Výluky z havarijního pojištění

Výluky z havarijního pojištění představují situace, na základě kterých nebude uznaný nárok na pojistné plnění, a to i přesto, že má motorista uzavřené havarijní pojištění. Jde o rizika vyňatá z pojistného krytí.

Výluky z havarijního pojištění jsou uvedené v pojistných podmínkách a je dobré se s nimi seznámit před uzavřením pojistné smlouvy. Zatímco u povinného ručení jsou výluky formulovány v Zákoně č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, výjimky z havarijního pojištění žádným zákonem definovány nejsou.

Havarijní pojištění je ze zákona nepovinné, ovšem je velmi obezřetné jej mít. V případě dopravní nehody nebo výmolů na silnici totiž kryje škody na vlastním voze, které se mohou vyšplhat do statisíců korun. Oproti tomu povinné ručení hradí škody na zdraví, majetku či životě způsobené třetím osobám.

Pojišťovna tak pokryje plnění, které vzniklo v důsledku zavinění autonehody, a to až do výše sjednaných limitů. Ovšem na havarijní pojištění se nelze spoléhat za všech podmínek. Celou řadu skutečností, které vedly k poškození automobilu, totiž pojišťovny nehradí. Jaké to jsou?

Mezi hlavní výluky z havarijního pojištění patří:

  • použití alkoholu či omamných látek před jízdou či během jízdy
  • úmyslné poškození
  • trestná činnost
  • vyšší moc
  • prošlá technická kontrola
  • špatný technický stav vozidla, či opotřebení materiálu
  • použití letních pneumatik v zimním období a naopak
  • řízení neoprávněnou osobou (tj. osoba, která nemá řidičský průkaz)

Výluk z havarijního pojištění může být více. Záleží na okolnostech případu.

Použití alkoholu a omamných látek

Zde není potřeba situaci nijak podrobněji vysvětlovat. Jelikož je užití alkoholu a omamných látek za volantem postaveno mimo zákon, je stejně tak vyloučeno i pojistné plnění. Řidič se sám svým nezodpovědným chováním zřekl nároku na pokrytí škod a havarijní pojistka na auto zde uplatněna nebude.

Úmyslné poškození

Jak snadné by bylo zcela účelně poškodit vlastní dosluhující vůz, aby majitel získal od pojišťovny náhradu na financování auta nového? Falešné pojistné události se vyskytovaly a vyskytovat budou, ovšem pokud se prokáže nečistý úmysl, pojišťovna krytí škod kategoricky odmítá.

Trestná činnost

Škody na voze způsobené trestnou činností nespadají do pojistného plnění. Krádeže, násilí, sexuální obtěžování, a podobné delikty páchané za použití pojištěného vozidla zabraňují pojišťovnám v krytí škod.

Vyšší moc

Ačkoliv se na některé přírodní živly pojištění vztahuje, mohou nastat i další situace, které nelze ovlivnit a za které nikdo zodpovědný není. Jsou to povstání, demonstrace, teroristické útoky, stávky, válečné napadení, nepokoje, a jiné.

Prošlá technická kontrola

Technická kontrola je povinná pro každé vozidlo. U nových aut je první prohlídka žádána až po 4 letech provozu, následně v pravidelných dvouletých intervalech. Pokud řidič tento termín promešká a v mezidobí dojde k dopravní nehodě, může se s plněním plynoucím z havarijního pojištění rozloučit.

To dále platí, pokud k havárii došlo následkem opotřebení některých částí automobilu, únavou materiálu, korozí a celkově špatným stavem buď jednotlivých dílů, nebo celku.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang