Topení dřevem – výhody, nevýhody, ceny, zkušenosti

Často diskutovaným tématem jsou různé moderní technologie topení využívající alternativních zdrojů paliv. Ovšem co klasické topení dřevem?

Mnozí lidé stále topí dřevem a někteří se k němu vracejí z obav ze vzrůstajících cen plynu a cen elektřiny. Chcete-li topit dřevem, potřebujete krb, krbová kamna či krbové vložky. Na trhu jsou mnohé druhy těchto zařízení lišících se výkonem, cenou a mnohými dalšími parametry.

A jak je to s výhřevností dřeva? Záleží na konkrétním dřevě. Výhřevnost ovlivňuje především obsah vody v něm. Čerstvé dřevo má cca 50 % vlhkosti a při správném skladování může dosáhnout pouhých 10% vlhkosti. Výhřevnost čerstvého dřeva je poloviční než u suchého. Kromě vlhkosti ovlivňuje výhřevnost také druh dřeva. Obecně výhřevnost 1 kg dřeva je cca 4,3 kWh. Největší výhřevnost má habr a poměrně hodně výhřevné jsou i dub, buk či jasan.

Výhody a nevýhody topení dřevem Topení dřevem má některé nesporné výhody. Tou hlavní je především dostupnost a obnovitelnost uvedené suroviny. Ve srovnání s ostatními palivy vychází ekonomicky výhodně. Neopomenutelné je i ekologické hledisko. Mnozí také nedají dopustit na příjemnou atmosféru hořícího dřeva. Tu si nejlépe vychutnáte, máte-li krb.

Výhody topení dřevem jsou zřejmé: úspora nákladů na energii; žádné chemické emise; cil zdravého životního prostředí; kumulativní teplo.

Topení dřevem má však i své nevýhody, kvůli kterým lidé volí raději jiná paliva. Podstatnou nevýhodou je, že na dřevo je nutné mít skladovací prostory a obtížnější může být i dřevo do skladovacích prostor dopravit.

Nežádoucí stránky topení dřevem jsou: častá výměna pevného paliva; riziko požáru; nebezpečí poranění při manipulaci s topnými zařízeními; potřeba pravidelné kontroly sazí.

Topení dřevem – radost i starost

Topení dřevem je méně pohodlné. Budete muset do kamen přikládat ručně a poměrně často, především nebudete-li topit dřevěnými briketami či peletami.

Dřevěné brikety jsou oblíbeným palivem k topení v domácnostech. Jsou vyrobeny z odpadního dřeva nebo dřevního plechu a jsou různých tvarů a velikostí. Jejich požární bezpečnost je obvykle mnohem vyšší než u hřebíků nebo uhlí. Používají se v kamnech, krbech, lokálních topeništích a mnoha dalších zařízeních. Dřevo se několik hodin hoří, dává spoustu tepla na dlouhou dobu a má i nižší výrobky spalování než uhlí. Dále je dřevěné brikety snadno skladovatelný a použitelný.

Dřevěné pelety jsou nejběžnějším druhem pelet a jsou vyrobeny z dřevěného odpadu (dřevořez, piliny a hobliny). Dřevěné pelety se obvykle vyrábějí za účelem topení domácností, protože generují vyšší účinnost než dřevo, jsou levnější než jiné paliva a jejich skladování je snazší. Obzvláště často se používají ve spojení s vodním topením. Jsou ekologičtější než jiná paliva a jsou spalovány s nižšími emisemi. Dřevěné pelety mají obvykle vysokou míru čistoty a energetickou výhřevnost, do 120 kW. Dcery a piliny jsou zpracovány do podoby granulí, které jsou potom přehřívány kvůli odstranění vlhkosti.

Topení dřevem v kamnech je náročnější rovněž na údržbu. Je nutné pravidelně vybírat a likvidovat popel.

Popel musí být likvidován bezpečně a řádně. Nejprve použijte mechanicky vhodnou desinfekční pomůcku, abyste odstranili velkou část nebezpečných částic. Poté se palivo odstraní a vyhoří spalovacím zařízením, kde se ze spalovaného popele obvykle vytváří vředovité kompozity. Zbytkové popelové částice jsou odstraněny za rozumnou cenu odbornou společností. Pokud se spalování popele provádí doma, měli byste si také zakoupit speciální kotle pro skladování paliv a popele. Pokud to není možné, uvolněný popel musí být odveden do bezpečného a vhodného odpadního systému. V tomto případě se musí provést odhad objemu odpadu, aby se zajistilo, že odpad bude správně ošetřen. V neposlední řadě je třeba provést pravidelnou údržbu stroje pro skladování paliva a popele, aby se zajistilo napájení vhodného paliva a regulace teploty. Tím se zabrání vznícení a roztavení popelného činidla.

Na rozdíl od topení elektřinou se zde budete muset častěji starat o komín a revize komínu.

Komín je jeden z nejdůležitějších prvků jakéhokoli domu. Proto je důležité pravidelně se o něj starat. První věcí, kterou je třeba udělat, je vyčistit vnitřek komínu od sazí, popela a karbonu. Tento úkol je nejlépe provádět 1-2x ročně. Dalším krokem je odstraňování případného mechu, listí nebo jiných nečistot ze stěn komínu a z kouřovodu. Pokud se rozhodnete provádět čištění sami, je nutné mít odborně certifikovanou sadu nástrojů. Dále je nutné vyčistit vývod kouře a kontrolovat, jestli nejsou přítomny nějaké i nehmotné nečistoty. Pokud jsou, je třeba je odebrat, aby se zajistila spolehlivá odvodnost kouře. Posledním krokem je testování kladením kyslíku na vnitřní stěny komínu. To se provádí pomocí testeru, který umožňuje zjistit, jestli je kouřová cesta dobře těsná. Tímto testem se zabrání úniku tepla, který by mohl být nebezpečný. Kontrola nad komínem nikdy nekončí. Je třeba periodicky kontrolovat, zda se objevily nějaké trhliny nebo praskliny, protože tyto drobné problémy mohou vést k energetickým ztrátám a nebezpečím. Regulérní údržba komínu je tedy nezbytnou součástí každého domu.

Výběr palivového dříví

Dříví se rozděluje především dle tvrdosti. S tou souvisí především délka hoření a tedy spotřeba dřeva. Obecně platí, že čím tvrdší dříví, tím delší doba hoření. Měkké dřevo hoří rychleji. Proto taky prostor, který ohřívá, vytopí rychleji. Je ale nutné častěji přikládat. Pro krby je preferované tvrdé dřevo listnatých stromů.

Palivové dříví je druh palivového dříví, určeného k využití v pecích, kamnech, sporácích a dalších spalovacích zařízeních. Palivové dříví se obvykle vyrábí z tvrdých dřevin, nejlépe ze dřevin jehličnatých. Nejlepší kvalitu dřeva poskytuje borovice nebo smrk, protože obsahují malý podíl stromových šťáv (tříslovin), což znamená, že sazeji ze skládky rychleji a poskytují tak větší výkon. Pro nerozdělené palivové dříví je obecně nejvhodnějším jemným dřevem buk nebo habr. Pokud jde o kvalitu palivového dříví, nejdůležitější faktor je obsah stromové šťávy. Také se doporučuje, aby dřevo bylo co nejvíce usušeno, nejméně na třicet procent. To zabrání z dimhu, který nedosahuje požadovaného tepla při spalování. Mnoho lidí dává přednost měkkému dřevu, jako je bříza nebo topol, zejména v oblastech, kde je nedostatek tvrdého dřeva nebo je dražší. Běžné plivové dřevo se většinou skládá ze směsi tvrdého dřeva jako je borovice, smrk, buk,lies a měkkého dřeva jako bříza nebo topol.

Velmi měkké dřevo

  • smrk, borovice, vrba, topol, lípa

Měkké dřevo

  • modřín, bříza, olše

Středně měkké dřevo

  • kaštan, platan

Tvrdé dřevo

  • buk, dub, jasan

Kde sehnat palivové dřevo?

Pokud topíte dřevem, nebo jste se rozhodli v budoucnu dřevem topit, můžete si ho koupit od různých komerčních firem, ale i dřevozpracujících podniků, soukromých vlastníků lesa či od Lesů České republiky, s. p.

Kvalitní palivové dřevo lze obvykle sehnat v místních kamenných prodejnách nebo větších supermarketech. Také lze nakupovat palivové dřevo od místních farmářů nebo dřevorubců, případně si to dřevo vypěstovat sami.

Můžete si koupit nezpracované dřevo, které je nutné ještě nařezat a naštípat. Ještě levnější variantou je domluvit se se správcem lesa na těžbě dřeva. Nejdražší variantou je koupit si hotová polínka, které jsou už plně připravená na topení.

A jak je to s dřevem v lese, které je zadarmo? Bez postihu lze sbírat pouze ležící klest, tj. odpad větví a zbytky po těžbě. Palivové dřevo uschovávejte na suchém a vzdušném místě. Jinak by se vám mohlo stát, že vám shnije. Např. dřevo použitelné do krbu schne téměř rok.

V moderních topidlech na dřevo jsou nyní k dispozici řada bezpečnostních prvků, které minimalizují riziko požáru nebo úrazu. Kromě toho existují množství dalších možností boje proti únikům či předcházení požáru a riziku požáru, včetně instalace bezpečnostních prvků na místo pro uhlí a další topná zařízení. Kromě toho je třeba zajistit, aby byly všechny otvory pro kouř z krbu nebo krbu utěsněny, aby nedocházelo k úniku tepla. To má za následek snížení spotřeby energie a ochrání zdraví obyvatel domu.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang