Bonusy za povinné ručení – úspora

Na bonusy povinného ručení má dle podmínek pojišťoven nárok každý, kdo si tuto službu sjedná, bez ohledu na značku pojišťovací společnosti. Kromě bonusů však lze získat i takzvané malusy. Jak uspořit na povinném ručení díky bonusům?

Povinné ručení – bonus je odměna řidiči za bezeškodné období, které absolvuje na silničních komunikacích v období dvanácti měsíců, během nichž nezpůsobí dopravní nehodu a pojišťovna nemusí vyplácet žádné odškodnění.

Výše, respektive hodnota bonusu se v základu pohybuje kolem 5 % za rok, přičemž maximálně lze získat bonusy z povinného ručení v hodnotě 50 % až 60 %, což odpovídá uplynutí cca 10 až 11 let řízení bez nehod.

Opakem bonusu jsou malusy, které mohou řidiče připravit o získané bonusy. Stane-li se strůjcem dopravní nehody a bude nutné vyplácet odškodnění ze zákonné pojistky, za takovou nehodu viník přijde až o 24 měsíců bonusů.

Je proto reálné, že se nepozorný řidič dostane do mínusu a jeho povinné ručení se mu tím pádem navýší. Povinné ručení bonusy jsou odečítány z celkové každoroční platby za pojištění vozidla.

Nadstandardní bonusy povinného ručení

Mnohé pojišťovací společnosti oslovují klienty i s bonusy povinné ručení, které lze získat s náležitým předstihem. Zajištěn tak může být bonus v řádu několika procent na příslušnou dobu, díky čemuž si pojišťovny udržují klienty.

Pokud však v tomto období pojištěnec způsobí jakoukoliv dopravní nehodu, bude muset doplatit rozdíl, oproti standardnímu a běžnému bonusu, na který by měl nárok. Jde o určitý „bonus důvěra“.

Jak zjistit bonus povinného ručení? To může bez jakýchkoliv okolků sdělit libovolná pojišťovací společnost, vzhledem k tomu, že oficiální subjekty disponují online přístupem do společné databáze údajů. Další možností je zjistit počet měsíců přímo z databáze kanceláře pojistitelů:

Z pohledu nestandardních služeb si lze pojistit i zmiňovaný bonus povinného ručení, díky čemuž se řidič chrání, že v případě nehody nedojde k malusu a nebude stržen nabytý bonus.

Převod bonusu povinného ručení

Rozhodne-li se pojištěnec po několika letech změnit svoji stávající pojišťovnu a sjednat si novou zelenou kartu, může obvykle využít službu „bonus – povinné ručení – převod“. Tedy proces, kdy bude k novému dodavateli pojišťovacích služeb přenesena délka bezeškodného období, díky čemuž řidič ušetří náležité množství finančních prostředků.

V závislosti na konkrétní pojišťovně se pak lze setkat i s dalšími případy, kdy je možné provést převod bonusu povinného ručení. Mnohdy to bývá mezi jednotlivými členy rodiny. Výjimku netvoří ani převod ze starého automobilu na nový.

V omezeném množství lze provést na převod povinného ručení mezi odlišnými dopravními prostředky – například mezi automobily a motocykly.

Bonusy havarijního pojištění

Obdobně, jako u povinného ručení je přistupováno také k havarijnímu připojištění. I zde pojištěnec získává exkluzivní výhody, které lze předvádět mezi klasickým pojištěním vozidla.

Bonusy povinného ručení jsou atraktivní službou, prostřednictvím níž lze ušetřit na povinném ručení dopravního prostředku nezanedbatelná částka.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang