Bezeškodní průběh

Bezeškodní průběh je období, ve kterém nedošlo k dopravní nehodě zaviněné pojištěným majitelem vozidla. Tento pojem se tedy užívá v pojišťovnictví. Na co má bezeškodní průběh vliv? A jak se zjistí délka bezeškodního průběhu?

Pojistníci, kteří nezpůsobují dopravní nehody, jsou samozřejmě pro pojišťovnu žádoucí. Proto za bezeškodní průběh dostávají bonusy, které jsou zpravidla v podobě procentuální slevy. Opatrní řidiči tak mají levnější povinné ručení.

Co je bezeškodní průběh?

Pojem bezeškodní průběh se užívá v povinném pojištění vozidel a je tedy spojen s pojistnou smlouvou, kterou pojistník uzavřel s pojišťovnou.

Bezeškodní průběh se v rámci povinného ručení vždy váže ke konkrétní osobě, nikoli k vozidlu nebo pojišťovně.

Bezeškodní průběh pojištění označuje dobu, během níž pojistník nezaviní žádné pojistné události, které by mohly znamenat nárok na vyplácení pojistného plnění pojišťovnou. Během bezeškodního průběhu platí pojistník pojištění, aniž by od pojišťovny žádal pojistné plnění. Tedy nezpůsobuje žádnou škodu.

Naprosto jednoduše se dá říci, že bezeškodní průběh je období bez zaviněných nehod.

Proč je bezeškodní průběh důležitý?

Bezeškodní průběh pojištění je pro pojistníka velmi užitečný. Pojišťovny totiž odměňují pojistníky slevami na pojistném. Tyto slevy mohou u některých pojišťoven dosáhnout až 60 %.

Odměňování pojistníka je založeno na tzv. systému bonus/malus. Je systém pojištění, který používají pojišťovny k vyhodnocení rizikovosti řidičů. Tento systém oceňuje pojistníky za dobré předchozí chování (bonus) a naopak penalizuje za špatné chování (malus).

Ocenění či penalizace probíhá formou slev či naopak přirážek na pojistném. Bezeškodní průběh se váže vždy ke konkrétnímu pojistníkovi. Pokud si sjedná nové povinné ručení u jiné pojišťovny, může u ní uplatnit bezeškodní průběh z předchozích smluv.

Bonusy na povinném ručení pojistník získá za každých 12 měsíců, po které je auto pojištěno a během kterých nezpůsobil žádnou nehodu. Maximální sleva za bonus u povinného ručení je 60 %.

Jak zjistit bezeškodní průběh?

Čím déle je člověk pojištěn a čím déle jezdí bez nehod, tím vyšší bonusy má. Jak se zjistí délka bezeškodního období?

Lze kdykoliv požádat svoji pojišťovnu o potvrzení o bezeškodním průběhu. Pojišťovna je také povinna ho vystavit v případě ukončení smlouvy o povinném ručení. 

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang