rozptyl od 35 do 85 milionů korun.

Značení limitu pojistného plnění

Pro některé řidiče motorových vozidel však může být matoucí, že limity pojistného plnění jsou udávány dvojí hodnotou, tedy 35/35, 70/70 nebo 100/100.

Rozlišovány jsou totiž limity za škody způsobené na lidských životech nebo zdraví osob a limity, které se vztahují na hmotný majetek. V rámci pojištění vozidla jsou to poškozené věci při havárii automobilu, a to nejen vůz samotný, nýbrž i osobní věci poškozeného. Povětšinou mívají oba limity stejnou hodnotu.

Pozor, neplést si povinné ručení s havarijním pojištěním. Zatímco prvně jmenované kryje škody na vozidle a zdraví třetích osob, havarijní pojištění je určeno ke krytí škod na voze vlastním.

Uplatnění pojistného plnění

Limity pojistného plnění je vhodné uplatňovat v co nejkratší době po způsobené škodě na majetku nebo lidských životech. Pojišťovací událost bývá většinou vyšetřena a uzavřena nejpozději do tří měsíců, během nichž se pojištěnec dozví výsledek, proti kterému je možné se odvolat. Od schváleného a stvrzeného šetření jsou následně finance vypláceny v průběhu časového úseku patnácti dnů.

Pokud řidič způsobí škodu větší, než je jeho pojistné plnění, může se stát, že poškození budou chtít adekvátní náhradu škody, která poté půjde z viníkovy peněženky.

Dále pokud k dopravní nehodě a pojistné události dojde za porušení zákona, pak pojišťovna hradit škody odmítá. Mezi výluky povinného ručení spadá řízení pod vlivem alkoholu či drog, špatný technický stav vozu, nebo nedodržení silničních pravidel.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang