Topení dřevem – výhody, nevýhody, ceny, zkušenosti

Často diskutovaným tématem jsou různé moderní technologie topení využívající alternativních zdrojů paliv. Ovšem co klasické topení dřevem?

Mnozí lidé stále topí dřevem a někteří se k němu vracejí z obav ze vzrůstajících cen plynu a cen elektřiny. Chce-li člověk topit dřevem, potřebuje krb, krbová kamna či krbové vložky. Na trhu jsou mnohé druhy těchto zařízení lišících se výkonem, cenou a mnohými dalšími parametry.

A jak je to s výhřevností dřeva? Záleží na konkrétním dřevě. Výhřevnost ovlivňuje především obsah vody v něm. Čerstvé dřevo má cca 50 % vlhkosti a při správném skladování může dosáhnout pouhých 10 % vlhkosti. Výhřevnost čerstvého dřeva je poloviční než u suchého. Kromě vlhkosti ovlivňuje výhřevnost také druh dřeva.

Obecně výhřevnost 1 kg dřeva je cca 4,3 kWh. Největší výhřevnost má habr a poměrně hodně výhřevné jsou i dub, buk či jasan.

Výhody a nevýhody topení dřevem

Topení dřevem má některé nesporné výhody. Tou hlavní je především dostupnost a obnovitelnost uvedené suroviny. Ve srovnání s ostatními palivy vychází ekonomicky výhodně. Neopomenutelné je i ekologické hledisko. Mnozí také nedají dopustit na příjemnou atmosféru hořícího dřeva. Tu si nejlépe vychutnají, mají-li krb.

Výhody topení dřevem jsou zřejmé:

 • úspora nákladů na energii
 • žádné chemické emise
 • cíl zdravého životního prostředí
 • kumulativní teplo

Topení dřevem má však i své nevýhody, kvůli kterým lidé volí raději jiná paliva. Podstatnou nevýhodou je, že na dřevo je nutné mít skladovací prostory a obtížnější může být i dřevo do skladovacích prostor dopravit.

Nežádoucí stránky topení dřevem jsou:

 • častá výměna pevného paliva
 • riziko požáru
 • nebezpečí poranění při manipulaci s topnými zařízeními
 • potřeba pravidelné kontroly sazí

Při topení dřevem je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a mít vhodný systém odpadu pro popel a zplodiny spalování. Také je důležité zvolit vhodný typ dřeva s ohledem na jeho spalovací vlastnosti a účinnost topení.

Čím se dá topit?

Topení dřevem je méně pohodlné. Musí se do kamen přikládat ručně a poměrně často, především nebude-li člověk topit dřevěnými briketami či peletami.

Dřevo

Dřevo je všestranný materiál, který se v domácnostech využívá nejen pro svou funkčnost, avšak také pro svou estetickou hodnotu a přírodní kouzlo. Dřevo je jedním z tradičních a stále hojně využívaných paliv v domácnostech.

Krbová kamna, krby, kotle na dřevo a jiná topidla využívají spalování dřeva k produkci tepla. Je důležité správně spalovat dřevo, dodržovat bezpečnostní předpisy a čistit topeniště a komíny pravidelně. Topení dřevem v kamnech je náročnější rovněž na údržbu. Je nutné pravidelně vybírat a likvidovat popel.

Popel musí být likvidován bezpečně a řádně. Nejprve by se měla použít vhodná desinfekční pomůcka, na mechanické odstranění velké části nebezpečných částic. Poté se palivo odstraní a vyhoří spalovacím zařízením, kde se ze spalovaného popele obvykle vytváří vředovité kompozity. Zbytkové popelové částice jsou odstraněny za rozumnou cenu odbornou společností.

Pokud se spalování popele provádí doma, měl by se také zakoupit speciální kotel pro skladování paliv a popele. Pokud to není možné, uvolněný popel musí být odveden do bezpečného a vhodného odpadního systému. V tomto případě se musí provést odhad objemu odpadu, aby se zajistilo, že odpad bude správně ošetřen.

V neposlední řadě je třeba provést pravidelnou údržbu stroje pro skladování paliva a popele, aby se zajistilo napájení vhodného paliva a regulace teploty. Tím se zabrání vznícení a roztavení popelného činidla.

Na rozdíl od topení elektřinou se zde budete muset častěji starat o komín a revize komínu.

Komín je jeden z nejdůležitějších prvků jakéhokoli domu. Proto je důležité pravidelně se o něj starat. První věcí, kterou je třeba udělat, je vyčistit vnitřek komínu od sazí, popela a karbonu. Tento úkol je nejlépe provádět 1 – 2x ročně.

Dalším krokem je odstraňování případného mechu, listí nebo jiných nečistot ze stěn komínu a z kouřovodu. Pokud se člověk rozhodne provádět čištění sám, je nutné mít odborně certifikovanou sadu nástrojů.

Dále je nutné vyčistit vývod kouře a kontrolovat, jestli nejsou přítomny nějaké i nehmotné nečistoty. Pokud jsou, je třeba je odebrat, aby se zajistila spolehlivá odvodnost kouře.

Posledním krokem je testování kladením kyslíku na vnitřní stěny komínu. To se provádí pomocí testeru, který umožňuje zjistit, jestli je kouřová cesta dobře těsná. Tímto testem se zabrání úniku tepla, který by mohl být nebezpečný.

Kontrola nad komínem nikdy nekončí. Je třeba periodicky kontrolovat, zda se objevily nějaké trhliny nebo praskliny, protože tyto drobné problémy mohou vést k energetickým ztrátám a nebezpečím. Regulérní údržba komínu je tedy nezbytnou součástí každého domu.

Dřevěné brikety

Dřevěné brikety jsou oblíbeným palivem k topení v domácnostech. Jsou to stlačené palivové bloky vyrobené z dřevního materiálu. Jsou vytvořeny z dřevního odpadu, jako jsou piliny, třísky, dřevěné hobliny nebo lisované dřevěné pelety, které jsou dále zpracovávány do pevných bloků.

Výroba dřevěných briket z dřevního odpadu má několik výhod. Především přispívá k recyklaci a využití dřevního materiálu, který by jinak mohl být zahozen nebo spálen bez efektivního využití. Použití dřevěných briket jako paliva také snižuje závislost na fosilních palivech a může představovat ekologičtější alternativu.

Dřevěné brikety mají několik výhod pro topení:

 1. Vyšší energetická hodnota: Dřevěné brikety mají vyšší hustotu a energetickou hodnotu než volně ložené dřevo. To znamená, že poskytují větší tepelný výkon při spalování.
 2. Snadné skladování a manipulace: Dřevěné brikety mají kompaktní tvar, což usnadňuje jejich skladování a manipulaci. Mohou být uskladněny v menším prostoru než volně ložené dřevo a jsou snadno přepravitelné.
 3. Dlouhá hořlavost: Dřevěné brikety hoří pomalu a dlouho. To znamená, že poskytují rovnoměrné teplo po delší dobu a vyžadují méně časté doplňování do topeniště.
 4. Nižší obsah vlhkosti: Brikety jsou vyráběny lisováním a mají nižší obsah vlhkosti než volně ložené dřevo. To zaručuje efektivnější spalování a vysoký výkon.

Dřevěné brikety jsou běžně používány jako palivo pro krbová kamna, krby, kotle na tuhá paliva a jiná topidla. Je důležité dodržovat doporučené postupy pro skladování a spalování dřevěných briket, stejně jako u každého jiného typu paliva.

Dřevěné pelety

Dřevěné pelety jsou nejběžnějším druhem pelet a jsou vyrobeny z dřevěného odpadu (dřevořez, piliny a hobliny). Dřevěné pelety se obvykle vyrábějí za účelem topení domácností, protože generují vyšší účinnost než dřevo, jsou levnější než jiné paliva a jejich skladování je snazší. Obzvláště často se používají ve spojení s vodním topením.

Jsou ekologičtější než jiná paliva a jsou spalovány s nižšími emisemi. Dřevěné pelety mají obvykle vysokou míru čistoty a energetickou výhřevnost, do 120 kW.

Výběr palivového dříví

Dříví se rozděluje především dle tvrdosti. S tou souvisí především délka hoření a tedy spotřeba dřeva. Obecně platí, že čím tvrdší dříví, tím delší doba hoření. Měkké dřevo hoří rychleji. Proto taky prostor, který ohřívá, vytopí rychleji. Je však nutné častěji přikládat. Pro krby je preferované tvrdé dřevo listnatých stromů.

Palivové dříví je druh palivového dříví, určeného k využití v pecích, kamnech, sporácích a dalších spalovacích zařízeních. Palivové dříví se obvykle vyrábí z tvrdých dřevin, nejlépe ze dřevin jehličnatých. Nejlepší kvalitu dřeva poskytuje borovice nebo smrk, protože obsahují malý podíl stromových šťáv (tříslovin), což znamená, že poskytují větší výkon.

Pro nerozdělené palivové dříví je obecně nejvhodnějším jemným dřevem buk nebo habr. Pokud jde o kvalitu palivového dříví, nejdůležitější faktor je obsah stromové šťávy. Také se doporučuje, aby dřevo bylo co nejvíce usušeno, nejméně na třicet procent.

Druhy dřeva

 • velmi měkké dřevo – smrk, borovice, vrba, topol, lípa
 • měkké dřevo – modřín, bříza, olše
 • středně měkké dřevo – kaštan, platan
 • tvrdé dřevo – buk, dub, jasan

Mnoho lidí dává přednost měkkému dřevu, jako je bříza nebo topol, zejména v oblastech, kde je nedostatek tvrdého dřeva nebo je dražší. Běžné palivové dřevo se většinou skládá ze směsi tvrdého dřeva jako je borovice, smrk, buk, a měkkého dřeva jako bříza nebo topol.

Kde sehnat palivové dřevo?

Palivové dřevo se dá koupit od různých komerčních firem, nicméně i od dřevozpracujících podniků, soukromých vlastníků lesa či od Lesů České republiky.

Kvalitní palivové dřevo lze obvykle sehnat v místních kamenných prodejnách nebo větších supermarketech. Také lze nakupovat palivové dřevo od místních farmářů nebo dřevorubců, případně si to dřevo vypěstovat sami.

Lze si koupit nezpracované dřevo, které je nutné ještě nařezat a naštípat. Ještě levnější variantou je domluvit se se správcem lesa na těžbě dřeva. Nejdražší variantou je koupit si hotová polínka, které jsou už plně připravená na topení.

A jak je to s dřevem v lese, které je zadarmo? Bez postihu lze sbírat pouze ležící klest, tj. odpad větví a zbytky po těžbě. Palivové dřevo se musí uschovat na suchém a vzdušném místě. Jinak by se mohlo stát, že shnije (dřevo použitelné do krbu schne téměř rok).

V moderních topidlech na dřevo jsou nyní k dispozici řada bezpečnostních prvků, které minimalizují riziko požáru nebo úrazu. Kromě toho existují množství dalších možností boje proti únikům či předcházení požáru a riziku požáru.

Kromě toho je třeba zajistit, aby byly všechny otvory pro kouř z krbu nebo krbu utěsněny, aby nedocházelo k úniku tepla. To má za následek snížení spotřeby energie a snížení ochrany zdraví obyvatel domu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang