Krbová kamna – zkušenosti, výhody a nevýhody

Možná už jste se pro tuto možnost rozhodli a vybíráte už jen druh krbových kamen, ale možná ještě uvažujete o jiných řešeních, např. krbu.

Krbová kamna představují zařízení pro vyhřívání místnosti. Přívlastek „krbová“ si nesou podle toho, že mají prosklená dvířka, takže vidíme přes ně oheň. Krbová kamna se nejčastěji vyrábějí z kovu, ale i kamene či betonu. Mohou být hlavním i doplňkovým zdrojem tepla ve vaší domácnosti.

Krbová kamna se nazývají kamna, která používají uhlí nebo dřevo, aby vyprodukovala teplo a teplou vodu domácnostem. Pracují tím, že se rozžhaví uhlí nebo dřevo v uzavřeném prostore ve spodní části kamna. Díky užití tepla párou zahřívají vodní trubky v horní části kamen a odtud se hojností teplé vody v obytných prostorách. Mnoho krbových kamen vyžaduje proces čištění a ošetřování, aby produkovala optimální teplo a svými součástmi omezila emise uhlíkových plynů.

Krbová kamna se liší v mnohých aspektech. Při jejich výběru se soustřeďte především na výkon. Ten by měl odpovídat účelu, na který je potřebujete. Chcete vytopit jen malou místnost či vám záleží především na nich jako na designovém prvku, nebo byste rádi zajistili teplo pro více místností? Nedokážete-li odhadnout, jaký výkon by měla mít vaše krbová kamna, poraďte se s odborníkem.

Kromě prostoru, který budete potřebovat vytopit, je nutné při výběru krbových kamen brát v potaz tah komínu a průměr kouřovodu.

Druhy krbových kamen

Krbová kamna dělíme podle různých kritérií. Přibližme si jejich dělení alespoň podle systému vytápění a počtu plášťů.

Dělení krbových kamen podle počtu plášťů

Krby jsou často rozděleny do tří druhů kamen podle počtu plášťů. Tyto typy kamen jsou: single-skin kamna, double-skin kamna a triple-skin kamna. Single-skin kamna nebo open-top kamna mají pouze jeden plášť a jsou často nejlevnější kamna v nabídce. Tento druh kamen není obvykle vhodný pro instalaci v obytném prostoru, protože vyzařuje nejvíce tepla. Double-skin kamna mají dva pláště, dávající ještě větší účinnost při minimalizaci tepelných ztrát. Tento druh kamen je obvykle vhodný pro instalaci v obytném prostoru. Triple-skin kamna jsou nejúčinnější krby s nejvyšší úrovní tepelné ztráty a jsou určeny pro extrémní situace, jako je například zima a velmi chladné podnebí. Tento druh kamen je obvykle vhodný pro instalaci v obytném prostoru, protože jeho tepelné ztráty jsou minimální.

  • jednoplášťová: Tyto kamna velmi rychle vytopí místnost, protože předávají teplo sálání pomocí skla, ale i boků. Teplo, jež vyrobí jednoplášťová kamna, nemají vlastní rychlost.
  • dvouplášťová: Předávají teplo dvojím způsobem. Stejně jako u jednoplášťových kamen sáláním, ale navíc ještě prouděním.

Jednoplášťová kamna, obvykle označovaná jako „typpláště“ jsou konstruována tak, aby vyhovovala nejnižšímu požadavku na teplotu pro odvod tepla z kamen a nedocházího k zbytečnému ztrátám tepla do okolního prostředí. Tato kamna jsou obvykle vybavena dvěma nezávislými plášťi. První slouží jako tepelný izolátor a druhý k návratu tepla zpět do krbu, což umožňuje minimalizovat ztráty tepla do okolního prostředí. Vnitřek kamen je vybaven malým komponentem, který reguluje průtok tepla a poskytuje optimální přísun tepla pro připojené spotřebiče.

Dvoupásmová kamna jsou nový typ kamen, které jsou určeny pro primární vytápění. Byly vyvinuty tak, aby vyhovovaly požadavkům na maximální úspory energie a také poskytly jednodušší a efektivnější spalovací systém, který byl spolehlivý, bezpečný a s minimálními emisemi. Dvoupásmová kamna mají více než jen jedno pásmo, díky čemuž mohou zvyšovat účinnosti vytápění a energetické úspory. Spalovací systém těchto kamen se skládá z dvou částí, primární a sekundární, které mohou pracovat společně nebo samostatně. Primární část kamen je zodpovědná za přípravu paliva a zásobení ho v hořáku. Sekundární část kamen zase zajišťuje dostatečné spalování paliva s minimálními emisemi a s nejvyšším výkonem vytápění. Tyto kamna mají vyšší spotřebu paliva, než jiné typy kamen, ale to je vyváženo vyšší efektivitou spotřebujícího paliva.

Dělení krbových kamen podle systému vytápění

  • teplovzdušná: Jejich základem je cirkulace vzduchu v místnosti. Mezi výhody tohoto systému patří rychlost, nízká cena a celková jednoduchost. Nevýhodou je vysušování vzduchu, což je nežádoucí především pro lidi mající nějaké zdravotní potíže. Vyrábí se v tradičním i moderním designu.

Krbové vložky a teplovzdušné kamna se často používají k úsporné vytápění domu. Jsou účinné a vysoce efektivní, a proto jsou ceněny za jejich schopnost dosáhnout vyšší účinnosti za méně energie. Jejich rozdíl je v tom, že krbové vložky využívají teplo spalování paliva pro vyhřívání palubních vzduchových proudů, zatímco teplovzdušná kamna využívají k vytápění pozemního vzduchu. Obě zařízení mají stejnou schopnost vyhřívat domácnost, ale s jiným důrazem na konkrétní účel. V teplovzdušných kamnech se teplo uvolněné při spalování paliva zavede zpět do místnosti prostřednictvím ventilátoru. Krbové vložky produkují většinu tepla do místnosti okamžitě a jsou oblíbené pro jejich estetično. Obě možnosti budou efektivní a potenciálně ušetří náklady na vytápění, pokud jsou správně instalovány a používány.

  • sálavá: Jedná se o jednoplášťová kamna. Nejlépe se hodí pro vytápění menších prostor či chcete-li krbová kamna jen jako designový prvkem do místnosti. Lidé si je často pořizují na chatu.

sálavá kamna, tzv. masonry heater, postavená na lasturách a cihlách. Umožňuje výměnu tepla ze spalovacího vzduchu do okolního vzduchu v prostoru, a to hlavně prostřednictvím pasivního vrtulníku nebo jiného prvku. Obsahuje trubky pro cirkulaci spalovacího vzduchu a trubky pro odsávání kouře. Taková kamna majích zásobník tepla, do kterého se vstřebává teplo z procházejícího spalovacího vzduchu, a tím se umožňuje rozložení tepla během delšího časového období. Masonry heater se běžně vyskytuje ve větších i menších domech a chalupách. Tyto kamna jsou velmi hospodárné a vyžadují pouze malou spotřebu dřeva. Díky svému designu mohou být schopny poskytnout teplo po mnoho hodin po okamžitém spuštění, což je velmi efektivní způsob vytápění. Navíc masonry heater může poskytovat pohodlné a rovnoměrné teplo po mnoho hodin a to bez toho, aniž by kouř z kamen vytékal do místnosti.

  • s tepelným výměníkem: Hledáte-li krbová kamna, které je vhodné pořídit si do rodinného domu s tím, že vytopí celý jeho prostor, jsou pro vás tyto kamna vhodnou volbou. Hodí se i na napojení na bojler, podlahové vytápění či radiátory.

Tepelný výměník je určitý typ zařízení, které využívá vlastnosti tepla k přenosu tepla mezi dvěma tekutinami, když jsou odděleny fyzickou přepážkou. Tyto zařízení jsou často používány v různých systémech pro domácí vytápění, klimatizaci a chlazení. Když je tepelný výměník zabudován do systému, může omezit množství tepla, které se obvykle ztratí, když se tekutiny přenášejí mezi dvěma místy. Tepelné výměníky jsou také využívány ve vrtaných studních pro oddělení různých vrstev studního obsahu a snížení transmise tepla.

Zajímavou alternativou jsou také biokrby, o kterých jsme psali v předešlém článku.

Výhody krbových kamen

Mezi hlavní výhody krbových kamen jako zdroje tepla patří ekonomická úspora. Pevná paliva jsou levnější než zemní plyn či elektrická energie. Lidé si je pořizují, ale i kvůli jejich designu. Vyrábí se v rozmanitých provedeních a některé „kousky“ se budou pěkně vyjímat i ve velmi moderních interiérech.

Mnohým lidem se zamlouvá, že díky skleněné výplni krbových kamen vidí na oheň. Možná se i vy rádi díváte se na plápolající plameny a posloucháte charakteristický zvuk praskajícího dřeva.

Krbová kamna jsou oblíbená i díky své ekologičnosti. Vyberete-li si vhodné zařízení, bude vysoce účinné. Z dalších výhod si jmenujme ještě jejich příznivou cenu, možnost přemístění, velký výběr a rychlou montáž a topení dřevem.


1. Úspora energie: Krbová kamna mohou produkovat velké množství tepla s minimální spotřebou energie. 2. Ekonomičnost: Krbová kamna mohou být velmi cenově dostupná a jsou navržena tak, aby byly úsporné a snižovaly náklady na palivo. 3. Příjemné prostředí: Krbová kamna mohou vytvořit romantickou atmosféru v místnosti. 4. Nízká údržba: Krbová kamna nevyžadují mnoho údržby, což je velká výhoda pro ty, kteří nemají čas ani energii se o ni starat. 5. Více možností: Krbová kamna jsou dostupná ve různých velikostech, tvarů a barevných odstínech. 6. Žádný kouř: Krbová kamna neprodukují kouř, což je prospěšné zejména pro alergiky.

Nevýhody krbových kamen

A jaké aspekty krbových kamen by vám mohly vadit? Krbové kamna mají většinou menší výkon než třeba krbové vložky. U teplovzdušných krbových kamen je třeba počítat s dalšími nevýhodami.

Kvůli cirkulaci vzduchu dochází k víření prachu a vysoušení vzduchu. Dalšími nevýhodami je potřeba časté obsluhy, více času na údržbu a máte-li malé děti, je tu větší nebezpečí, že se o ně spálí.

1. Vyšší pořizovací náklady a údržba. Krbové kamna mohou být dražší než ostatní typy vytápění, včetně útoku na stěnu nebo otevřeného krbu. Kromě toho budete muset zaplatit více za palivo, a to jak dřevo, tak jiné ​​látky, které se také používají v krbových kamnech. 2. Neúčinnost vytápění. Krbové kamna mívají tendenci brát více energie než jiné typy tepelných zdrojů, a proto nemusí nutně poskytovat takové vytápění, jaké se očekává. Ačkoli to může být obzvláště efektivní s některými produkty, existuje také několik produktů, které mají nižší účinnost nebo příliš mnoho škodlivých emisí. 3. Riziko požáru. Kvůli tomu, že krbová kamna spalují palivo, existuje vždy určité riziko požáru. Ujistěte se proto, že používáte správný typ paliva a vždy dodržujte zásady bezpečnosti, abyste riziko požáru minimalizovali. 4. Náročnost na údržbu. Údržba krbových kamen může být náročná, protože je třeba vyčistit i vyměnit stavební prvky, aby se zajištěna správná funkce. Navíc je nutné také revidovat komín, aby se zajistilo, že je vše v pořádku.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang