Asistenční služby u pojištění auta

Každá pojišťovací společnost vám předkládá určitý balíček asistenčních služeb, které mohou nabývat mnoha podob a provedení.

Asistenční služby jsou často součástí pojistných smluv na pojištění auta. Ty vám pomohou v případě náhlého selhání vašeho auta nebo situací mimo vaši kontrolu. Asistenční služby mohou zahrnovat dopravu do servisu, opravy na místě události, zajištění náhradního auta nebo odtah auta z místa nehody. Některé pojistné společnosti nabízejí i 24 hodinovou asistenční službu, která vám pomůže v případě potřeby.

Zákonné pojištění vozidel je povinností, kterou musí plnit naprosto každý řidič dopravního prostředku, který je využíván na silničních komunikacích. Ať už jde o povinné ručení auta nebo havarijní pojištění, vždy kromě těchto základních služeb, obdržíte také určitý balíček bonusů, který představují především asistenční služby.

Již samotný název „asistenční služba“ je do značné míry vypovídající. Jde o určitou výpomoc, respektive asistenci, která je vám poskytnuta v případě problémů a obtíží na silnicích. Z globálního hlediska lze rozlišovat asistenční službu, která je primárně určena pro Českou republiku a tu zahraniční.

Každé povinné ručení auta, respektive služby dané pojišťovací společnosti se samozřejmě liší, ať už v množství poskytovaných úkonů, tak ve výši samotného plnění.

Co předkládá základní asistenční služba?


Základní asistenční služba poskytuje pomoc s odstraněním technických problémů. Technici, kteří poskytují tuto službu, se zaměřují na řešení bezproblémového provozu hardware nebo software a jeho konfiguraci, která slouží jako podpora pro koncový uživatel. Základní asistenční služby vám obvykle poskytují rychlé a efektivní řešení technických problémů. Služba poskytuje také první úrovní podpory a orientaci pro další řešení technických problémů, které by mohly být potřebné.

Ty nejobecnější asistenční služby jsou v rámci odlišných pojišťovacích subjektů v podstatě totožné. Jedná se o několik úkonů, které pokrývají jak povinné rušení auta, tak havarijní pojištění.

  • Odtažení a následné uschování vozidla
  • Možnost využití náhradního automobilu
  • Uhrazení noclehu po dobu opravy automobilu
  • Zaplacení nákladů, které vyžaduje cesta do cíle
  • Vyprošťování dopravního prostředku

Kromě základní asistenční služby, která se samozřejmě může mírně lišit, si lze připlatit i nadstandardní a velice komfortní úkony, které ocení každý řidič, trávící za volantem poměrně značné množství času.

Parametry asistenční služby

Asistenční služba poskytuje různé služby a podporu třetím stranám. Tyto služby a podpora se liší v závislosti na potřebách klienta a odvětví, ve kterému pracuje. Některé asistenční služby obecně zahrnují poskytování konzulativních služeb, zajišťování technické podpory, poradenství pro vývoj webových aplikací, poskytování technické podpory pro výměnu dat, pomoc klientům s e-mailovým účtem, poradenství pro budování zdrojů a průzkum trhu a poskytování poskytování on-line podpory. Asistenční služba se také může lišit v nákladech, které klient bude muset platit. Některé služby mohou být poskytovány formou měsíčního poplatku, zatímco jiné mohou být účtovány za hodinu.

Jak jsme již zmínili výše, každé pojištění vozidel má odlišný typ asistenční služby, se zcela jinými limity. Ty se týkají hlavně časových a vzdálenostních omezení.

Takové zákonné pojištění vozidel s asistenční službou může být limitováno kupříkladu počtem kilometrů, kam bude v případě nehody nebo poruchy, odtaženo vaše vozidlo. Zda vám bude poskytnuto telefonické tlumočení, pokud půjde o zahraniční cestu. Jestli máte nárok na právní servis a v jaké výši, nebo jak dlouhý nocleh a za jakou cenu vám bude hrazen v různých situacích.

Tyto a mnohé další asistenční služby jsou poté odstupňovány v závislosti na tom, jaké doplňkové služby si připlatíte.

Ať už půjde o havarijní pojištění nebo povinné ručení, je vám schopna asistenční služba zajistit i zcela atypické úkony, jako jsou:

  • Výměna paliva v odpovídající výši
  • Výpomoc při ztrátě klíčů nebo při jejich zabouchnutí v automobilu
  • Repatriace vozidla, i formou proplacení letenky
  • Finanční půjčka
  • Pomoc při defektu s pneumatikami a jiné

Asistenční služby jsou tedy něčím, co byste si měli při sjednání zákonného pojištění vozidel důkladně prostudovat.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang