Havarijní pojištění

Havarijní pojištění v základní verzi kryje hned několik případů, v rámci kterých bude majiteli vozidla přiznána finanční výpomoc při poškození vozu. Jaké druhy havarijního pojištění existují a s jakou finanční výpomocí může majitel vozidla počítat? 

Potřeba automobilu je u mnoha z nás naprosto nezbytnou záležitostí. Často jde také o velice nákladnou investici, která je dlouhodobého rázu a jen málokdo si dokáže představit, že by o vůz přišel prostřednictvím nezáviděníhodných situací.

A právě z tohoto důvodu je zde havarijní pojištění vozidel, které chrání především vlastní investice v podobě mnohdy až velice drahých vozů. K realizaci havarijního pojištění postačí pouze vůz s platným technickým průkazem a tuzemskou registrační značkou.

Havarijní pojištění

Pojištění vozidla je smluvní ujednání mezi pojišťovnou a pojistníkem, které kryje náklady na škody na vozidle způsobené nepředvídanou událostí. Pojistník platí každý měsíc určitou částku, aby pojistka zůstala v platnosti, a v závislosti na pojistné smlouvě může získat náhradu za opravu, pokud je jeho vozidlo poškozeno při kryté události. Mezi běžné události kryté pojistnou smlouvou na pojištění vozidla patří nehody, živelné pohromy, požár, krádež a vandalismus

Pojistné smlouvy na pojištění vozidel se liší cenou a krytím v závislosti na potřebách pojistníka, jeho řidičských návycích a rizikových faktorech. 

Mezi vyšší rizikové faktory patří např.:

  • řízení pod vlivem alkoholu
  • pokuty za překročení rychlosti

Rizikové faktory mohou následně zvýšit cenu pojistky. Je důležité mít dostatečné krytí pojištění vozidla, protože náklady na případnou škodu z kryté události mohou být výrazně vyšší než cena pojištění. Dále bez odpovídajícího krytí může být pojistník finančně odpovědný za veškeré výdaje spojené s nehodou, jako jsou náklady na lékařskou péči, právní poplatky, škody na majetku a ušlá mzda.

Kromě náhrady škody způsobené na vozidle může pojištění vozidla poskytovat ochranu i dalšími způsoby. Pojištění odpovědnosti chrání pojistníka před finanční odpovědností v případě, že způsobí nehodu, při níž dojde ke zranění jiné osoby nebo ke škodě na majetku jiného vozidla. Některé pojistné smlouvy mohou rovněž pokrývat silniční asistenci, pronájem vozidel a léčebné výlohy související s nehodou. 

Při výběru pojistné smlouvy je důležité porozumět typům a částkám krytí, ceně pojistného a případným spoluúčastem nebo výlukám spojeným s pojistnou smlouvou. Pokud člověk věnuje čas průzkumu různých pojistných smluv, může získat nejlepší krytí pro dané potřeby a zároveň se vyhnout přeplácení za krytí, které možná není potřebné. 

Typy havarijního pojištění

Většina pojišťoven nabízí širokou škálu úpravy havarijního pojištění, v základu je však možné havarijní pojištění rozdělit na následující druhy:

  • havárie – pojištění vozu v případě havárie (zaviněné nebo nezaviněné)
  • živelné události – pojištění vozu pro případ přírodních katastrof (bouřky, krupobití aj.)
  • odcizení – pojištění automobilu pro případ jeho krádeže
  • vandalismus – pojišťovna zaplatí škody vzniklé na vozidle způsobené vandalismem
  • neoprávněné užití vozidla – pojištění proti neoprávněnému užití vozu

Havarijní pojištění je speciální druh pojištění, které umožňuje získat plnění z havárie, odcizení či jiné poškození provozovaného vozidla. 

Havarijní pojištění a jeho základní krytí

Z logického hlediska samozřejmě vyplývá, že nejzákladnější krytí vzniká při dopravní nehodě. Při střetu s jiným dopravním prostředkem silničního provozu nebo majetkem jakýchkoliv dalších osob.

Z pohledu dopravní nehody se havarijní pojištění vozidel vztahuje také na zdraví a životy samotných cestujících. Jde o havárie, které jsou způsobeny jak cizím zaviněním, tak úmyslně. Jedná se tedy o odlišný typ pojištění v kontrastu s povinným ručením.

Havarijní pojištění bezpochyby pokrývá také oblast vandalismu, tedy situaci, během níž bylo vozidlo poničeno schválně třetí osobou. S tím do určité míry souvisí i odcizení, respektive krádež automobilu.

Základní havarijní pojištění vozidel se vztahuje i na živelné pohromy, které jsou nepředvídatelné a mohou způsobit poměrně značné škody na majetku, respektive vozu. Do této kategorie krytí patří hlavně krupobití, povodně, pády stromů, zásahy blesků, laviny, apod.

Vedlejší krytí havarijního pojištění vozidel

V rámci svých potřeb má každý řidič, tedy klient dané pojišťovací společnosti, na výběr také z řady dalších vedlejších typů krytí. V případě těchto služeb lze připojistit čelní sklo, zavazadla či jinou speciální výbavu vozidla, zabezpečit úrazové pojištění cestujících, získat nadstandardní asistenční služby, náhradní vozidlo nebo náklady na půjčovné.

Jakékoliv havarijní pojištění je velice individuální záležitostí a může mít samozřejmě spoustu podob. Člověk se však nemusí zaměřovat pouze na kompletní základní nabídku, ale lze volit i z jednotlivých konkrétních typů krytí, které je možné kombinovat.

Na základě toho také vzniká odlišná cena za havarijní pojištění vozidla, která se, mimo jednotlivých služeb, odvíjí i od technických parametrů automobilu, jeho stáří, účelu užívání a řady dalších faktorů.

Podmínky pojištění

Havarijní pojištění je stále využívanější službou, s mnoha úskalími, která je třeba hlídat při jeho zřizování. 

Pojistné podmínky jsou odedávna velice důležitou listinou, kterou je důležité si, v rámci připojištění vozidla, důkladně a pozorně přečíst. Právě na tyto informace a fakta se v případě libovolných problémů totiž lze odvolat.

Pakliže jde o havarijní pojištění, určitě by se člověk měl na rozsah pojištění, respektive výše částky, která je uhrazena, pakliže dojde k dopravní nehodě. Spoluúčast je také důležitým faktorem ve smlouvě, může však nabývat i vysokých hodnot. Havarijní pojištění se vyplatí jednoznačně u novějšího vozidla.

Kromě pojistné částky je také dobré se zaměřit na proplácení pojistného. Jedná se o nástrahu havarijního pojištění, která může mít hned několik různých podob.

Úhrada škody rozpočtem

Jedním z modelů, prostřednictvím kterého pojišťovny vyplácí finanční prostředky, je úhrada škody rozpočtem. Pokud chce člověk na danou nehodu uplatnit havarijní pojištění a má sjednaný tento model proplacení, stanoví sama pojišťovna cenu za opravu daného vozu a vyplatí potřebné finanční sumy. Člověk si pak nechá auto opravit dle svého uvážení. 

Bohužel vždy je naprostým pravidlem, že stanová cena je natolik malá, že ji autorizovaný servis dozajista nepokryje. Proto se tento model havarijního připojištění vyplatí hlavně zručnějším lidem, kteří si jsou schopni opravu provést sami, či přes nějakou levnou a soukromou dílničku nebo známého. Pak lze rozpočet bez problému naplnit.

Úhrada škody ve smluvním servisu

Naprostým opakem výše zmíněného je havarijní pojištění, respektive úhrada škody ve smluvním servisu. V tomto případě jde pravděpodobně o nejkomfortnější variantu havarijního připojištění. Vozidlo bude opraveno ve smluvním servisu dané pojišťovací společnosti a mělo by být uvedeno do původního stavu.

Zde zákazník nepřijde do styku s žádnými financemi, vše je vyřizováno v rámci stávajícího havarijního pojištění ve vztahu mezi pojišťovnou a smluvním servisem.

Proplacení opravy v autorizovaném servisu

Třetí potenciální nástrahou havarijního připojištění může být proplacení faktury v cizím autorizovaném servisu, než je ten smluvní. Člověk si tedy může sám zvolit služby profesionálního subjektu, který se postará o opravu daného automobilu.

Zákazník však musí počítat s tím, že faktura je servisu povětšinou uhrazena z vlastní kapsy a teprve poté se člověk pustí do zdlouhavého koloběhu, který vede k proplacení tohoto dokladu pojišťovací společností. Rizikem dané varianty havarijního připojištění je fakt, že pojišťovna se nemusí ztotožnit s výší částky za realizovanou opravu a zaplatí zákazníkovi pouze část finančních prostředků.

Jedná se tak o nepříjemnou situaci, kterou v pojišťovacích podmínkách může přehlédnout opravdu každý. Pokud si člověk volí novodobé havarijní pojištění, měl by si hlídat právě uhrazení škody, protože se jedná o nástrahu havarijního připojištění, kterou není radno podceňovat.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang