Výluky z povinného ručení

Z povinného ručení nejsou vždy hrazené všechny škody, které vzniknou. Existují výluky z povinného ručení. Do výluk patří škody, které vznikly na majetku či zdraví osobám žijící v jedné domácnosti. Nehradí se ani škoda, která vznikla při manipulaci s nákladem vozidla, které stojí.

Škoda nebude zaplacená ani v případě, že se prokáže, že byla škoda zaviněná úmyslně či v případě, že dotyčný řídil bez platného řidičského oprávnění, vozidlem bez technické prohlídky či pod vlivem návykových látek a alkoholu. Jsou i další výluky ukotvené v podmínkách dané pojišťovny.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang