Výmoly na silnici a poškození vozidla – uplatnění škody

Při jízdě do práce nebo na rodinný výlet se najednou ozve rána, kterou na autě způsobil výmol na silnici. Poničený plášť či disk a oči pro pláč. Na co má v tomto případě majitel poškozeného vozu právo?

Kvalita některých silničních komunikací v České republice není dostačující. Řada výmolů, děr a nejrůznějších překážek, které mohou ohrozit bezpečnost cestujících a značným způsobem poškodit vozidlo.

Mnoho řidičů, kterým se něco obdobného stane, možná ani netuší, že mají právo na náhradu škody, aniž by měli sjednané havarijní pojištění. Vjedou-li do díry na silnici a dojde k poškození části vozidla, nejčastěji pneumatiky nebo disku, mohou se obrátit na Policii.

Zkontrolovat přítomnost dopravních značek

Pakliže se něco podobného stane, není třeba hned myslet v první řadě na pojištění vozidla, nýbrž na dostatečné zabezpečení daného místa. Důkladně si zmapovat okolní prostředí z pohledu dopravních značek. Ty rozhodují o všem.

Pokud před výmolem není usazena jakákoliv dopravní značka signalizující nerovnosti na vozovce či stavební práce, může poškozený pokračovat v dosažení svých práv. Pokud toto místo označeno je, stěží se motorista domůže jakéhokoliv odškodnění a vina je pouze řidičích samotných.

Vše zdokumentovat za přítomnosti Policie

Chybí-li na silniční komunikaci příslušná značka, je žádoucí zavolat Policii, která celou stav silnic zdokumentuje. Samozřejmostí je mít uzavřené příslušné pojištění automobilu, povinné ručení.

Celý prostor se oplatí řádně vyfotit, jak výmoly, tak poškození vozu. Sepsat záznam o dopravní nehodě a získat všechny potřebné protokoly od policie, které jsou důkazním materiálem.

Kontaktovat správce komunikace

Následuje proces komunikace se správcem silnice. Právě jemu je nutné předložit všechny důkazy včetně písemné žádosti o úhradu škody, údajů o vozidle a vlastní osobě.

Majitel komunikace by měl v takovém případě předat všechny materiály své pojišťovně, která vyplatí finanční sumu za způsobenou škodu. Proplacení vzniká na základě pojištění odpovědnosti jež má povinnost mít uzavřeno každý majitel komunikace.

V lepším případě dojde k uhrazení škody v poměrné části, což je běžným jevem. Povětšinou se vyplacené sumy vztahují hlavně na pneumatiky a disky, nikoliv na poškozené tlumiče nebo rozhozenou geometrii. Poškození těchto částí vozidla je složité a mnohdy i neprůkazné.

Horší modelová situace však nastává v okamžiku, kdy majitel komunikace svoji vinu neuzná. V takový moment je nutné obrátit se na soud, jež bývá dosti zdlouhavým a finančně náročným procesem.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang