Bonus – sleva na pojistném

Bonus představuje slevu na pojistném, kterou získává klient za období bezeškodního průběhu. Stanovení tohoto období je věcí konkrétní pojišťovny. Nejčastěji však jde o dobu dvanácti měsíců. Opakem bonusu je malus.

U pojišťoven získává klient bonus za bezeškodní průběh. Základní myšlenkou bonusového systému je zvýhodnit řidiče, kteří nezpůsobují dopravní nehody, tedy ty, kteří jezdí opatrně. Vztahuje se na všechna předešlá pojištění u různých pojišťoven, nikoliv pouze u jediné konkrétní.

Stejně tak na různé modely pojištěných vozů. Podstatná je vždy konkrétní osoba, konkrétní pojištěnec, nikoliv vůz či pojišťovna.

Proto pro přesný výpočet pojistného chce pojišťovna znát délku povinného ručení a škodní průběh. Tyto informace jsou dostupné z databáze Bonus/Malus provozované Českou kanceláří pojistitelů, případně může konkrétní pojišťovna vydat klientovi potvrzení o pojistně škodním průběhu.  

Pojišťovna v potvrzení zmiňuje celkovou dobu pojištění pro danou kategorii vozidla a množství případných pojistných událostí. Pravidla pro určení bonusu či malusu jsou upevněná v Zákoně č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Výše nového pojištění odpovědnosti

Předchozí škodní průběh povinného ručení je zohledňován při stanovení výše nové pojistky na auto. Vykazuje-li pojistník bezeškodní průběh, má nejlepší předpoklady získat slevu na pojistném. V opačném případě, pokud dopravní nehodu způsobil a došlo-li k výplatě pojistného plnění z jeho pojistky, bude mu k nové pojistce účtována přirážka.

Za každý rok bezeškodního období získá klient úsporu na povinném ručení (bonus) 5 až 10 % z povinného ručení. Maximální trvání bezeškodního průběhu dosahuje 120 měsíců jízdy bez nehod, které pojistník sám zavinil. Maximální výše bonusu je přitom 50 %.

V případě, že se stane škodní událost, kterou zaviní klient, bude mu odečten určitý počet měsíců od bezeškodního období. Jde nejčastěji o období dvou let (24 měsíců). Pokud se klient dostane do mínusových hodnot, nedostane bonus, nýbrž malus.

Na výši bonusu nemá vliv délka řidičského oprávnění. Hodnocen je zejména předešlý průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, respektive provozovatele vozidla. To znamená osoby, která pojištění uzavřela, ne tudíž řidiče.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang