Pojištění vozidla a jeho provoz

Existují dvě základní kategorie, na které se pojištění mohou rozdělit. Jedním typem jsou pojištění, která jsou ze zákona povinná a druhým ze zákona nepovinná. Do které kategorie patří pojištění související s autem, na co je nutné si dát pozor a jak získat nejlevnější povinné ručení?

S provozem vozidla na silnici (tj. na pozemní komunikaci) je spojené povinné pojištění. Jedná se o povinné ručení, které hradí škody, které byly vozidlem způsobeny a to jak škoda na daném vozidle, na jiných vozidlech, tak i na dalším majetku a také na zdraví.

Povinné ručení

Jak už z názvu vyplývá, povinné ručení je nutné mít ze zákona uzavřené. Někdy je označováno jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Za jeho uzavření i platby zodpovídá přímo vlastník vozidla. Vlastník je zapsaný přímo v technickém průkazu jako majitel vozidla, avšak svůj vůz může půjčit třetí osobě. Tato osoba je nazývána jako provozovatel a nezodpovídá nijak za povinné ručení.

Povinné ručení má za účel především chránit vlastníka vozu před škodou, kterou vůz na pozemní komunikaci může zprovoznit – ať už se jedná o lehké odření jiného vozidla, nebo zavinění velké dopravní nehody.

Nejlevnější povinné ručení

Většina majitelů vozů se samozřejmě snaží na platbách za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ušetřit a má zájem najít co nejlevnější pojištění auta. Proto je důležité srovnání více nabídek. Pomocí online kalkulačky si proto každý velmi snadno může najít to nejlevnější povinné ručení.

Při hledání nejlevnějšího povinného ručení je nutné vyplnit formulář, do kterého se zapisují pouze základní údaje a jeho vyplnění je jednoduché a rychlé. Jedná se především o údaje o konkrétním vozidle a také o jeho majiteli.

Při cenách povinného ručení hraje velkou roli objem a výkon motoru. Čím je výkon a objem vyšší, tím je vyšší i cena za pojištění. Mezi další záležitosti, které ovlivňují cenu pojištění je staří a výbava vozidla, typ vozidla a jeho využití a pak informace o majiteli (tj. pojistníkovi) – jedná se především o jeho věk a trvalé bydliště.

Cenu dále ovlivňují doplňkové pojištění, mezi které patří:

 • pojištění zavazadel
 • pojištění skel
 • pojištění střetu se zvěří
 • pojištění živelné události
 • pojištění právní ochrany
 • úrazové pojištění
 • nadstandardní asistenční služby

Výsledkem vyplnění formuláře je následně rychlé srovnání více nabídek, kde už si každý majitel vozu může sám vybrat tu pro něj nejvýhodnější. Online sjednání povinného ručení má jako velkou výhodu možnost nemalé slevy, která je většinou poskytnuta. Lze takto ušetřit až 70 % oproti cenám, které nabízí pobočky různých pojišťoven.

Povinné ručení lze uzavřít online z domu, nebo osobně na pobočce.

Zrušení povinného ručení

V případě, že si zájemce najde výhodnější povinné ručení než je to, které má již uzavřené. Je logické, že to dosavadní se rozhodne ukončit a bude mít zájem uzavřít nové – výhodnější. Povinné ručení se také velmi často ruší kvůli změně vlastníka vozu. Povinné ručení může být zrušeno uplynutím doby, na kterou bylo sjednané, dohodou či výpovědí.

Pokud je nutné povinné ručení ukončit výpovědí, je nutné vypovědět pojistnou smlouvu nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období, na které je smlouva vázaná. Pokud nedojde včastnému podání výpovědi, smlouva se automaticky prodlužuje.

Pojistnou smlouvu je nutné také vypověděť v případě, kde dochází k odhlášení vozidla. K této situaci nejčastěji dochází v případě, kdy je automobil už nepojízdný. V dnešní době už nestačí nepojízdné auto dovézt pouze do šrotu. Je nutné zajistit jeho ekologické zlikvidování a také odhlásit vozidlo z evidence.

Povinnosti vlastníka automobilu

Kromě povinného ručení má majitel vozu samozřejmě i další povinnosti. V případě, kdy jezdí po zpoplatněných úsecích dálnice, musí mít zaplacenou dálniční známku. Od roku 2021 jsou k dispozici už pouze elektronické dálniční známky. Proto je nutné si více hlídat platnost již zakoupené dálniční známky. Dříve se stačilo podívat na dálniční známku vylepenou na předním skle, kdy jí končí platnost.

Nyní ověření platnosti dálniční známky se provádí elektronicky stejně jako její koupě. Dříve roční známky vždy končili automaticky 31. prosince a to i v případě koupi například v polovině roku. Při elektronickém nákupu platí opravdu celý rok od data zakoupení. Proto i ověřování platnosti je nyní o něco důležitější.

Každé vozidlo na silnici musí mít v autě i povinnou výbavu. Do povinné výbavy patří i autolékárnička. Jedná se o nutnou část, která v autě nesmí chybět. Její přesný obsah stanovuje vyhláška č. 206/2018 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. Ta rozlišuje druh autolékárniček podle kategorie vozidel.

Podle vyhlášky je obsah autolékárničky mnohem obsáhlejší než například motolékárničky. Je nutné si také dávat pozor v případech, kdy člověk jede do zahraničí, zda v daném státě nepatří do povinné výbavy lékárničky něco navíc oproti povinné výbavě na našem území.

Pro osobní vozidla, dodávky a nákladní automobily postačí autolékárnička kategorie I, v níž nesmí chybět tento zdravotnický materiál:

 • 3× obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2)
 • 3× obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2)
 • náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm × 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm)
 • obinadlo škrtící pryžové (60 × 1 250 mm)
 • rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu
 • nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm
 • isotermická fólie (min. rozměr 200 × 140 cm)

Je nutné pravidelně kontrolovat obsah lékárničky. Její obsah je důležitý zejména v případech, kdy dojde k dopravní nehodě. Vhodné je do autolékárničky také přidat například pinzetu, antibakteriální krém, tekutou dezinfekci a prášky proti bolesti. U autolékárniček je nutné hlídat také jejich platnost, dle vyhlášky je od roku 2022 platnost autolékárničky 48 měsíců.

Řidiči i majitelé vozidel mají spoustu povinností a je důležité, aby se především chovali slušně v silničním provozu, aby nedocházelo k ohrožování ani omezování ostatních účastníků.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang